laupäev, 31. jaanuar 2009

neljapäev, 29. jaanuar 2009

Urvaste vald ütles naabritele ära

Urvaste vald ei soovi osaleda Lõuna-Eestis nelja maakonna piiril uue, ligi 20 000 elanikuga omavalitsuse loomisel. Oma ei-sõna peamiseks põhjenduseks tõid valla esindajad identiteedikaotuse ja huvid Võrumaa suunal. Esmaspäeval Otepääl toimunud kohtumisel osalesid peale Urvaste valla veel Valgamaa Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera valla, Põlvamaa Kanepi ja Valgjärve valla ning Tartumaa Rõngu valla juhid.

allikas www.vorumaateataja.ee

kolmapäev, 28. jaanuar 2009

Nüüd siis Luts volikogul jalus

Polnudki vaja kaua oodata, kuni volikogu hakkab järjekordset vallavanemat kangutama. Ometi tuli see tänasel volikogu istungil ootamatult. Nii vallamaja ametnikele kui mitmele volikogu liikmele.
Et aga IRLil on volikogus enamus, ei pidanudki keegi sellest ilmselt varem teadma. Hea mees Kolga Siimo oli ka nõusse saadud, et ta umbusaldusavaldusele alla kirjutaks.
Mida siis vallavanemale ette heidetakse? Kuldre kooli remondi põhjendamatut viibimist ja volikogu alatiste komisjonide ettepanekutega mittearvestamist. Ometi väitis arenduskomisjoni esimees Aivo Värton, et tema kuulnud umbusalduse avaldamise plaanist 2 tundi enne volikogu. Ka kultuurikomisjon pole kuuldavasti vallavanema personaalküsimust arutanud.
See pole esimene kord, kui Lembit Lutsul jalgealune kuumaks tehakse. Varem on talle ette heidetud peamiselt liigset pühendumist Pokumaale ja vähest tegelemist „valla asjadega“. Mullu 8. augustil - vähem kui kaks kuud pärast Pokukoja avamist - tegi Margus Klaar volikogu nimel avalduse „Kutsuda tagasi sihtasutuse Pokumaa nõukogu liikme kohalt Lembit Luts ja määrata asendajaks Aivo Värton“. Siiski selgus, et ainuisikuliselt volikogu nimel sellist avaldust teha ei tohi ning et see otsus on hoopis vallavalitsuse pädevuses.
Peapesu on saanud ja saavad volikogu juhtidelt jätkuvalt teisedki vallaametnikud. Seega võib karta, et Kui Lembit Luts peab tõesti lahkuma, jääb maja praegustest olijatest suht tühjaks.
Ei ole teada, kas umbusaldajatel on vallavanema kandidaat olemas. Võimalik, et see kiri oli lihtsalt hirmutamiseks või omal soovil lahkuma sundimiseks tehtud. Sellinegi praktika on vallamajas tavapärane.
Mis sellest sisseantud umbusaldusavaldusest saab, selgub hiljemalt järgmisel volikogu istungil.

Uus hoolekogu koos

Kuldre Kooli hoolekogu uus koosseis Margus Konnula, Henn Bergmann, Gunnar Sarapuu, Egle Oja, Merle Tombak, Kristjan Võrno, Aire Täär, Liia Prisko, Anneli Uibopuu, Kaire Jõela, pidas esimese koosoleku.

Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Merle Tombak ja aseesimeheks Henn Bergmann.

Põhimõtteliselt rohkem otsuseid vastu ei võetud.
Probleemiks nr 1 on endiselt koolimaja läbitilkuv katus, projekt ootab sügisest otsust, aga Gunnar Sarapuu majanduskomisjoni liikmena valdas arvamust, et katus tuleb igal juhul juba sel suvel ära teha, nt projekti omaosalusena.
Kristjan Võrno ettekandest selgus, et koolimaja vajab vähemalt paarikümne miljońilist investeeringut.

Kõlama jäi ka hirm haldusreformi ees, mis varem või hiljem ilmselt ära tehakse. Ja et lisaks sellele, et Urvaste valla lapsed võiksid enda lapsi põhikooli panna just Kuldresse, oleks ka oluline, et gümnaasiumisse minnakse Antslasse.
Sest gümnaasiumi ärakadumine Antslast (e reorganiseerimine põhikooliks) oleks samm ligemale ka Antsla ja Kuldre koolide liitmisele.

Samas ei ole maha maetud pillimängu õppimise võimalust Kuldre kooli juures. Kaalutakse mitmeid erinevaid variante. Ka meie laste Antsla muusikakoolis käimise rahastamise ümber. Need on ka küllalt suured summad praegu.

Oli juttu ka sellest, et Kuldre kool läheb e-koolile üle, sellest ma praegu ei oska ise küll midagi kirjutada. Põhimõtteliselt tähendab seda, et õpilaspäevik kolib üle internetti.

Järgmine koosolek on planeeritud märtsi lõppu.

MARGUS KONNULA

Võrumaa Partnerluskogu projektitaotluste taotlusvoorud

Meede 2. Elanike oskuste ning piirkonna ressursside rakendamine ettevõtluses
Alameede- Maapiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus- taotlusvoor avatud 26.01-09.03.2009
Meede on suunatud ettevõtjate koostöö suurendamisele läbi ühisturustuse ja ühise tootearenduse. Samuti on toetavad infrastruktuuri investeeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks. Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Meede 1 . Elukeskkonna parandamine
Alameede- Kohaliku kultuuripärandi säilitamine
Taotlusvoor avatud 09.02.- 23.03.2009.
Meetme raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on koostöö ja omaalgatuse suurendamine, kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja arendamine. Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ning kaasamine kogukonda
Taotlusvoor avatud 09.02- 23.03.2009.
Meetme raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa noorte aktiivsuse ja võimete arengule, toetavad noorte suuremat sidusust kogukonnaga. Toetatakse koostöös elluviidavate laagrite, spordivõistluste, õppereiside jms. korraldamist.Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

ENNE TAOTLUSE TÄITMA ASUMIST KOOSKÕLASTA OMA PROJEKTIIDEE, ET VÄLTIDA ASJATUT TÖÖD JA OLLA KINDEL, ET KÕIK VAJALIK TAOTLEMISEK ON TÄIDETUD!
Taotlusdokumendid ja infopäevade toimumise ajad leiad meie kodulehelt www.werro.ee/partner
Lisainfo ja tugi taotluse koostamise kohta: ettevõtlusmeetmete ekspert- Jako Jaago- jako@vkhk.ee
Elukeskkonna ja noorte meetmete ekspert- Kerli Kanger- kerli@mv.werrro.ee Tegevjuht - Anneli Viitkin- annely@lasva.ee Tel. 7868372, 5026632, Jüri 12- 130 Võru

esmaspäev, 26. jaanuar 2009

laupäev, 24. jaanuar 2009

Genereerin vallalehe kuulutuse järgi kollase uudise

Grupp tundmatuks jääda soovivaid Urvaste küla lõkaleenusid, kelle nimed ei ole tundmatuks jääda sooviva väljaande toimetusele teada, teatasid eelpoolnimetatud toimetusele, et valla kodanik Leevi Kupits läheb lüpsjaks Pärnumaale. Leevi Kupits aga lükkab need jutud kategooriliselt ümber. Ilmselt küsimusele, kas ta kavatseb lõkaleenude vastu ka mingeid sanktsioone rakendada, vastas Kupits: nad võivad rahulikult edasi elada.


PS 90% tõenäosusega paneks kollane meedia selle uudiselõigu pealkirjaks:
Leevi Kupits Pärnumaale lüpsjaks?

Siin ka kuulutuse originaal:

Lugupeetud Urvaste küla lõkaleenud. Ma ei lähe lüpsjaks
Pärnumaale. Võite rahus edasi elada. Lugupidamisega valla
kodanik Leevi Kupits.

Kuulutus pärit jaanuari vallalehest vt link eelmises postituses.

reede, 23. jaanuar 2009

Uus vallaleht

Netis loetav

kolmapäev, 21. jaanuar 2009

Kolmapäeval Urvastes

Täna kl 18 saab Urvaste seltsimajas jälle proovida fimotehnikas ehteid valmistada. Teeme ka tetrapakenditest rahakotte. Meisterdamistunnid on iga nädal samal ajal. Materjali tasu 15 kr, lastele tasuta.

esmaspäev, 19. jaanuar 2009

Asjalikke koolitusi Vana-Antslas

Täiendkoolituskursused Vana- Antsla Kutsekeskkoolis:

Maamajandusliku väikeettevõtte raamatupidamine (tekkepõhine arvestus) 16 tundi 10.-20. veebruar, T kl 15.30-20.00, R kl 13.00-17.30
Maamajandusettevõtte turundus 20 tundi 3.-20. märts 2009
T, R kl 15.00-19.30
Maaettevõtluse mitmekesistamine (sh õppe-ekskursioon)
20 tundi 7.-21. aprill, T kl 15.00-19.30, L 18. aprill kl 9-17 (ekskurs.)

Aiakujunduse alused 20 tundi 14.-28. veebruar, L kl 9-17
Haljastamine dekoratiivtaimedega 20 tundi 14.-28. märts,
L kl 9-17
Püsililled aiakujunduses 16 tundi 11.-25. aprill, L kl 9-15.00
Viljapuude lõikamine 8 tundi L, 4. aprill kl 9-17.30 (Pokumaal)

Koolitused on tasuta,
toimuvad Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil

Lisainfo ja registreerumine tel. 5348 6443 või e-post ena@antsla.ee

Veel asjalikke koolitusi Vana-Antslas

Täiendkoolituskursused Vana- Antsla Kutsekeskkoolis:

Sadulsepatööd - pehme mööbli restaureerimine 80 tundi alates 26. jaanuarist E, K kl 16-20 Vana- Antslas tallimajas
Vene keel klienditeenindajatele 40 tundi alates 27. jaanuarist
T, N kl 16.00-18.30 Vana- Antsla Kutsekeskkooli peahoones
Inglise keel (algajaile) 40 tundi alates 2. veebruarist E, K kl 16.30-18.00 Lusti Lasteaia ruumides
Plaatimine 40 tundi alates 16. märtsist kl 15.00-19.15 Vana- Antsla Kutsekeskkooli peahoones
Uued vahendid ja võtted puhastusteeninduses 8 tundi
4. aprillil kl 9-16 Vana- Antsla Kutsekeskkooli peahoones

Erivajadustega inimestele:
Eripuhastustööd (ehitusobjektide, garaažide jm koristamine) 40 tundi 16.-20. märts kl 9-16
Köögi abitöölise koolitus 40 tundi 16.-20. märts 9-16
Abiaedniku erialakoolitus 40 tundi 18.-22. mai 9-16


Töötavatele isikutele on koolitused tasuta, finantseeritakse
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

Lisainfo ja registreerumine tel. 5348 6443 või e-post ena@antsla.ee

Põnevad koolitused Pokumaal

Kõik huvilised on oodatud Pokumaal toimuvatele giidikoolitustele:
1. "Giidiks olemise üldised teadmised" - kolmapäeval, 28. jaanuaril, koolitaja Malle Peedel;
2. "Keskkond ja säästev areng looduse vahendamises" laupäeval, 31. jaanuar (esialgne kuupäev), koolitaja Tarmo Evestus;
3. "Roht- ja puittaimed" neljapäeval 5. veebruaril kl 10-17, koolitajad Margit Turb ja Urmas Roht;
4. "Samblad ja samblikud" reedel 6. veebruaril kl 15-18 ja laupäeval 7. veebruaril kl 10 -13, koolitaja Piret Lõhmus;
5. "Lindude õppepäev" neljapäeval, 12. veebruaril kl 10-17, koolitaja Tarmo Evestus;
6. "Avalik esinemine giiditöös", sh videotreening, pühapäeval, 22. veebruaril, kl 10-17, koolitaja Pille Sõrmus.

Toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Palume registreeruda tel. 5342 5054 või e-post info@pokumaa.ee
Koolitus on tasuta!

Küllalt konarlik video Hilaro Urvaste-kontserdist

Hilaro kontsert Urvastes


Möödunud nädalavahetusel oli Võru kooril Hilaro laululaager Urvaste Koolis, mis päädis külarahvale antud tasuta kontserdiga võimlas. Publikut oli kogunenud vast paarikümne ringis, mis tähendab, et mõnevõrra vähem kui lauljaid. Aga eks kohaletulnud pidid seda kõvemini plaksutama, mida nad ka tegid.
Seekord lauldi eesti heliloojate loomingut, sealhulgas ka laulu, mis koosnes Eesti kihelkondade nimedest. Enne esitust küsis koorijuht Silja Otsar (kas rohkem koorilt või publikult?), et kas teeme Urvastega variandi või ilma. Publik ei kahelnud hetkeski - ikka Urvastega. Püüdke ta sealt laulu seest üles leida, ütles Silja Otsar siis lõbusalt. Ja oligi Urvaste laulus olemas - ilusti Sangaste kõrval.
Hilaro juhtfiguuride hulka kuuluvad ka Urvaste õeksed Kaili ja Kaidi.

laupäev, 17. jaanuar 2009

Hilaro kontsert juba homme!

Pühapäeval 18. jaanuaril kell 13
URVASTE KOOLI AULAS
esitab Võru segakoor
HILARO
eesti heliloojate loomingut

neljapäev, 15. jaanuar 2009

Päästeamet kutsub osalema päästeala loominguvõistlusel

Päästeamet ja Lõuna-Eesti Päästekeskus kutsuvad kõiki osalema päästeteemalisel loominguvõistlusel. Konkursi eesmärk on anda võimalus ennast väljendada päästeala teemadel ja populariseerida päästetöötaja elukutset ning sellele omaseid väärtusi.
Võisteldakse viies vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklasside, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased ning täiskasvanud. Võistlustöödeks võivad olla nii joonistused, maalid, kollaažid, esseed, luuletused, meisterdused, videod kui ka helisalvestised.
„Läbi loometööde saame väga head tagasisidet, kas ja milliseid ohuallikaid märgatakse ning näiteid elust, kuidas inimeste elusid on päästetud,“ ütleb päästeala loominguvõistluse projektijuht Janek Innos Päästeametist. „Loominguvõistlus annab päästeteenistuse ennetustöötajatele ka palju ideid, kuidas ennetustööd elanikkonna hulgas paremini ellu viia”, lisas Innos.
Oma loomingutööd tuleb esmalt esitada lähimasse päästekomandosse. Parimaid töid tunnustatakse nii maakondlikult kui üleriigiliselt. Päästealal loominguvõistlust korraldatakse seitsmendat aastat. Eelmisel aastal esitati üle Eesti ligi 6000 loometööd.
Päästeala loominguvõistluse selleaastased teemad on:
1. Kujundan endale ägeda suitsuanduri
2. Veeohud suvel ja talvel
3. Aurupritsist päästeautoni
4. Ka mina võin olla päästja
5. Kui pomm plahvatab on juba hilja
6. Miks ma helistan numbrile 112?
7. Tegime koos Nubluga…
8. Minu kodukoha riskid

Võistlustööd tuleb toimetada hiljemalt 16. märtsiks lähimasse päästekomandosse.
Võrumaal annab lisainfot ennetustöötaja Maarika Loodus, tel. 518 2271, e-post: maarika.loodus@rescue.ee

Loominguvõistluse juhendi leiab Lõuna-Eesti Päästekeskuse kodulehelt: http://www.rescue.ee/20828

kolmapäev, 14. jaanuar 2009

Katsetame FIMOt

Täna (kolmapäeval) kl 18 teeme Urvaste käsitööringis fimo-laadest materjalist ehteid jm vidinaid. Materjali eest tuleb tasuda 15 kr, lastele tasuta.
Info tel 5206001

esmaspäev, 12. jaanuar 2009

Vanim võrulane oli Urvastega väga seotud

Laupäevane Võrumaa Teataja kirjutas: „Üleeile suri Võru linna vanim elanik, 1905. aastal sündinud Irene-Hilda Pallits. Lähipäevil oleks ta saanud 104aastaseks.“
Võrust pärit Irene Pallits oli abielus urvastelase Aksel Pallitsaga ning nad elasid palju aastaid Mäe-Tilso talus Urvaste koguduse õunaaia taga, kust avanevad imelised vaated Uhtjärve orule. Irene Pallitsa hõimlane Sirje Jakobson ütles, et lahkunust jäid maha väga huvitavad Urvaste-päevikud, mille kirjutamist ta ei katkestanud ka keerulisematel aegadel.

kolmapäev, 7. jaanuar 2009

Hilaro Urvastes

Pühapäeval 18. jaanuaril kell 13
URVASTE KOOLI AULAS
esitab Võru segakoor
HILARO
eesti heliloojate loomingut

UVL detsembrinumber üleval

Urvaste Valla Lehe detsembrinumber on nüüd ka internetis nähtav. Hiljavõitu muidugi, aga parem hilja kui ...
Olgu siis, nädal aega on veel aega kirjutada lugusid järgmisesse vallalehte.

Ootame kaasalööjaid

Urvaste seltsimajas jätkuvad tegevused endisel ajal. Esmaspäeval kl 18.30 on naiste rahvatants, mida juhendab Tiiu Kungus. Tegutseb ka segarahvatantsu rühm. Kontakt Tiiu Kungus tel 5216385.
Kolmapäeval (ka täna) kl 18 teeme erinevat käsitööd ja reedeti kl 10 on Urvalinnu mänguring mudilastele. Kontakt Airi Hallik-Konnula tel 5206001.
Endises sideruumis saab teha protselanimaali. Toimumisaeg kokkuleppel Evi Zirguga tel 53927306 või Erna Tolmoviga tel 58067559.

esmaspäev, 5. jaanuar 2009

Kuidas teie uut aastat vastu võtsite?

Meie läksime umbes pool kaksteist kodust minema, läksime kiriku juurde, kus eriti rahvast ei olnud. Rakette oli parem vaadata kusjuures kiriku ees kui kiriku tornist. Aga ega sellepärast tohi muidugi puid maha kiriku ümbrusest, see et ta on puude vahel, on osa tema identiteedist ja legendist.
Aga see selleks. Läksime veel Urvaste peole ja vaatasime esimesed saabujad ära, rohkem ei jõudnud, sest oli väsitav aasta olnud, eriti kolm viimast päeva mul isiklikult. Kella 23 paiku olime terve perega kõik ära vajumas, aga 00-ni pidasid kõik vastu.
Öösel vaatasin veel punklaulupeo saate ära, ainult Insener Garini hüperboloidi ei viitsinud lõpuni vaadata, panin teleka kinni, läksin ka magama.