teisipäev, 29. november 2011

Võru keele oskus rahvaloendusel kirja!

2012. aasta algul hakkab Eestis peale järjekordne rahvaloendus. Esimest korda on rahvaloendusel võimalik kirja panna ka võru keele oskus. Seda on inimesed proovinud teha ka varasematel rahvaloendustel. Küll emakeele, küll teise keele oskuse küsimuse all. Aga seni oli nii, et mõni rahvaloendaja pani selle kirja, teine ei pannud ning mingeid kokkuvõtvaid statistilisi andmeid meil võrukeste arvu ja võru keele oskajate arvu kohta siiani olemas ei ole.

Rahvaloendusel puudutab võru keele oskust kaks küsimust, mida küsitakse iga vähemalt 3-aastase isiku kohta, kelle emakeel on eesti keel:

A19A Kas Te oskate / ta oskab mõnda kohalikku keelekuju, murret või murrakut?

1 Jah 2 Ei  A20
A19B Palun nimetage see kohalik keelekuju, murre või murrak, mida Te oskate / ta oskab (kõige paremini).

1 Kihnu 4 Setu 7 Hiiu
2 Mulgi 5 Võru 8 Muu (MÄRKIGE)………………………………………
3 Saare 6 Kodavere

Ärge laske ennast segadusse ajada keerulisest küsimusest. See küsimuses nimetatud „keelekuju, murre või murrak“ on ikka seesama võru keel, mida me siin vanal Võrumaal igapäevaselt kõneleme. Asi on lihtsalt selles, et Eesti riigiametnikud ei ole senini nõus meie keelt „keeleks“ nimetama.

Ärge kartke seda, et äkki ma ei kõnele „õiget“ võru keelt. Võru keel varieerub piirkonniti, Harglas kõneldakse veidi teistmoodi kui Põlvas või Räpinas. See keel, mida kõnelevad teie isa-ema, vanaisa-vanaema ning naabrimees-naabrinaine, ongi õige võru keel.

Ja ärge kartke ka seda, et kas ma oskan ikka võru keelt piisavalt hästi. Küsimuse A19A selgituseks on öeldud: „Kohaliku keelekuju või murde oskajaks loetakse isik, kes saab sellest keelest aru ja suudab ka end väljendada“. Selle otsuse, et kas ma oskan võru keelt piisavalt, teete teie ise, ükski rahvaloendaja teie keeleoskust kontrollima ei hakka.

Head võrukesed, kes te elate vanal Võrumaal või ka mujal Eestis. Pange julgelt oma keeleoskus rahvaloendusel kirja. Kasutame ära selle ajaloolise võimaluse, mis meile on antud. Et saaksime ükskord teada, kuipalju siis on neid inimesi, kes kannavad meie omapärast kultuuri ja kõnelevad võru keelt.

Kommentaare ei ole: