laupäev, 28. veebruar 2009

Nõiariigi vastlapäeval 800 inimest!

Kirjutab Võrumaa Teataja

Mati Antsist Lõunalehes jutt

Selline artikkel Lõunalehes.
Pole küll mahti praegu Lõunalehest artiklit ümber lüüa, netis on ta aga ainult osaliselt.
Aga ehk tuleb ta kunagi ka täispikkuses.

kolmapäev, 25. veebruar 2009

Lõolõõripäev Pokumaal

7. märtsil tähistatakse Pokumaal ühiselt lõolõõripäeva. Üritused toimuvad kl 11, 13 ja kl 15. Grupid täituvad eelregistreerimise korras. Olete oodatud registreeruma!
Lisainformatsiooni saamiseks palume helistada K-P kella 10.00-17.00ni numbril: 53425054.

laupäev, 21. veebruar 2009

Nõiariik ka turismimessil


Nõiariik oli samuti 13.-15. veebruaril Tallinnas TourEstil esindatud, aga miks neid Võrumaa boksist ei leidnud? Vastus väga lihtne - Nõiariik oli esindatud omaette riigina, naabriks näiteks Türgi.

kolmapäev, 18. veebruar 2009

Ja veel meeldetuletuseks

Loe

ja siit ka

Pokud käisid turismimessil

13.-15. veebruarini toimus Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses rahvusvaheline turismimess TourEst 2009, kus esimest korda oli esindatud ka Pokumaa Sihtasutus. Oma piiripealse asukoha tõttu esindas Pokumaa nii Võru- kui ka Põlvamaad, infomaterjalid ja müügilett seati seekord sisse Põlvamaa boksis. Kuigi boks oli väike, mahtusid sinna lisaks pokurüüdesse riietatud Pokumaa esindajatele Põlvamaa Turismiinfokeskus, Taevaskoja Salamaa, Süvahavva turismitalu, Cantervilla lossihärra ja -proua, Musta Noole Vennaskond, Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus, Ööklubi Lifeclub, Maanteemuuseum ning Kagu-Reisid.
“Puhka Eestis” hallis olid maakonnad väljas omanäoliste ja -looliste esitlustega – nii sai Tartumaa boksis tutvuda Lodjakoja ettevõtmistega, Jõgevamaal jagas maavanem Aivar Kokk kokana ise suupisteid, Raplamaal sai olla osaline pulmapeos jne.
Külastajate rohkuse järgi näib, et huvi reisimise vastu on jätkuvalt olemas. C-hallis jahiti rohkem soodsaid pakkumisi. Nii näiteks oli Viking Line boksi juurde juba teise päeva hommikul ülipikk järjekord. Põhjus selgus ka peagi - laevafirma müüs messil iga päev kiirematele 1000 piletit hinnaga 50 kr/tk.

Pokumaa lähim naaber Uhtjärve Ürgoru Nõiariik oli ennast oma nimele kohaselt sisse seadnud riikidele ja turismifirmadele mõeldud esindushallis.Pokumaa oli teiste seas kenasti märgatav ja äratuntav tänu pokukostüümidele. Lõpuks ometi saime rõõmuga rääkida eelmisel suvel avatud Pokukojast, aastaringselt tähistatavatest pokukalendri tähtpäevadest ja muudest tegevustest. Huviliste seas oli neid, kes jagasid oma külastusmuljeid ja ka neid, kes veel polnud Pokumaale jõudnud, kuid lubasid suvel selle käigu ette võtta. Muuhulgas saime teada, et Harjumaal kutsuti pokusid kaelküngasteks. Vastvalminud Pokukoda ja pokusid tutvustavad infovoldikud leidsid tee väga paljude inimeste kodudesse. Loodame, et voldikul olnud pokud hakkavad peagi Pokumaale tagasi kibelema, juhatades ka oma uue pererahva siia.
HELINA KÄRGENBERG

Kõik vallavanema umbusaldamisest

Siin siis need IRLikate põhjendused, mida vallavanema kangutajad ei soostunud volikogus välja ütlema. Soovitasid: lugege vallalehest. Veebruarikuu leht on tänasest valla kodulehel ja jõuab homme postkastidesse.

MIKS ME UMBUSALDAME VALLAVANEMAT
Esimestel läbirääkimistel Lembit Lutsuga, veidi enam, kui kahe aasta eest tekkis täielik teineteise mõistmise tunne; meie vajasime tugevat vallavanemat, kes
1. oleks vallavanemana olemas Urvaste valla kõikide piirkondade jaoks
2. kellega aetakse ühte asja vaatamata erakondlikule kuuluvusele
3. kes tuleks toime projektide abil valda eelarvevälise raha sissetoomisega ja nende projektide elluviimisega.
Tulevane vallavanem kinnitas, et tuleb nende ülesannetega toime. Vastavalt sellele sai ka tema töö ja isikliku auto kasutus hästi tasustatud
Kõige tähtsam oli ehk viimane lubadus, sest eelarvevälist raha vajasime eelkõige ja kiiresti koolimaja renoveerimiseks. Koolimaja ja võimla katus jookseb järjest rohkem läbi, samuti on oma aja ära elanud lasteaia hoone katus. Asi on viimasel ajal nii, et koolimaja teise korruse ruume pole mõtet remontida enne, kui majal pole uut katust. Kahjuks on meie koolimaja tänaseni endises seisus, kui välja arvata mõned väikesemahulised investeeringud. 2008.a. märtsis majanduskomisjonis rääkisime Võrumaa KOIT (kohalike avalike teenuste arendamine) kavasse projekti tegemist. Eelmise aasta augustiks ehk viie kuuga sai inventariseerimine lõpuks teostatud. Projekti algandmete kogumine võttis aega 4 kuud, selle tulemisena saadi teada, et projekteerimine maksab umbes 2 miljonit krooni. Veel möödus kaks kuud selle jooksul pole vallavalitsus suutnud ära otsustada kuidas edasi toimida. See on pannud mõtlema, kas meieni jõuabki peaaegu käeulatuses olev enam kui 5 miljonit krooni. Ajal, kui toimub koolide reformimine, tuleb teha kõik selleks, et oma kool alles jääks, selleks omakorda on tarvis tingimusi, lapsed tahaksid oma kodukoha kooli tulla.
Peale koolimaja vajavad abiraha kõik reoveepuhastid. Hetkel on võimalik veel nende renoveerimiseks toetust saada EU struktuurifondidest, kuid selle teemaga pole siiani tegeldud. Kuldre reovesi jookseb suvest saadik otse kraavi, kuid sellega pole vallavalitsusel aega tegeleda. Lõpuni on ehitamata Uue-Antsla tänavavalgustus, puuduvad bussioote paviljonid, kuigi ettepanekuid on komisjonide poolt tulnud.
Aitäh tuleb öelda vallavanemale Pokukoja ehituse korraldamise eest. Kuid on tekitatud vale arusaam, nagu oleks Lembit Luts üksi selle suure töö taga. Pokukoja olemasolu nimel on teinud paljud inimesed eelnevalt tööd ja projekti rahastamisotsus
oli olemas.
Täname vallavanemat ka Uue-Antsla rahvamaja renoveerimise lõpetamise eest. Töid alustati juba 2005.aastal. Siia on saadud toetust PRIAST, vahendeid valla eelarvest, nn. poliitilist raha IRL-st ja nüüd siis SD-lt. Terve suvi oli rahvamaja töö häiritud, sest kohe pidi algama remont, mis algas alles sügisel ja suurte probleemidega. Vallavanem ise nendega eriti kokku ei puutunud, sest ta oli järjekordsel puhkusel
(neid päevi on kogunenud aasta jooksul 58). Vallaametnike puhkustest ei saanud aru juba volikogu liikmed, kes puutusid nendega tihedamalt kokku ja kindlasti ei jäänud see märkamata ka vallakodanikel. Lumetõrje hanke osas tegi majanduskomisjon ettepaneku teatada sellest ainult oma lehes, et soosida oma ettevõtteid, kuid sellest mindi julmalt mööda ja kuulutati seda Võrumaa Teatajas. Hilisem võitja Kagu Teedevalitsus jäi hiljem tööde teostamisega hätta ja kui paluti volikogu istungil lõpetada leping kahes piirkonnas, siis vallavalitsus lõpetas ainult ühes.
Väga vajalikuks ja tähtsaks funktsiooniks vallavanema töös on valla esindamine kohtumistel, nõupidamistel, üritustel. Võru Omavalitsuste Liidu (VOL)andmetel on Lembit Luts viibinud VOL-i juhatuses 26-st 5 korda. See on eriliselt hea võimalus suhelda teiste vallavanematega, saada infot selle kohta, mis maakonnas toimub ja mida ühiselt plaanitakse. Masendav olukord oli kihelkonnapäeva(Urvaste, Sõmerpalu, Antsla) pidustustel, kust puudus meie valla esindaja. Vallavanem on puudunud ka kooli lõpupeolt, Vaabina kandi üritustele pole ta kordagi jõudnud. See-eest mõnede Urvaste kandi inimeste koosviibimistel on vallavanem alati kohal. Isegi memme-taadi peost osavõtjatel tuli vallavanema väga kiire lahkumisega leppida, sest Urvastes oodati teda. Mõtlema panevad repliigid: “Mis nendest maa lastest ikka oodata, nad ju kartulivaol kasvanud“, „Midagi pole teha, kui need rumalad maa inimesed omi maju maha põletavad“, “Kas Urvaste raamatukogu on ikka ainult selle erikooli jaoks tarvis?“ Tekib küsimus austusest ja lugupidamisest maal elavatesse inimestesse, mõne piirkonna eelistamisest, teise piirkonda ükskõiksest suhtumisest.
On kindel, et paljud vallakodanikud pole kordagi vallavanemaga kohtunud, huvitab ainult, et kuidas nad teadsid vallavanema toetuseks allkirja anda. Aga selle teema arutelu jääb tulevikku.
Kui uurida naabervaldade käekäiku, siis selgub, et väljastpoolt tulnud raha on võrdne valla eelarvega. See on vallajuhtide läbimõeldud tegevuse ja kogu hingega asja juures olemise tulemus ja see teeb juba veidi kadedaks. Lembit Luts ei ole meie ootusi täitnud. On kahju, et 7 aasta eest vana valitsus ei osanud väärikalt lahkuda ja meie oma, noor vallavanem murdus nende ebainimlike mõnitamiste ja solvangute all. Loodame, et meie inimesed mäletavad seda ja teevad omad järeldused. Oleme meiegi palju õppinud ja tugevamaks saanud ja eesmärk on endiselt oma kodukoha
piirkondade tasakaalustatud areng.

Margus Klaar Evi Zirk Gunnar Sarapuu Valdur Roots Mati Antsi Mart Puusepp

Koer otsib peremeest

Uhtjärve külas otsib oma peremeest üks nukker tume pisemat kasvu lontis kõrvadega koerake. Silmade ümbert kuni koonuni hele. Kaelas kaelarihm. Jalutab küla peal sihitult juba hommikust peale.

Vallal uus koduleht

Mõne minuti eest muutus aadressil http://www.urvaste.ee/ avanev valla koduleht. Täiesti uue kujundusega lehel peaks vallasekretär Marit Seesma hinnangul olema materjalid paremini leitavad. Dokumentide all on näiteks avalduste blanketid, mida iga inimene saab ise täitmiseks või allkirjastamiseks välja printida. Vallaametnikud saavad aga kergemini kodulehel muudatusi teha ning uusi asju üles riputada. Kodulehe tegi New Media Guru ning see läks vallale maksma ca 30 000 krooni.

Selgusid Võrumaa vapi- ja teenetemärgi saajad

Võru Maavalitsuse pressiteade18.02.09
Tänavusel aastal pälvisid Võru maakonna vapi- ja teenetemärgi koorijuht ja pedagoog Heino Pehk ning sporditegelane Rein Kaiv.

Võrumaa vapimärgi nominent Heino Pehk on Võru Muusikakooli õpetaja, koorijuht ja pedagoog, Võru meeskoori peadirigent. Tema juhatatud kooridel on olnud ja on jätkuvalt tähtis osa kultuurilise keskkonna loomisel maakonnas.

Võrumaa teenetemärk omistati Rein Kaivile, kes töötab Väimela Spordiklubi juhina. Tema elutööks saab pidada Väimela spordielu kujundamist alates 1960-ndatest aastatest ja sellest ajast on ta oma aktiivsusega positiivselt mõjutanud kogu Võrumaa spordielu.

Lisaks omistati maakonna aastapreemiad järgmistes kategooriates: parim kultuurielu edendaja, parim hariduselu edendaja, parim omavalitsus- või riigiametnik, parim sotsiaal- või tervishoiutöötaja, parim maaelu/ külaelu edendaja või mittetulundusühing.

Parim kultuurielu edendaja on Triinu Ojar - Võru Instituudi projektijuht, kes aitas valmistada ette ja viia läbi esimest võrokeelset laulupidu „Uma Pido“.

