esmaspäev, 5. september 2011

Päästekeskuse sügisesed soovitused

Talvel tagavad sooja toa kontrollitud ja puhastatud kütteseadmed

Paraku pole päästjate jaoks sügistalvisel perioodil haruldased tahmapõlengutest või kütteseadmete riketest põhjustatud tulekahjud. Tahmapõleng süttib puhastamata korstnas ning see omakorda lõhub kütteseadet. Päästetöötajad juhivad tähelepanu, et enne kütteperioodi algust on viimane aeg kütteseadmed üle vaadata ning puhastada.
Eramu korstnat võib majaomanik tavaliselt ise puhastada. Eelmise aasta 1. septembrist kehtima hakanud „Tuleohutuse seadus“ sätestab, et igal viiendal aastal peab korstna puhastama ja kütteseadme ohutust kontrollima kutseline korstnapühkija. Väljaõppinud spetsialist tagab töö kvaliteedi ning annab kütteseadme puhastamise ja kontrolli kohta akti.
Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada ning kütteseadme korrasolekut kontrollida kaks korda aastas. Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid, aga üks kord aastas. Seda on soovitatav teha kütteperioodide vahelisel ajal. Gaasikütteseadmeid peab puhastama kord aastas.
Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib tekkida vajadus tihedamaks hoolduseks. Näiteks regulaarselt kasutatava saunaahju lõõre tuleks puhastada vähemalt kaks korda aastas.

Aita päästjatel ennetada kulupõlenguid!

Kulupõletamine on Eestis keelatud ja kulutuli hävitav ning ohtlik! Ometi süttib hooletult tehtud lõkkest või hoolimatult visatud suitsukonist igal kevadel kümneid kulupõlenguid, milles hävib elusloodus. Mööda kuluheina kiiresti levivates leekides satuvad ohtu ümbritsevad hooned ja metsad. Möödunud kevade aprillikuus süttis Võrumaal Väimelas lõkkest kulu ja sealt põlengut kustutama asunud lõkkepõletaja riided. Naisterahvas sai tulekahju tagajärjel väga raskeid põletushaavu.
Hoolikad maaomanikud, kes hilissuvel viimase heina maadelt niidavad ja oma maavaldused korrastavad, aitavad ennetada ohtlikke tuleõnnetusi looduses ning säästavad elukeskkonda. Päästjad kutsuvad maaomanikke üles: Hoolda ja hari oma maad septembris ning aita ennetada kevadisi kulupõlenguid!

Marek Kiik
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo juhtivspetsialist

Kommentaare ei ole: