teisipäev, 12. oktoober 2010

KOOLITUS: Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega lapse toetamine kodus, lasteaias ja koolis

SA Eesti Lastefond korraldab projekti ”Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele” raames koolitusi kõikides maakondades, et anda teadmisi ning oskusi õpetajatele ja lapsevanematele toimetulekuks aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite ja/või diagnoosiga lapsega. Koolituse üheks eesmärgiks on luua Võru maakonda ATH tugirühm lapsevanematele ja õpetajatele.

Koolitusele on oodatud:
1. Õpetajad
2. Lapsevanemad ja lapse pereliikmed
3. Sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, lapsehoidjad
4. Tudengid, kes õpivad eriala, mis laste kasvatamisega seotud

Koolituse eesmärgid:
1. Anda teadmisi ATH sümptomitega lapse äratundmiseks ning oskusi kodus ja koolis/lasteaias toimetulekuks.
2. Koolituse käigus moodustada tugirühma tuumik.
3. Leida 1-2 inimest, kes hakkavad tugirühma juhtima.

Koolitus toimub:
04. november 2010.a., kell 9.45 –16.00
Võrus, lasteaias Sõleke, Olevi t. 29 saalis

Registreerimine Pille Sõrmus 5669 5364 või e-mail pille.sormus@gmail.com
Loe veel: www.elf.ee ja www.ath.ee

Koolitus ja ergutuskohv on osalejatele tasuta!
Koolituses osalenud õpetajad, sotsiaaltöötajad ja noorsootöötajad saavad tunnistuse.

Päevakava:
09.45 Saabumine ja registreerumine koolitusele
10.00 Koolituse avamine
SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmannn-Loot

10.15 ATH sümptomid, kaasnevad häired, sagedus
ELF projektijuht Liis Saarna

11.15 ATH lapse kodune toimetulek
ELF juhataja Sirje Grossmann - Loot

12.30 Ergutuskohv

13.00-14.45 Saalis: ATH lapse toetamine lasteaias
Sirje Grossmann - Loot
Muusikaklassis: ATH lapse toetamine koolis
Liis Saarna

14.45 Tugirühma töö ja praktilised nõuanded
Sirje Grossmann – Loot ja Liis Saarna

15.45-16.00 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine.

Kommentaare ei ole: