esmaspäev, 4. juuli 2011

Uus valla arengukava valmib veel sel aastal

Esmaspäeva õhtul Uue-Antsla rahvamajas arutasid paarkümmend aktiivset vallaelańikku abivallavanem Andres Ojanurme juhtimisel uue valla arengukava (2011-2020) pidepunkte.
Eelnevalt viidi rahva hulgas läbi küsitlus. Mida soovitati-sooviti, mille üle kurdeti?
• mitu kirja et urvastes võiks olla bussipaviljon
• raamatukogul võiks olla rohkem raha raamatute tellimiseks
• lumetõrje ei jõudnud nii ruttu kui tahtnuks
• lapsed peavad liiga vara kooli bussile minema
• puudub juulis lastehoiu võimalus ja ka peale viit -
• nädalavahetuse bussi (laupäevane vallaliin) igatsetakse taga
• koolil pole õiget visiooni – koolil on uus direktor, oodatakse uusi tuuli
• külakeskustes pole kooskäimise kohta / Uue-Antslas on ruumipuudus ja ei ole võimalik õhtul sobival ajal tulla, Kuldres tuleb varsti noortekeskus, sellest võiks asja saada
• võiks olla kohustuslik jäätmevedu (see tuleb Võrumaa jäätmekavaga 2014, siis tuleb ühtne hange)
• kaasata valla arendamisse siit lahkunuid inimesi ja suvekodude omanikke
• beebikooli loomine ja sõimerühma avamine ( üks inimene on ainult oma soovist teatanud, aga ajalehe kuulutuse peale ei tulegi isiklik kontakt on väga oluline,
• Kuldre piirkonda lõkkeplatsi ja haljasala rajamine – oleks vaja MTÜd – üht-teist saaks teha ka külatalgutele (Kuldres paljud asjad lõhutakse ära, kui teha siis midagi sellist mida väga ära lõhkuda ei saa, - või kaasata lõhkujad - aga see ei tarvitse aidata)
• koguda ka elanikelt raha lumetõrje korraldamiseks,
• taastada Kuldre vana rahvamaja


SWOT analüüs
Jaotuti kahekaupa gruppidesse ja iga paar pani kirja kaks lauset iga SWOT alapunkti alla. Toon siin ära mõningad neist.

tugevused
• puutumata loodus
• turvaline keskkond
• sõbralikud ja aktiivsed inimesed
• tugev kultuurikiht
• kool ja raamatukogu

nõrkused
• rahvastiku vananemine
• kaugus suurtest keskustest
• vähe ettevõtlust
• eri piirkondade lõhestumine (külad võiks midagi koos teha)
• igal talunikul on mitmemiljonine masinapark ja kõik on pangasõltlased – vanasti tehti kõik koos, oli rohkem aega ja rohkem raha / sellist killustatust põhjustab poliitiline ja sotsiaalne harimatus
• passiivne elanikkond
• väike vallaelanike arv
• suur noorte äravool
• noorsootöö on koordineerimata
• kehv infrastruktuur – palju kruusateed
• vähene eurorahade kasutus, vähe uudsust projektidestVõimalused
• leida erinevate külakogukondade vahel ühisosa
• soodustada uute ettevõtete loomist
• soodustada inimeste elamaasumist – krundid hästi soodsalt
• väärtuskasvatus noorte seas, et noored tahaks ise kaasa lüüa
• teenuste delegeerimine mtü-le
• ühinemine Suur-Võrumaaks
• külades ühtne identiteet - mingi asja ühine väljanägemine

Ohud
• kui haldusreform tuleb, kuidas mitte ära lahustuda
• riigi tegevus - liiga palju kohustusi pannakse omavalitsusele
• võib juhtuda nii, et laieneb ainult surnuaed
• valla toetusega ettevõtluse alustajad ei saa hoogu sisse Leaderi puhul on nii, et kui on omaosalus, siis saab ka toetusega hoo sisse
• kui noortel ei ole rakendust siis nad lähevad ja viivad elu kaasa
• kas kool suudab muutuda väärtustepõhiseks või muutub teenusepakkujaks, koolil peab olema pakkuda vanematele midagi, mis kompenseerib seda, millega vanemad ise hakkama ei saa. Ei piisa sellest kui pannakse valla poolt paika direktor, on vaja pidevalt reformida kooli.

Sügisel peab arengukava kinnitatud saama, enne seda toimuvad tööd ja arutelud gruppides, mis on jaotatud kuue teemaks. Töögruppide juhtimiseks otsustati teha ettepanekud järgmistele inimestele.
Haridus: uus Kuldre Kooli direktor Rait Laatsit
Majandus ja tööhõive: Aivo Värton
Töö noortega: Aivo Männiste
Kultuur ja sport: Margus Klaar
Sotsiaal ja tervishoid: Agnes Parmas
Piirkondlik areng ja infrastruktuur: Andres Ojanurm
Kui abivallavanem on arengukava esimese kondikava kokku pannud, saabki alata töö gruppides. Igaüks võib ennast pakkuda mõnda kuuest töörühmast. Kui grupijuhtide nimekiri on lõplikult selgunud, avaldame ka nende kontaktid.

Kommentaare ei ole: