laupäev, 29. august 2009

Täna ja homme Vaabinas motokross

Kui keegi unustas ja hääled ka aknast sisse ei kosta, siis täna ja homme (29.-30. augustil) on Vaabinas motokross.
6 masinaklassi treeningsõidud algavad mõlemal päeval kl 9. Esimene start antakse kl 11.30 ning teine 14.30 paiku.

reede, 28. august 2009

Urvaste seltsimajas septembris

3.-4. september toimub Urvaste seltsimajas lubikrohvi jätkukoolitus- lubikrohvimine ja viimistlus.
Juhendaja Marko Kikas, info ja registreerimine klaar.anne@gmail.com või 5292373
Koolituse hind 25.- (sisaldab kohvipausi)

Septembris alustavad tööd ringid :
- lastemänguring Urvalind alustab 11. september kl 16.00, oodatud on kõik lapsed, juhendaja Kätlin
- naiste rahvatantsurühm, juhendaja Tiiu Kungus

Info – 5292373 - Anne

Isetegija on tegija

Septembris alustame projektiga Isetegija on tegija – töötubadega, mis eelkõige mõeldud Urvaste valla noortele, vanuses 7-27. Vabade kohtade korral võivad osaleda kõik soovijad. Noortele on töötoad tasuta, teistelt soovime 15.- krooni.
Saame kokku 15 kolmapäeval, et õppida erinevaid traditsioonilisi käsitöötehnikaid (viltimist, kõlavööde tegemist, puutööd, metall- ja klaasehete valmistamist ning klaasvitraaži) ja jaanuaris toimub kahel korral ka pärimusõpituba.
Õpitubadesse ja koju tagasi saab tasuta transpordiga, seega on vajalik eelregistreerimine, et planeerida vajalikku bussi liikumisteekonda.
Töötubades valminud esemetest tehakse näitus Urbanipäeva laadal. Soovi korral võivad noored ka oma tehtud esemeid müüa.

Septembris toimuvad:

16. ja 23. september kl 17.00 – klaasvitraaži õpituba, juhendajaks Karille Bergmanm

30. september kl 17.00 – kõlalaudade õpituba, juhendajaks Rita Käär

Õpitoad kestavad 1,5 tundi, materjalid meie poolt.
Eelregistreerimine kuni 11. septembrini tel 5292373 või klaar.anne@gmail.com

(Bussi liikumisteekonna info registreerunutele e-mailile või telefoni teel)

kolmapäev, 26. august 2009

Õige aeg valmistuda hoidiste näituseks!

MTÜ Kaksküla koostöös MTÜ Vanaemadega korraldavad Mihklipäeva paiku Rohevahetuspäeva ja hoidiste näituse.
Praegu just õige aeg selleks valmistuda!
Hoidiste näitusele oodatakse kõiksugu hoidiseid: moosid, kompotid nii soolased kui ka magusad, tinktuurid, salvid jm mis võimalik suve ja sügissaadustest purki ja pudelisse pista. Näitusele oodatakse 2 ühesuguse sisuga purki-pudelit, millele lisatud võimalusel ka silt ja retsept. Hoidistel hinnatakse maitset, välimust ja ka pakendit. Retseptid talletatakse muuseumis.
Lisainfo: Varje 5378 6331, Ellen 521 8603, Anti 56676619

Politseiteade

25.08.2009 on Urvaste vallas Vaabina külas asuvast elumajast varastatud sülearvuti Samsung interneti ruuter.

Koolimajja õpikute ja töövihikute järele!

Uuel aastal uut moodi!
Nagu eelnevatel aastatel on ka 2009/2010.õ.a. töövihikud TASUTA!
Muutunud on aga õpikute laenutamise kord. Sellest aastast laenutab õpikud õpilane (või lapsevanem)
Laenutada saab 26 - 28 ja 31.august kell 10 - 13.00
Aktuse päeval laenutamist ei toimu!
Tule õigeaegselt oma õppevahenditele järele

Allikas: Karin Hellamaa, www.kuldrepk.edu.ee

Toetusvõimalus ettevõtjatele

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (Meede 3.1)
VÄIKEPROJEKTID 2009

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 21. septembrini 2009. a PRIA maakondlikes treenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).
Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSEDToetust saab taotleda mikroettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine biomassist. Toetust võib taotleda taotleja, kes on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine, samuti masina ja seadme ostmine ning paigaldamine. Investeeringud peavad olema tehtud materiaalsesse põhivarasse, mis on seotud uue käitise rajamise, olemasoleva käitise laiendamise või tegevusega, mis hõlmab olemasoleva käitise toodete või tootmisprotsessi põhjalikku muutmist eelkõige täiustamise, mitmekesistamise või asjakohastamise teel. Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud turu-uuringu, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet. Asendusinvesteeringud ei ole toetatavad, st investeeringu tulemusena peab ettevõtja laiendama tegevust või laiendama toodangu valikut või muutma põhjalikult tootmisprotsessi.Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 1 564 660 krooni programmiperioodil. Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest. Meetme eelarve on 185,7 miljonit krooni.

LISAINFO JA KONTAKTLisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

Koolibuss 1. septembril ja edaspidi

Bussiring 1. septembril

Kol, 26.Aug.2009 12:10
7.45 Lümatu – 7.50 Urvaste mõis – 7.55 Urvaste kool – 8.00 Urvaste kirik –
8.05 Koigu – 8.10 Visela – 8.15 Restu – 8.20 Kuldre – 8.25 Uue-Antsla –
8.30 Vaabina – 8.40 Antsla – 8.45 Uue-Antsla – 8.50 Kuldre
Bussiring koju alustab Kuldrest kell 11.00

Bussiringid koolipäevadel

6.45 Lümatu – 6.50 Urvaste mõis – 6.55 Urvaste kool – 7.00 Urvaste kirik –
7.05 Koigu – 7.10 Visela – 7.15 Restu – 7.20 Kuldre -
7.25 Uue-Antsla – 7.30 Vaabina – 7.40 Antsla – 7.45 Uue-Antsla – 7.50 Kuldre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.00 Kuldre – Uue-Antsla – Vaabina – Lümatu – Urvaste
15.15 Kuldre – Visela –Restu
15.45 Kuldre – Uue-Antsla – Antsla – Vaabina – Lümatu - Urvaste

Allikas: Kristina Minajev, www.kuldrepk.edu.ee

Puhkused vallamajas

Sotsiaalnõunik viibib korralisel puhkusel
28.08.2009

Sotsiaalnõunik viibib õpppepuhkusel
03.09-04.09.2009; 10.09-11.09.2009 ning 14.09-15.09.2009

Vallavanem viibib korralisel puhkusel
24.08 - 11.09.2009

Pearaamatupidaja viibib korralisel puhkusel
31.08-03.09.2009

Raamatupidaja/sotsiaaltöötaja viibib korralisel puhkusel
17.08-01.09.2009

allikas: www.urvaste.ee

Vallavolikogu 19. augusti protokolli sirvides

Jutust Kuldre Kooli direktori Karin Hellamaaga selgus, et sel aastal läheb kooli 10 last. Koolimaja katus ei ole veel KOIT-kavast vastust saanud, kui sealt raha ei saa, tuleb vahendid leida valla eelarvest, ütles vallavanem Mati Antsi.

Kõige põnevam uudis, et Urvaste valla lipu ja vapi kujutis (kuldne vapp sinisel taustal) jäi vallavolikogus kinnitamata häältega 2 poolt 4 vastu 2 erapooletut.
Väljavõte protokollist.

4. Urvaste valla sümboolika

Sõna võttis volikogu esimees Margus Klaar: Valla lipu ja vapi näidised on kõigile tutvumiseks jagatud. Kas on arvamusi?

Kuulati volikogu liikmete küsimusi ja arvamusi:
Peeter Tarikas: vapi põhi võiks olla roheline.
Airi Hallik-Konnula: valla elanikelt oleks ka võinud arvamust küsida uue kavandi kohta.
Peeter Tarikas: mina ei pea õigeks seda vappi ja lippu kinnitada, kuna seda ei ole inimestele tuvustatud.
Rolf Kiitsak: sinine on väga võõras värv.

OTSUSTATI:

Mitte võtta vastu eelnõu „Urvaste valla sümboolika“.

Heategevuspäevast krehvinite blogis

Minule tuli üllatusena, et tublisti üle aasta on tegutsenud Uhtjärve Krehvinite blogi. Sealt saate lugeda ka jutukest 23. augusti heategevuspäevast ja muud palju huvitavat sellest, kuidas MTÜ Uhtjärve Krehvinid loodi ja kes see krehvin on - pole sugugi lihtsalt lambist võetud naljakas sõna.

teisipäev, 25. august 2009

Tasuta rõivad täna ja neljapäeval

Teisipäeval, 25. augustil 16.00 – 18.00 ja

neljapäeval, 27. augustil kl 8.00 – 10.00 ning

16.00-18.00 Uue-Antsla kultuurimajas

tasuta kasutatud riideid

MTÜ Uue-Antsla Krehvinid

Liiklusõnnetus

24.08.2009 kella 14.10 ajal juhtus liiklusõnnetus Urvaste vallas Uue-Antsla – Vana-Antsla tee 1. kilomeetril, kus sõiduauto Mazda 323, mida juhtis 21-aastane Allan, sõitis kõrvalteelt ette peateel liikunud mootorrattale Yamaha, mida juhtis 35-aastane Vaido. Mootorrattur toimetati Lõuna-Eesti haiglasse, kust ta peale esmaabi andmist kodusele ravile lubati.

esmaspäev, 24. august 2009

Põnevust elust enesest

21.08.2009 kella 18.45 ajal teatati, et Urvaste vallas Uue-Antsla külas on mees puu otsa roninud ja ei tule sealt enam alla. Teataja kartis, et kuna puu otsas olija on purjus, siis võib ta äkki alla kukkuda. Kohalekutsutud päästjate abiga saadi mees puu otsast alla. Politsei tuvastas 29-aastasel Antil joobe ning toimetas ta kainenema. Mehe suhtes alustati väärteomenetlust.

kolmapäev, 19. august 2009

Valimiste-eelne jutt Võrumaa Teatajas

Küllap olete juba lugenud, aga kui veel mitte, lugege siit

Urvaste blogi läheb ka vastu esimestele kohalikele valimistele, ja ei kavatse seda teemat kindlasti maha vaikida. Ootame erinevaid arvamusi valimiskampaania ja ülesseatavate kandidaatide kohta. Volikogudesse kandideerijate arvamusavaldused avaldame kuni valimisnädalani kindlasti!

teisipäev, 18. august 2009

Ministri sõnad versus Ess-soo

Keskkonnaministri vastuskiri Urvaste vallavolikogule riikliku huvi väljaselgitamise osas Ess-soos tekitas vajaduse seda teemat täpsustada. Nii saigi Postimehele kirjutatud allpool toodud lugu. Loodan väga, et see selgitus aitab teil, Urvaste vallavolikogu liikmed - Margus Klaar, Evi Zirk, Andres Männiste, Valdur Roots, Mart Puusepp, Aivo Värton, Peeter Tarikas, Siimo Kolga, Rolf Kiitsak ja Arvo Kiidron, kindlamalt seista kohalike loodusväärtuste ja kohalike elanike huvide eest!


Ess-soo kaitsjad: minister ei põhjendanud oma seisukohti


12. augusti Postimees Online's ilmunud lugu «Ess-soost võib siiski saada turbamaardla» tugineb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kirjale, milles ta ütleb, et riigi huvi ja keskkonnaministeeriumi seisukoht Ess-soo turbavaru osas ei ole muutunud. Ometi ei selgu ministri kirjast riikliku huvi olemasolu.

Tänavu 9. aprilli Tartu ringkonnakohtu otsusega jäeti muutmata Tartu halduskohtu 21. novembri 2008 a. otsus, millega tühistati Urvaste vallavolikogu otsus mitte võtta Ess-sood kohaliku kaitse alla.

Urvaste vallavolikogul tuleb kaitseala loomist uuesti kaaluda. Piltlikult öeldes on kaalukaussidel ühelt poolt riigi huvi ja teisalt loodusväärtused ning neid kaitsev avalik huvi.

Aga esimene kaalukauss on tegelikult tühi, sest riigi huvi jäi nii kohtule kui kõrvalseisjatele arusaamatuks.

Urvaste vallavolikogu otsustas tänavu kevadel, pärast ringkonnakohtu otsust, saata keskkonnaministrile täpsustava arupärimise riikliku huvi olemasolu kohta. Augustis saabunud vastuses kinnitab minister jätkuvalt, et keskkonnaministeerium ei nõustu Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmisega.

Kiri aga ei sisalda tegelikult midagi uut võrreldes ministeeriumi varasemate seisukohtadega, mille osas on jõustunud kohtuotsus, et nendest seisukohtadest ei tule riigi huvi selgelt välja ehk siis riikliku huvi olemasolu ei ole tegelikult tõendatud. Ometi pidanuks riik oma huvi nüüd selgelt põhjendama. Selgitama, milles see seisneb.

Maavara puhul võiks see huvi olla strateegiline. Praegu on ainsa põhjendusena toodud, et maardla on määratletud aktiivse varuna. Looduskaitseseadus aga ei piira kaitse alla võtmise otsuste tegemist majanduslike argumentidega (sh maavara kaevandamise huviga).

Seega on võimalik, et kui aktiivse maardla alal asuvad loodusväärtused osutuvad kaitse alla võtmise vääriliseks, tuleb sellel alal esinev maavaravaru passiivseks tunnistada.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5 kohaselt on Eesti loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Seega tulnuks kaitse alla võtmise otsuse tegemisel kaaluda, kas riigi huvi maavara kasutamiseks kaalub üles alal asuvate loodusväärtuste võimaliku kahjustamise. Riigi huvi kaalumisel tulnuks antud juhul ka arvestada, et tegemist ei ole üleriigilise tähtsusega, vaid kohaliku tähtsusega maardlaga.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi volikogule saadetud kirjast võib lugeda ka seda, et kaevandamisloa väljaandmise menetluse jätkamine Ess-soo turbamaardlas maavara kaevandamiseks lähtub õiguskindluse printsiibist.

Samas on kohus seisukohal, et kaevandajal, osaühingul Ketal Võru ei ole pelgalt seetõttu, et tema suhtes on Võrumaa keskkonnateenistusel 2002. aasta oktoobris tehtud otsus kaevandamisloa väljaandmise menetluse alustamiseks, saanud tekkida õiguspärast ootust Ess-soos turba kaevandamiseks. Samuti ei esine asjaolusid, mis viitavad OÜ Ketal Võru suhtes usalduse kaitse põhimõtte võimalikule rikkumisele.

Samas on kinnitust leidnud ala loodusväärtus ehk teine kaalukauss on täis.

Loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatust kaaludes peab lähtuma eelkõige looduskaitseseaduse § 7 toodud loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldustest, milleks on loodusobjekti ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajalooliskultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus.

Looduskaitsespetsialist Eerik Leibaku ekspertarvamuses, mis oli aluseks Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamisel, on toodud välja järgnevad olulised kaitse alla võtmise eeldused: loodusobjektil on suur rekreatiivne ning hariduslik tähtsus; Ess-soo on väga oluline maastikuelement Võru ja Otepää vahelisel alal; Ess-soo kaitsealalt saavad ka alguse Jaaska oja ja Kärgula oja, mis suubuvad Natura alaks tunnistatud Võhandu jõkke ning mida tuleb seega kaitsta, et vältida kahjulikke mõjusid Natura-alale; ala floristiline inventuur on siiani tegemata, kuid mitmeid kaitstavaid taimeliike (karukold, roomav öövilge) on alal leitud isegi juhuslike või teise-eesmärgiliste käikude tulemustena.

Edaspidi tuleks alal teha kohane inventuur nii soontaimede kui sammalde osas; Ess-soo raba on veelgi mitmete elukoosluste tõttu igati kohane kandidaat Natura 2000 võrgustiku loodusalaks; on tõenäoline, et ilma maastikukaitseala loomiseta hakatakse Ess-soos turvast kaevandama, mis ohustab olemasolevaid loodusväärtusi.

Seega vastab Ess-soo raba sellistele loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldustele nagu ohustatus, haruldus ja esteetiline väärtus.

Eksperthinnangut on toetanud ka keskkonnaministeerium, kes on oma kirjas maa-ametile nõustunud, et ala väärib kaitse alla võtmist.

Seega peab vallavolikogu kaitseala loomise või mitteloomise otsust põhjalikult kaaluma ja lähtuma sealjuures olemasolevate tõendusmaterjalide kaalulukusest. On ju Looduskaitseseadusega kohalike kaitsealade loomine antud kohalike omavalitsuste otsustada.

Helina Kärgenberg

Link artikli juurde Tartu Postimehes: "Ess-soo kaitsjad: minister ei põhjendanud oma seisukohti"

reede, 14. august 2009

Projekt „Käsitööga tööle 2” alustas töötute registreerimist tasuta koolitusele

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekt „ Käsitööga tööle 2” alustab septembris tootearenduse ja ettevõtluse koolitusi kuues Eesti piirkonnas (keskused: Kärdla, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi, Võru). Projekti tegevuste kaudu saavad osalejad uusi teadmisi kohalikust käsitööst kui loomemajanduse ühest olulisest valdkonnast ja võimaluse täiendada oma tootearenduse alaseid oskusi. Projekti eesmärgiks on aidata ette valmistada potentsiaalseid kohalikke väikeettevõtjaid.

Koolitustele on oodatud käsitööd oskavad aktiivsed inimesed, kes on hetkel töötud. Projektis võivad osaleda ka väikelapsega kodus olevad vanemad, kui lapsehoolduspuhkusel on viibitud üle 1,5 aasta. Igas eelpool nimetatud piirkonnas moodustatakse õppegrupp suurusega kuni kümme inimest. Üks koolitusperiood kestab üheksa kuud – septembrist maini.

Koolitusperiood on jagatud kolmeks põhiteemaks: tootearendus, ettevõtluskoolitus ja IT-alane erikoolitus toodete turustamiseks internetikeskkonnas. Tootearenduse alaste teadmiste ja oskuste omandamise praktiliseks väljundiks on aidata igal õppijal valmistada personaalse käsitöö väikeseeriatoodangu näidiseid, tehes seda suurte kogemustega kunstnikest koolitajate juhendamisel. Tootearenduse koolitused toimuvad alates septembrist kaks korda kuus kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal iseseisva individuaaltööna. Tootearenduse koolitusega tihedalt seotud ettevõtluskoolitust viib läbi Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus . Koolitus keskendub loomemajanduse spetsiifikale ning aitab koolitatavatel alustada käsitööalase ettevõtlusega. Väikeettevõtjana tegutsemise algusfaasis on projektis osalejatel kuni kuue kuu jooksul võimalik kasutada ka ettevõtlusmentori abi. Õppetsükli lõpetab konkreetse internetikeskkonna kasutamise koolitus, kus tutvustatakse uusi käsitöötoodete turustamise võimalusi.

Projekti „Käsitööga tööle 2” rahastab Euroopa Sotsiaalfond „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetmest „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine”. Projekti partnerid on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning MTÜ Virtuaalturg.

Tootearenduse õppejõud Võrus on Kadi Pajupuu
Esimene tootearenduskoolitus algab septembri keskel (täpse päeva annavad
teada piirkondlikud tugiisikud. Võru piirkonna tugiisik on Maarika Sepp,51928199, sepamari@gmail.com. Tema kaudu saab ka projekti registreeruda.
Projektijuht Kadri Jäätma,5057893, kadri.jaatma@ut.ee

Ess-soo teema Eesti Päevalehes

Jaanus Tamkivi on öelnud oma sõna

Homme Sangaste rukkilaat ja rukkijooks

15ndal augustil tähistatakse Sangastes Rukkimaarjapäeva. Olete oodatud sportima, kauplema või niisama toredalt aega veetma!
Päevakava:
11-13 Rukkihundi Rahvajooks koos kepikõnniga (täpsem info allpool)
11-16 Sangaste Rukki Maja juures
Käsitöö jm päevakohase laat * Rahvalikud mängud ja jõukatsumised *
Isetegemise töötoad * Lastenurk * Vahepaladeksastuvad üles mitmed laulu-, pilli- ja tantsukollektiivid * VALMIB VALGAMAA PIKIM VÕILEIB!
Laadale on kauplema oodatud käsitöö, leiva- ja leivakõrvase, aiasaaduste, hoidiste, mee, öko/mahekaupade, vanavara jmt müüjad. Müügilauad platsi peal olemas. Samuti on olemas mõned telgid märja ilma puhuks. Väiketootjatele võimalik mõningane transpordi kompensatsioon. Info ja registreerimine: tel 53 706 151 (Kati Velner) või kodukant@sangaste.ee. Müügikohad tasuta.

