reede, 2. oktoober 2009

Mida lubati eelmisel korral

Ma ei teagi, millal on valla kodulehelt ära kadunud Urvaste Valla Leht, kus olid sees eelmiste valimiste eelsed platvormid. Ja näiteks leht, kus oli Rolfi artikkel (jaan 2005) teemal "Urvaste vald 2 aastat Res Publica võimu all", minu mäletamist mööda ei jõudnudki sinna.
Aga mul on need vanad tekstid olemas. Kuivõrd Res Publica on ilmselgelt segamatult saanud neli aastat oma võimu teostada, on huvitav nende lubadusi ja lootusi lugeda. Palun - tekst tuleb siin muutmatul kujul, sellisena nagu ta tookord lehes oli.


Austatud Urvaste valla kodanik.

Kolm aastat on lennanud linnutiivul ja ees on jälle volikogu valimised. Tahame siinjuures Teid austatud vallakodanik kutsuda taas valima. Just nüüd saate anda vastuse sellele, kas vallas on toimunud areng ja edasiminek või on asi jäänud seisma. Siinkohal anname ülevaate mida me lubasime 2002-l aastal ja kas suutsime selle saavutada. Samuti toome esile uued tegemised järgneval neljal aastal.
Meie prioriteet on haridus. Seadsime eesmärgiks tagada lasteaia kohti vastavalt soovile. Käesoleval aastal võeti vastu 45 last. Renoveerisime WC ruumid ülemisel korrusel ja täielikult alumise korruse. Ees ootab veel katuse ja akende vahetus. Loodame avada sõimerühma, sest vanemad, kes lähevad tööle soovivad oma pisipõnnidele päevahooldust juba kahe aastaselt. Samuti tuleb võimaldada tasuta söögiraha lasteaias. Koolis valmisid kolm uut klassiruumi. Jätkame kooli remondiga vahetades katus ja aknad. Vahetasime välja koolimaja söökla kanalisatsiooni mis oli kokkadele tõsiseks nuhtluseks. Tagasime oma koolis valla lastele tasuta lõunasöögi, nüüd lubame seda teha kõigile Kuldre koolis õppivatele lastele. Jätkata esimesse klassi tulevatele õpilastele ranitsatoetuse maksmist ja Kuldre kooli õpilaste töövihikute kinnimaksmist täies ulatuses. Avasime koolis uue arvutiklassi.
Sotsiaalpoliitikas suurendasime ühekordsete matuse ja sünnitoetuse summasid. Toetasime lastele prillide ostmist. Kuna sünnid vähenevad üle eesti, siis tuleb oma iibe tõstmiseks suurendada veel sünnitoetust. Soovime projektide abil avada ühissaunad nii Kuldres kui Urvastes. Avahoolduse paremaks tagamiseks tuleb luua uus töökoht.
Kommunaalmajanduses lubasime tagada suuremates asulates puhta joogivee. Kuldres ja Uue-Antslas on vahetatud veetrassid peaaegu täies ulatuses ja puurkaevudesse on paigaldatud puhastusseadmed. Samad tööd tuleb teostada Vaabinas ja Restus. Urvaste külas oleme plaaninud veetrasside renoveerimise. Samuti tuleb heitvee puhastusjaamad rekonstrueerida. Oleme edendanud erinevaid konkursse olgu see siis valla parema ema või isa valimine, samuti oleme tunnustanud ilusamaid koduaedu. Kaks viimast aastat oleme korraldanud ohtlike jäätmete kogumist, edaspidi loodame seda ka jätkata ja välja arendada teisi võimalusi. Paigaldasime puhkekohtadesse prügikastid (Lõõdla ja Uhtjärv). Suurendasime valla teede hoolduse ja remondi mahtu olgu see siis suvel või talvel. See hea traditsioon peab jätkuma, et talvel kõikide majadeni lükata tee, kust tuleb suitsu.
Turvalisuse suurendamiseks paigaldasime minimaalne tänavavalgustuse suuremates külades Kuldres ja Uue-Antslas. Kavas on paigaldada Vaabina bussijaama valgustid ja Urvastes valgustuse reoveerida, sest seal on seda valla eest siiamaani teinud Urvaste kooli pere. Suured tänud neile selle eest.
Toetasime jätkuvalt noorte vabaaja sisustamist, huvikoolide ja õpilasringide tegevust. Käivitus MTÜ Uue-Antsla Noorteklubi ja loodame käivitada selle ka Urvastes. Valla leht ilmub igal kuul, kuigi lubaduses oli 6 korda aastas. Jätkuvalt toetame seltse ja klubisid, sest omaalgatust tuleb alati toetada.
Volikogu liikmed ei saa palka, vähendasime vallavalitsuse koosseisu 10,25 inimeselt 6,5 töötajani.
Lisaks lubatule oleme renoveerinud arstipunkti, Vaabina raamatukogu, Urvaste seltsimaja WC. Uue-Antsla kultuurimaja tualettruumid ja katus valmib oktoobri alguses. Rajasime kaks mänguväljakut, ees ootavad veel ehitamist Urvaste ja Vaabina laste mänguväljakud. Projekti raames ostsime pesumasinad suurematesse asulatesse, kus inimesed saavad minimaalse tasu eest pesu pesta. Toetasime valla eakaid väikese rahalise toetusega jõulude ajal, seda lubame jätkata. Väljaarendamist nõuab veel Urvaste seltsimaja (noortekeskuse avamine, küttesüsteemi uuendamine ja ruumide remont).
Jätkame valla arengukava täitmist, täname neid inimesi kes aitasid seda koostada.
Uhtjärve kaldale koostöös Urvaste koguduse ja paljude vabatahtlikega laululava, kus toimusid käesoleval aastal mitu toredat üritust. Valla rahva liitmiseks tuleks hakata korraldama Urvaste valla päevi. Paljud projektid on teostunud tublide valla elanike initsiatiividele, täname ka neid. Projekte võiks olla veel senisest enam, mida kavatseme uuel perioodil teha.
Teostamata jäi kõrgkoolis õppivate noorte rahalise toetuse maksmine eeskujulikult õppijatele ja külavanemate valimine ja kaasamine valla juhtimisse. Loodame selle täita järgnevatel aastatel.
Täname kõiki valla elanike, kes andsid eelmisel korral meie poolt oma hääle. Loodame, et me ei vedanud Teid alt ja teostasime lubatu. Jõudu ja tervist Teile kõigile.

12 kommentaari:

Maruša ütles ...

"Teostamata jäi kõrgkoolis õppivate noorte rahalise toetuse maksmine eeskujulikult õppijatele"

Minu teada siiamaani teostamata, selle asemel toetatakse gümnasiste sõidutoetusega lausa 8 piletiga kuus. Antsla vald toetab näiteks 4 sõidupiletiga kuus.

Anonüümne ütles ...

Minu arust on nõme,et nii siia kui praeguste lubatuste alla on pandud selliseid asju, mis otseselt parteisse ei puutu, vaid on vallaametnike tavaline töö. Et ei saa väita,et kui IRL ei tule võimule, siis jäävad need asjad tegemata. Samas mingite MTÜ-de loomine ei puutu üldse IRL'i.

Airi ütles ...

Mu meelest on tähtis mitte niivõrd eesujulik õppimine, vaid see, et edasi õppimisest sünnib tulu nii vallale kui õpilasele. Avatud Urvaste pakub välja fondi loomise Urvaste vallaga seotud uurimustööde toetamiseks. See siis üks võimalus tudengeid ja kutsekoolide õpilasi innustada. Nii Avatud kui Ühtne Urvaste lubavad ka toetada noorte initsiatiivi.

Airi ütles ...
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Anonüümne ütles ...

Kuidas saab uskuda, et võimulolijate prioriteet on haridus, kui valla poolt piiratakse võimalusi omandada võimalikult kodu lähedal ja võimalikult väheste kuludega kesk- ja kutseharidust. Ka huvihariduse omandamine(Antsla muusikakool)on piiratud ennekõike transpordi nn läbimõelduma korraldamise tagajärjel.Antsla on ja jääb kskuseks, mida Kuldre ei suuda kuidagi varjutada. Milliseid haridusega (mitte äriga) seotud projrkte on IRL toetanud, milliseid arenguid koolielu valdkonnas toetanud? Ehk mida TEGELIKULT ja SISULISELT on kodaniku harimiseks ja harituse tõstmiseks tehtud?

Anonüümne ütles ...

Tundub, et eelmine kord on kirjaoskus parem olnud.

Anonüümne ütles ...

Kirjaoskus oli tõesti parem, aga mitte hea. Lisaks on siiani täitmata üks valimislubadus: talvel on küll kõigi majadeni lükatud tee, kuid ühestki neist ei tule suitsu (lugege veel teksti!!!).

Anonüümne ütles ...

Kui neid kahte IRL platvormi lugeda siis tundub, et ühe ja sama isiku kirjutatud. Ainult, et selle aastane on hullem kui eelmine. Stiil on sama, segased laused ja kirjavead. Leidke ometi inimene, kes teeks loo korralikult. Endal hiljem häbenemist vähem.

Anonüümne ütles ...

Kirjaoskus lonkab ka siin mõlemat jalga. Kasvõi päris algul..teid, austatud vallakodanik, (üte eraldatakse kahelt poolt komaga; edasi puudub koma sõna "mida" ees jne.jne. Tule, taevas, appi!!!Õppigem ikka kirjutama, kui pürgime valitsejateks!

Anonüümne ütles ...

[url=http://lehmanbrotherbankruptcy.com/tds/go.php?sid=4&q=Buy+Viagra+Online][img]http://www.blogs.medextreme.com/image/buying_viagra.jpg[/img][img]http://www.blogs.medextreme.com/image/buying_levitra.jpg[/img][img]http://www.blogs.medextreme.com/image/buying_cialis.jpg[/img][/url]
[url=http://lehmanbrotherbankruptcy.com/tds/go.php?sid=4&q=Buy+Viagra+Online]order very cheap generic viagra without prescription free samples[/url]


Quate, C.
[img]http://bittenandbound.com/wp-content/uploads/2008/04/happy-old-man-in-walker.jpg[/img]
Buy Viagra Online and Order Cheap Viagra Prescription with Satisfaction Guarantee. Internet pharmacy — Cheap Drugs online .
[url=http://blogs.baysidenow.com/members/viagra-france.aspx]Viagra France[/url]
Generic cost low viagra sample viagra free online generic viagra kamagra100mg non prescription viagra canada free viagra woman on viagra online viagra prescription viagra best price viagra online order generic viagra line. We offer a cheap prescription medications to customers around the world.
[url=http://community.certbase.de/members/cialis-viagra-online-pharmacy/default.aspx]Cialis Viagra Online Pharmacy[/url]
Order viagra cheap online , phone order viagra .
[url=http://a-rab.net/node/268]Women Who Take Viagra[/url]

Anonüümne ütles ...Loоκ into my homeρage ... sensual massage london
Feel free to surf my web blog ; sensual massage london

Anonüümne ütles ...

Massаge theгapy сan Health Ranger, has committeԁ himself to a top-lеvel аffіliatе κinship ωith the сaller Moxxor.
You might be sреculatiѵe what tоlerant
οf around lifespan coаching job or tantric massagе,
anԁ sо advertise your free tantric mаssаge telesеmіnar in
your resourcefulnesѕ.

Feel free to surf to my blog post ... website