neljapäev, 23. detsember 2010

Lõuna-Eesti Päästekeskus soovib kõigile rahulikke ja turvalisi jõule ning ohutut aastalõppu!Päästjad loodavad rahulikele jõuludele ning selleks saab igaüks anda lihtsa panuse. Pimedal ja pühade ajal pakub elav leek hingesoojust ning rõõmu. Ent ilma vaatajateta on süüdatud küünal kasutu ja ohtlik. Järelevalveta lõpuni põlev või ebakindlal alusel küünal ohustab ümbrust.
• Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
• Aseta küünal kindlale mittepõlevale alusele ja eemale kardinatest või muudest kergestisüttivatest esemetest.
• Väga ohtlik on panna küünal televiisorile või pealt kaetud riiulile.

Aastavahetuse ilutulestik toob kaasa käredamat elevust ja selle ohutuks kasutamiseks loe alati hoolikalt läbi kasutusjuhend. Aseta raketid või muu selline seadeldis alati kindlale alusele suunaga otse üles ning pärast käivitamist hoia ohutusse kaugusesse, mis on kirjas ohutusjuhendis.

teisipäev, 21. detsember 2010

Maire Aunaste Uue-Antslas


MTÜ Uhtjärve Krehvinid kutsuvad
Pühapäeval 9. jaanuaril kell 16.00
Uue- Antsla Rahvamajja
kohtumisele

Maire Aunastega

Pääse kohtumisele 50 krooni (2.90 eurot)
Lisainfo: Maria Vahtel, Marika Tragel, Merle Tombak

Kohapeal võimalik osta Maire Aunaste raamatut "Mitte ainult meestest" (5 eurot)

laupäev, 18. detsember 2010

Pisikeste pered kutsuti torti sööma


Eile oli Uue-Antsla rahvamajas vastuvõtt 2010. aastal sündinud lastele ja nende vanematele. Rohkem pilte aadressil fotoalbum.ee/photos/kakskyla

neljapäev, 16. detsember 2010

Tuntud urvastelasest ilmus raamat

Urvastemõisast pärit koorijuhist Vaike Uibopuust ilmus tema 70. juubeli puhul raamat "Vaike Uibopuu: neiulaul ja naistelaul". Raamatut esitleti möödunud laupäeval Tartus
Raamatu kohta saab pisut lugeda siit http://www.tartupostimees.ee/?id=353342 ning ka täna ilmunud Lõunalehest.

Südamega tehtud jõulukingid kodukülast

Pille Saar ja tema kuusekaunistused jõululaadal Kuldres

Jõulukink ei pea tingimata olema kallis, vahest on hoopis tähtsam see, et see on südamega tehtud. Pakume Teile mõned kohalikud kingiideed koos käsitöömeistrite kontaktidega. Uusi tegijaid või kontakte saab loosse ka lisada - kirjutage kommentaariumis või saatke e-mail aadressil airi.hallik@gmail.com
* Annika Põldsepp teeb hobi korras kauneid ehteid, mida saab vaadata aadressil http://picasaweb.google.com/ann2ika/ Kontakt: ann2ika@gmail.com
* Urvaste Külade Selts hakkas sel aastal valmistama kama. Kasutatavad teraviljad, herned ja oad on suuremalt jaolt pärit mahepõllundusest, seltsi liikmed on need puhastanud, keetnud, kuivatanud, röstinud, jahvatanud ja pakkinud. Kontakt Mariina tel 5236697, Airi tel 5206001
* Aino Värton Uue-Antslas koob sokke ja kindaid, igasuguse mustriga ja värviga. Tel 51902825
* Luule Puusepp Kirikuküla ja Pihleni vahel on kudunud mitu paari lambavalgeid pitsilises koes sokke. Leidub ka triipudega. Luule tel (78) 57 113
* Pille Saar Kuldrest koob-heegeldab igal aastal imelisi kuusekaunistusi. Kontakt pillesaar125@hot.ee, tel 53460190
* Jana Kupits Vaabinast joonistab lustakaid ja lastepäraseid jõulu- ja muid kaarte. Suuri ja tillukesi. jana.kupits@mail.ee tel 56194026
* Kalju Lusbo Uue-Antslas valmistab puidust küünlaaluseid, pannilabidaid jpm.
* Veronika Kaseväli teeb jõulupärgi ja lauakaunistusi. Tel 51920487
* Karille Bergmanni blogist karillekasitood.webs.com leiab mõndagi põnevat. Soovitame soojalt Urvaste triibuseeliku kangast tehtud presskannu soojendajaid.
* Karmen Kroonmäe Uhtjärve külast peab Võrus aadressil Jüri 26 käsitööpoodi nimega Kodukootud. Jõulukingiks soovitab Karmen näiteks poes müügil olevaid teekannu soojendajaid.

Ess-soo kaitseala nupuke

Postimehes koos kommentaaridegs

kolmapäev, 15. detsember 2010

Kuldres on homme jõululaat


Kõik huvilised on homme, 16. detsembril kl 12-14 oodatud Kuldre koolimajja jõululaadale. Lapsed ja lapsevanemad müüvad seal käsitööd ja küpsetisi. Tulekust on teada andnud enam kui 30 väikest ja suurt müüjat. Lahti on ka kohvik ning saab osta õnneloosi, mille tulu läheb kooli jõulupeo korraldamiseks.
Jõululaadal on ka raamatunurk, kuhu lapsed on toonud heas korras raamatuid, mida endal enam vaja ei lähe.

Urvaste Vallavolikogu otsustas eileõhtusel istungil võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla


Kohaliku maastikukaitseala loomine tähendab, et Ess-soo looduslikuna säilinud alal ei tohi rajada maaparandussüsteeme, kaevandada maavara,teha uuendusraiet, kasutada taimekaitsevahendeid ja väetisi. Küll aga saavad inimesed kaitsealal jätkuvalt seeni ja marju korjata. Ess-soo on piirkonnas oluline jõhvikaraba ning siin leidub ka murakaid.
Ess-soos on praeguseks registreeritud 11 looduskaitselise väärtusega linnuliiki ning siirdesookooslus väärib ekspert Eerik Leibaku hinnangul Natura 2000 võrgustiku kaitseala staatust. Hetkel on ala Natura varinimekirjas.
Seltsing Roheline Urvaste alustas võitlust Ess-soo loodusliku osa allesjäämise eest 2004. aastal, vaidlustades kohtus kaevandamisloa väljaandmise korralduse. Toona jäi seltsing Riigikohtus kaotajaks asja aegumise tõttu.
2007. aastal alustas Urvaste Vallavolikogu 7 ühiskondliku organisatsiooni ja 17 ettevõtja ettepaneku alusel kohaliku kaitseala loomise menetlemist, kuid esimesel korral ei läinud kaitseala loomise eelnõu volikogus läbi.
Ess-soo juhtumiga tegelenud Keskkonnaõiguse Keskus korraldab sel neljapäeval (16.12) Keskkonnaministeeriumis diskussiooniseminari kohalike kaitsealade loomise ja konfliktide lahendamise võimaluste teemal.

UVRL
pilt: Toomas Trapido

Ohutuse tagamiseks tuleb liigne lumi ja jää ehitiste katustelt eemaldada

Seoses maha sadanud rohke lumega tuletab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Ehitusseadusest tulenevalt peab ehitis olema ehitatud selliselt, et see ei tekitaks ohtu inimeste elule, tervisele või varale ning ehitisele mõjuvad koormused, sealhulgas lumekoormus, ei põhjustaks ehitiste või selle osade varisemist. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale, sealhulgas takistama juurdepääsu varisemisohtlikule ehitisele ning paigaldama hoiatussildid.

Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 500 000 krooni. Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Lumekoristustöödele eraldi nõudeid õigusaktides sätestatud ei ole. Soovitav on järgida määruses „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ katusetööde tegemiseks esitatud ohutusnõudeid. Nende nõuete järgimise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

Lume ja jää eemaldamise käigus katuselt alla või läbi kukkumise vältimiseks tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:
· Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks redeli abil.
· Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust).
· Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
· Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
· Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ajutised piirded. Piirded peavad olema piisavalt tugevad, et kanda selle vastu kukkuvat inimest.
· Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada).
· Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla.

Lisaks tuleb katuselt lume koristamisel järgida järgmisi nõudeid:
· Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need katusel ohutuks liikumiseks kindlasti paigaldada.
· Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele paigaldada lumetõke.
· Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme.
· Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.


Lisainformatsioon:

Anu Võlma

Avalike suhete peaspetsialist

Tehnilise Järelevalve Amet

Sõle 23A, 10614 Tallinn

667 2031

50 11 585

Anu.Volma@tja.ee

reede, 10. detsember 2010

Veidi teede lahtilükkamisest

Vallavanem Riho Roon soovitab kõigil täna kodus püsida, kui see on vähegi võimalik. Enne tuisu lõppu valla- ja taluteid lahti ei lükata, ka siinsed riigiteed on suurelt jaolt läbipääsmatud.
Teisipäevaks lükati edasi Kuldre lasteaia laste reis Haanjasse jõulutallu, küll aga sõitsid paljud algkooli lapsed bussiga Ugalasse jõuluetendust vaatama. Kokkuleppel koolibussi juhiga ei välju õhtune buss enne, kui lapsed Viljandist tagasi jõuavad.
Täna hommikul aga oli paljudele inimestele kindlasti suur üllatus, et teed olid lahti lükatud ja lapsed said kooli. Päris kõigile taluteedele traktor siiski ei jõudnud.
Ka eilsele Urvaste kandi külade koosolekule jõudsid lähemad inimesed kohale - vaatamata sellele, et suurele teele pääsemiseks pidid mõned lausa mitu kilomeetrit jalgsi läbi lume sumpama. Suur rõõm oli näha nii sitkeid inimesi.

kolmapäev, 8. detsember 2010

Urvaste kandi külade aastalõpu koosolek

Kutsume kõiki Urvaste kandi inimesi neljapäeval, 9. detsembril kl 17 pastoraadis
· Võtame kokku Urvaste kandi (Urvaste, Ruhingu, Kirikuküla, Koigu) arengukava 2004-2010 kordaminekud ja möödapanekud
· Tutvustame Urvaste seltsimaja arengustrateegiat 2011-2015 ja Urvaste koguduse arengukava
· Peame muid plaane
· Sööme jõuluvorsti ja piparkooke
Kõik, kes soovivad külade edenemisele kaasa aidata, on teretulnud!
Urvaste Külade Selts
Tel 5292373 (Anne), 5206001 (Airi)
Projekti „Urvaste külakogukondade tugevdamine innovatsiooni ja kaasamise abil“ toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

esmaspäev, 6. detsember 2010

Magus kirik valmis kahe õhtugaPühapäevasel Jõulupäeval Uue-Antslas säras tuledes ka tilluke Urvaste kirik – valminud kõigi piparkoogimaja ehituse reeglite järgi. Ehitusmeister Karille Bergmann ütles, et kui taina valmistamiseks kulunud aeg maha arvata, läks kiriku tegemisele kokku umbes 8 tundi. Omaette töö oli internetist kirikupiltide otsimine ja joonlaua abiga mõõtude võtmine. Tuli välja, et ega puudest ümbritsetud kirikut iga nurga alt üles võetud ei olegi, sestap erineb piparkoogimaja pisut originaalist.
Kuna piparkoogimaja transportimine on üsna raske ettevõtmine, siis saavad seda edaspidi näha ainult Karille külalised. Kolmekuningapäeval on perel plaan piparkoogimaja nahka pista.
Kirik ei olnud siiski ainuke uhke ehitis, mis vaatamiseks välja pandud. Nõiariigi koka Anti Värtoni koos poja Keviniga tehtud piparkoogimaja oli nagu ehtne elumaja. Majas oli vanaaegne säng, sängis piparkoogimehike, kelle varbadki sai ükshaaval üle lugeda. Voodi ees aga tutiga sussid. Antile sekundeerisid vähe tagasihoidlikuma hoonega Aivo Värton ja Aivo tütar Helena, kelle maja oli jälle kõigist kõige suurem. MTÜ Uue-Antsla Vanaemad majake oli kaetud sulalumevaabaga. Võrdluseks olid korraldajad tellinud kaks piparkoogimaja ka Põlva kondiitrilt Helve Urmilt. Veronika Kaseväli oli näitusele toonid piparkoogist muumitegelased.
Piparkoogipäeval oli veel pisike käsitöömüük, lapsed kaunistasid piparkooke, sahistasid pille ja laulsid, ajasid taga jõulusokku ning hullasid põhu sees. Vanaemad jagasid kommi.
AIRI HALLIK-KONNULA
Pildid: Anti Värton ja Kristiina Kallion http://fotoalbum.ee/photos/KristiinaKal/sets/1088849

reede, 3. detsember 2010

Anne meisterdas ennast raamatusse


Urvaste seltsimaja juht Anne Klaar on üks neist Räpina kaugõppijatest, kelle tehtud kottidest anti välja raamat "30 omanäolist kotti".
Kõik raamatu kaasautorid õpivad Räpina aianduskoolis kaugõppes rahvuslikku käsitööd. Kotid aga on tehtud hoopis väljaspool õppetööd, nö oma lõbuks ja on tänu sellele ka üpris erinevad. Anne ütles, et setud kasutasid palju setu pitsi, osad kotid on telgedel kootud, Anne enda kott aga on kootud hoopis tihva ehk vöösoaga.
Raamatu väljaandmise algataja Annika Põltsam õpib samuti sellel kursusel.
Kotiraamatut saab osta paljudest raamatupoodidest, sealhulgas netipoodisest. Üks selline asub aadressil http://fookusmeedia.ee/teeise/30-omanaolist-kotti/
Tutvustustekst ütleb, et siia raamatusse on kogutud 30 koti ideed – lihtsalõikelistest poekottidest tikitud märsside ja taaskasutuskottideni välja. Õmblemist lihtsustavad lõikeskeemid ja joonised. Raamatu lehekülgedelt leiad ergutava annuse loomise rõõmu, armastust rahvusmustrite vastu ja uute tehnikate avastamise lusti.
Muide - kitse sarve otsas rippuv kotike ongi Anne tehtud.

kolmapäev, 1. detsember 2010

Contra joonistas heategevusliku jõulukaardi

Mul on hästi hea meel Teid teavitada, et laste leinatoetuslaagrite 2011.a tegevuse toetamiseks joonistasid oktoobri alguses mitmed toredad-tuntud inimesed Rahva Raamatu poodides jõulukaarte. Tänaseks on need trükitud ja ootavad heade inimeste tellimusi!
Joonistajate hulgas oli ka Contra ja oleme talle siiralt tänulikud, et ta meie projektiga ühines. Usun, et on väga oluline sellest teavitada ka Contra kodukandi inimesi :-))
Heategevus on ju hea tegevus! Tore, kui saadate seda infot edasi ka oma sõpradele- tuttavatele, kes võiksid jõulukaarte tellida, sest laste leinatoetuslaagrite korraldamine toimub paljuski sponsorite ja heategevuse toel. Meie tegevusest lähemalt www.lastekriis.ee MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi kodukal on avatud jõulukaartide tellimiskeskkond http://www.lastekriis.ee/kaardid
Kaardid on nii "kuulsatelt ja kummalistelt" kui ka proffidelt. Sel aastal joonistasid kaarte paljud tuntud ja tublid inimesed - Kristina Šmigun-Vähi koos pisitütrega, Mart Sander, Anni Arro, Contra, Merca, Martin Saar, Annely Adermann ja proffidest Jüri Mildeberg, Juss Piho, Kirke Kangro, Lea Malin, Kadri Ilves. Joonistajaid oli veel, kuid kahjuks pidime tegema raske valiku ja mitmed head kaardid jäid ootama järgmist aastat.
Saab tellida meie kodukalt ja müügil on need ka Rahva Raamatu kauplustes (piiratud valikus kahjuks).Olen siiralt tänulik, kui levitate seda kaarditellimise keskkonda ka oma tuttavate hulgas, kes väärtustavad heategevust ja võiksid kaarte tellida!
Meeleolukat jõuluooteaega ja tänuga
Merike Sarapuu
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm
Lõuna-Eesti koordinaator