II Rukkihundi Rahvajooks koos kepikõnniga:
Distantsi pikkus 9,1 km. Start 15.augustil kell 11 Sangaste lossi eest. Finish Sangaste Rukki Maja juures.
Jooksule registreerimine stardipaigas alates kell 10:00.
Rada kulgeb ümber lossipargi, edasi looduskaunil maastikul lõikusküpsete põldude vahel (kruusateed) kuni Sangaste aleviku piirini, siis tehakse ring ümber Sangaste paisjärve ning lõpetatakse Sangaste aleviku keskel Sangaste Rukki Maja juures. Rada on väikeste tõusude ja langustega. Eelmisel aastal osalenute poolt sai rada vaid kiitvaid hinnanguid.
Rukkihundi Rahvajooksul paremusjärjestust ei selgitata (aeg fikseeritakse). Finišeerijad kantakse lõpuprotokolli tähestikulises järjestuses. Protokollid avaldatakse internetis www.sangaste.ee ja Otepää Teatajas. Kuna paremusjärjestust ei selgitata, valime auhinnasaajad välja loosi teel.
NB! Liikumisrõõmu võib suurendada kostüümide kandmisega!

neljapäev, 13. august 2009

Igaks juhuks hoiatuseks

Politsei hoiatab inimesi taas aktiviseerunud Leedu libapolitseinike telefonikõnede eest:
Võru- ja Valgamaal on taas sagenenud inimestele tehtavad venekeelsed telefonikõned, kus teatatakse lapse või lapselapsega juhtunud liiklusõnnetusest ning nõutakse kuni 50 000 krooni suurust summat, et vältida kriminaalasja alustamist.
Võru politseile teatasid inimesed eile neljast taolisest kõnest. Õnneks käitusid inimesed väga mõistlikult, raha ei maksnud ja teatasid taolistest kõnedest kohe politseile.
Politsei palub inimestel selliste kõnede puhul fikseerida võimaluse korral helistaja telefoninumber, sellele numbrile mitte tagasi helistada ja raha mitte maksta. Koheselt tuleb taolistest kõnedest teatada politsei lühinumbril 110.

teisipäev, 11. august 2009

Balletietendus sel pühapäeval

IDA TANTSUKOOLI

BALLETIKONTSERT

pühapäeval, 16. augustil 2009.a kl 17.00
Urvaste Kooli võimlas

Kavas on 70 minutit kooli II lennu lõpukontserdiks lavastatud tantse.

Lavastajad: E.Erkina (RO Estonia)
V.Fedortšenko
V. Jansons
O. Titov (Ugala)
T.Kõrreveski ja S.Unt (TBK, Ida Tantsukool)

Kunstiline juht: A.Lilleorg

Tänuetendus külarahvale, kooliperele ning lapsevanematele on tasuta.

teisipäev, 4. august 2009

Jaak Tuksam Pokumaal

Reedel, 07. augustil, algusega kell 19.00 toimub Pokumaal Hauka talukohas Jaak Tuksami kontsert "Meil on elu keset metsa".

Pilet 50.-
Eelkooliealistele on kontserdile sissepääs tasuta.

Kontserdile tulles palume varuda piisavalt aega autode parkimiseks ning kontserdipaika jõudmiseks.

Kuula Jaak Tuksami laulu "Meil on elu keset metsa" siit

Pokukoda on 7. augustil avatud kl 18.30ni.

Viasati tasuta digi-TV Kinobuss külastab Antslat

Sel laupäeval, 8. augustil jõuab Viasati digi-tv Kinobuss Antslasse. Möödunud nädalal alanud digi-tv Kinobussi tuuri raames jagatakse infot digitelevisioonile ülemineku kohta ja näidatakse viimastel aastatel valminud Eesti kvaliteetfilme. Projekt toimub Viasati ja MTÜ Kinobussi koostöös ning on kõigile tasuta. Antslas saavad huvilised kinobussi külastada Hauka laadal laupäeval kell 21:30.

Lisaks filmiprogrammile jagatakse Viasat digi-tv Kinobussi tuuril infomaterjale ja huvilised saavad küsida spetsialistidelt digilevile ülemineku kohta.

Filmi saavad valida kohalikud elanikud ise, hääletades eelnevalt oma lemmiku kodulehe www.viasat.ee/kinobuss kaudu. Publiku hääletuse võitnud film avaldatakse kino toimumise päeval samal kodulehel.

Filmivalikusse kuuluvad muuhulgas Jaak Kilmi ja Kiur Aarma selle aasta kevadel esilinastunud mängufilm „Disko ja tuumasõda“, Asko Kase „Detsembrikuumus“ ning Ain Mäeotsa „Taarka“.