neljapäev, 19. mai 2011

Kutse seminarile "Kool ja kogukond"

Pühajärve Põhikoolis toimub laupäeval 21. mail kell 10.00 - 14.00 aruteluseminar
„KOOL JA KOGUKOND“
Teemadeks on:
- väärtusarendus ja -küsimused hariduses;
- väärtuskasvatuse rakendamine, selle rolli ja vajalikkuse mõistmine;
- õpilase järjepideva ja tervikliku arengu toetamiseks vajalik keskkond;
- koostöö lastevanemate, kooli, kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel;
- olulised valikud hariduselus.
Seminari eesmärgiks on jagada kogemusi ja üheskoos arutada selle üle, millised on olulised valikud hariduselus.
Ettekanded teevad:
- Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop - „Väärtused ja väärtuskasvatus heas koolis,“
- Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis -
„Väärtus - kas friikide vääratus?“
Seminari juhib ja arutelu modereerib juhtimis- ja suhtlemistreener Teet Reedi.
Ettekannetele järgneb ühine arutelu.

Seminarist osavõtt on tasuta - osalema on oodatud kõik
kaasa mõtlejad ja huvilised.

Kommentaare ei ole: