teisipäev, 6. oktoober 2009

Noortementorite koolitus

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt viib läbi 01.09.2009- 30.09.2011 projekti „Põlva- ja Võrumaa õpi-ja käitumisraskustega noortele suunatud turvaline ja motiveeriv võrgustikutöö“.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond, meetmest “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” kaudu.
Projekti käigus pakume 100 AK tunni vältel koolitust noortementoritele, kellest 10 saab asuda projekt kaudu ka tööle.
Koolitused algavad novembris 2009. Tulevastele mentoritele pakume nõustamis- ja suhtlemisalaseid, mentorluse, loovuse, eripedagoogika, noortepsühholoogia ja seadusandlusega seotud loenguid.
Mentorikoolitusele ootame kandideerima Põlva- ja Võrumaa inimesi, kes on huvitatud mentoritööst sihtgrupi noortega (7.-9. kl).
Kandidaadil peaks olema huvi-ja tahe töötada teismelistega, pingetaluvus, arvutikasutusoskus- ja võimalus, vähemalt keskharidus.
Kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri) tuleb esitada
hiljemalt 18. oktoobriks 2009 e-postiaadressile lahedadlahedalt@gmail.com
Koolituse osalejad valitakse välja 30. oktoobriks 2009.

Info projekti ja kandideerimise kohta:
Helle Kivi tel 54 52 1962 või ülaltoodud meilile.

Kommentaare ei ole: