teisipäev, 22. mai 2012

Võrokõisilõ uma lipp!

Ütine sümboolika tege hindätiidmise kimmämbäs. Võrokõisil, ütskõik, kas nä eläse Vanal Võromaal vai muial, pidänü olõma ütine uma lipp, midä suurõmbil kokkosaamisil, näütüses Umal Pidol vai Kaika Suvõülikoolin, masti tõmmada. Lipupildiga saa är märki võrokeelist teksti Internetin, tuud saa pruuki rõnnamärke ja avvukirju pääl.
Et löüdä sääne lipp, midä võrokõsõ umas pidävä, kõrraldas Võro Selts VKKF võrokõisi lipu konkursi.
Egäüts või saata sügüsedses käänüpääväs (22. 09. 2012) hindä meelest kõgõ sobivamba lipukavandi. Noidõ siäst vali kommisjon vällä 2-4 kõgõ parõmbat tüüd, mink hulgast rahvas vali võrokõisi lipu. Rahvahääletüsele lännü töie autori saava rahalidsõ avvuhinna. Konkursi avvuhinnafond om 500 eurot.
Vällävalit lipp saa kõigilõ võrokõisilõ vabas pruukmisõs ja tulõ edimädsele suurõlõ vällänäütämisele kolmandal Umal Pidol, 1. juunil 2013 Võrol Kubija laululava man.
Konkursi tingimuisi saa kaia internetin kodolehe www.voroselts.ee päält.
Konkursi kõrraldamist tugõ Vana Võromaa kultuuriprogramm.
Teedüst saa mano:
Triinu Ojar, triinu.ojar@wi.ee, tel 533 22 153.
Võro Seltsi VKKF esimiis

Kommentaare ei ole: