esmaspäev, 10. jaanuar 2011

Võimalus õppida saksa keelt

18. jaanuaril algab Vana-Antsla Kutsekeskkoolis saksa suhtluskeele koolitus. Tunnid toimuvad T ja N kl 15.40-17.10, koolitaja Astrid Vernik.
Kogumaht 40 tundi, tase A2 (koolis õpitud, kuid unustatud keele täiendamine, põhirõhk suhtlusel). Tasu 40 eurot, sisaldab õppematerjale ja kohvipausi.
Koolituse eesmärgiks on arendada suhtlusalast saksa keelt.
Teemad:
-Tervitus, hüvastijätt. Tutvumine.
-Külaliste vastuvõtt. Viisakusväljendid.
-Reisimine. Situatsioonid reisil.
-Toimetulek majutus- ja toitlustusasutuses.
-Ostlemine: käitumissituatsioonid poes.
-Pere ja kodu.
-Saksa kultuur, kombed ja tavad.
Keeleoskustase A2: Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info­vahetust tuttavatel teema­del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Kommentaare ei ole: