neljapäev, 9. juuni 2011

Osalege arengukava koostamisel!

Urvaste Vallarahva Leht kutsub kõiki piirkonnaga seotud inimesi vastama valla arengukava küsimustikule, mis avaldati ka vallalehes. Vastuseid saab saata abivallavanema meilile andres@urvaste.ee kuni esmaspäeva, 13. juunini.
Siin siis vallalehes avaldatud pöördumine ja küsimused:

Lugupeetud vallaelanik!
Urvaste vald on meie kõigi ühine elukoht. Üheskoos saame muuta siinset elu paremaks. Käesoleva aasta suvel ja sügisel koostab Urvaste Vallavalitsus valla arengukava aastateks 2011.-2021. Selleks, et Sinu arvamused ja ettepanekud jõuaks arengukava koostajateni, palume täita alljärgnev ankeet. Täidetud ankeedi saab jätta valla raamatukogusse või tuua vallavalitsusse hiljemalt 10. juuniks 2011.
Iga idee on väärt läbimõtlemist ja iga probleem peab saama teatavaks!
Aktiivsele kaasamõtlemisele lootes ja parimate soovidega
Andres Ojanurm
Abivallavanem

* Millised on Urvaste valla ja vallarahva olulisemad probleemid?
* Millised on vajalikud tegevused olukorra/probleemide lahendamiseks?
* Millised on valla suurimad väärtused, positiivsed erisused?
   Võiksite ankeedile lisada ka, kas vastaja on mees või naine (kui see meilist ei selgu) ning vastaja vanuse.

Kommentaare ei ole: