esmaspäev, 5. oktoober 2009

Kanepi tee kõvakate tuleb, kui selleks vaeva näha


Neljapäevasel Avatud Urvaste kohtumisel Ruhingus sai selgeks, et omavalitsused ja Pokumaa on huvitatud koostööst Kanepi tee kõvakatte alla viimiseks.
Et Kanepi tee tähtis on, seda näitas suur osalejate arv. Veerandsaja vallaelaniku hulgas oli nii Avatud kui Ühtse Urvaste kandidaate, vallavanem ja Pokumaa esindaja. Peale selle olid kutsututest tulnud Kanepi vallavanem, Sõmerpalu volikogu esimees ja Riigikogu majanduskomisjoni liige Margus Lepik.
Enne seda saime oma küsimustele vastused Maa-ametist, kus seisis ka, et Võrumaa teedest on Kanepi tee tähtsuselt 13.-14. kohal, Põlvamaa teedest 24. kohal. Selle põhjuseks on vähene liiklustihedus. Praegu koostatakse juba uut teehoiukava. Aga Urvastes mõõdeti liiklustihedust viimati 2006. aastal!
Et maanteeametil ei ole ei sel ega järgmisel aastal plaanis Kanepi tee liiklustihedust mõõta, otsustasid valdade esindajad selle kasvõi ise tellida, et uute tulemuste abil paremat kohta saada. Häda on ainult selles, et liiklustihedust tuleb mõõta suvel, mil sõidab kõige rohkem autosid ja tee on kõige kehvemas seisukorras. Siis aga on teehoiukava võib-olla juba lukku pandud.
Maanteeamet leidis ka, et aastas 20-25 tuhande külastajaga Pokumaa olemasolu ei suurenda nende silmis Kanepi tee tähtsust, sest ei asu otseselt selle tee ääres ja et Pokumaale saab ka teisi teid pidi. Pokumaa SA juhatuse liige Rene Kütt kinnitas siiski, et nende jaoks on Kanepi tee kõvakatte alla saamine ülioluline ja peagi peaks aset leidma kohtumine maanteeameti esindajaga, kuhu palusime kaasata ka siinsete valdade juhid.
Margus Lepik omalt poolt lubas aidata korralda vajalikke kohtumisi maanteeameti juhiga ning teha eeltööd, et majandusministri Võrumaa-visiidi käigus räägitaks ka kohalikest riigiteedest. Samuti toetas ta mõtet teha omavalitsuste ühine kiri mõlemale maavalitsusele, maa-ametile, majandusministeeriumile ja Riigikogu majanduskomisjonile.
Räägiti ka kergliiklusteede vajalikkusest, kuna suviti liigub siinkandis palju jalgrattaturiste, samuti saaksid oma valla inimesed ohutumalt liikuda. Kergliiklustee ehituseks saab toetust taotleda euroliidust ning et ka teised valimisnimekirjad on kergliiklusteid lubanud, tuleb asi ühiselt käsile võtta. Kergliiklusteid on otstarbekas ehitada just siis, kui parasjagu tegeletakse ka suure teega.

Vabamõtteid kohtumiselt

Nagu iga korralik kokkusaamine, päädis ka Ruhingu oma vabal teemal vestlusringiga. Võimalik, et just sellest saab alguse mõni uus ettevõtmine või suurem muutus.
· Heiki Lill tõstis üles küsimuse, miks ei või oma talus toota autokütuseks kasutatavat piiritust. Margus Lepik arvas, et see on kindlasti teema, mis tasub edasi mõtlemist, kuna selleks sobilikku toorainet on Eestis küllaga.
· Juttu tuli ka haldusreformist. Margus Lepik ütles, et talle sümpatiseeris Reimaa plaan, kus omavalitsusliit oleks saanud otsustusõiguse planeerimisküsimustes ning maavalitsusele riigiasutusena oleks jäänud järelevalve korraldamine. Kiisleri kirvemeetodil suurvaldade tegemise juures näeb Lepik lisaks muudele puudustele ohtu Eesti julgeolekule – kui terve Ida-Virumaa oleks üks suur vald, siis võib arvata, kust tuleb kõige rohkem hääli ja kes võimule saavad.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Selliseid kohtumisi võiks jätkata ka pärast valimisi - kas just iga kuu 4 kohtumist, kuid aastas ikka mõni kord