Parima hariduselu edendaja tiitel omistati Kääpa Põhikooli direktorile Enn Viitkinile. Ta on töötanud Kääpa Põhikoolis alates 1994. aastast õppealajuhatajana ja direktorina. Enn Viitkini eestvedamisel on Kääpa koolis, koostöös omavalitsusega välja kujundatud, kaasajastatud õpikeskkond.

Maakonna parim riigiametnik on Vadim Mitroškin - Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteedidirektor. Vadim Mitroškin on aidanud luua Võrumaa Kutsehariduskeskustest õppiva organisatsiooni, kooli. Tänu tema tööle on paljud oma eriala hästi tundvad spetsialistid andnud panuse piirkonna konkurentsivõime tõstmisesse.

Parim maaelu edendaja on Evi Zirk - Vaabina raamatukogu direktor. Evi Zirk on üle kümne aasta juhatanud MTÜ Kuldre Käsitöötare tegevust, aktiivselt osalenud ja tegutsenud kohaliku elu edendamisel.

Lisaks omistati aunimetus „Julge tegu“ Alari Otsale - Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 8-b klassi õpilasele, kes 15. jaanuaril 2009. aastal päästis kaks oma kooli algklassiõpilast uppumisest.
Võrumaa ettevõtetest leidsid tunnustuse:

Võrumaa Ettevõtluse Suur Vedur - AS Rauameister (juht Harry Rantala). AS Rauameister on läbi aastate stabiilselt kasvanud ja majanduslikult edukas ettevõte, mis mitmel järjestikkusel aastal andnud olulise panuse Võrumaa arengusse. Ettevõttes töötab 82 inimest.

Võrumaa Ettevõtluse Väike Vedur - AS Ehitusvara (juhatuse liikmed Meelis Hüvato, Indrek Heliste). AS Ehitusvara on stabiilselt kasvanud, ehitanud välja oma tootmiskompleksi ja loonud uusi töökohti. Ettevõttes töötab 28 inimest.

Edukas Startija - OÜ Sisustuskoda (Peeter Plakk ja Valter-Johannes Sirge). Kiiresti kasvanud ja edumeelne ettevõte tisleri- ja mööblitoodete valdkonnas.

Maakonna vapi- ja teenetemärgi ning aunimetuste saajad kuulutatakse pidulikult välja teisipäeval, 24 veebruaril algusega kell 16.00 algaval maakonna ja omavalitsuste liidu pidulikul kontsert-aktusel Puiga Rahvamajas

teisipäev, 17. veebruar 2009

esmaspäev, 16. veebruar 2009

Pidu Urvaste seltsimajas

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidu
Urvaste seltsimajas
20. veebruaril kl 16.30

Räägime vastlakombestikust ja meisterdame

kl 18.00 Margus Põldsepp (Untsakad) ja ansambel Tuulepuu
Kavas:
Tuulepuu laulud, sõjalood, rahvalikud tantsulood
Uues köögis valmivad vastlapannkoogid ja muud rahvusroad
Võimalusel paneme selga midagi rahvuslikku või rõivaid vanaemade garderoobist

Tule sõbraga, tule lapsega, tule üksinda!

reede, 13. veebruar 2009

Uus vallavanem valitud

See, mis viimased nädalas õhus olnud, jõudis nüüd lõpule.

Tänasel volikogu erakorralisel istungil toimunud teisel lugemisel hääletasid 6 IRL volikogu liiget vallavanem Lembit Lutsu umbusaldamise poolt. Istungilt puudus seitsmes umbusalduse algataja Siimo Kolga. Esimene lugemine oli üleeile, kolmapäeval .

Samamoodi 6 häälega valiti uueks vallavanemaks Mati Antsi.

Täna selgub Urvaste vallavanema ametisse jäämine

Täna (reedel) umbusaldab Urvaste Vallavolikogu enamus tõenäoliselt hoolimata vallarahva ja vallamaja töötajate vastuseisust vallavanem Lembit Lutsu.
Kell 16.30 algaval umbusaldusvalduse teisel lugemisel tuleb volikogul langetada lõplik otsus. Kolmapäeval toimunud esimesel lugemisel selgitasid neli volikogu opositsiooni liiget oma pöördumises, et umbusaldusavalduses toodud põhjustel ei ole alust. Umbusaldusavalduse esitajad põhjendasid oma teguviisi Kuldre koolimaja remondi põhjendamatu viibimisega ning sellega, et vallavalitsus ei ole arvestanud vallavolikogu alatiste komisjonide ettepanekutega.
Seevastu teised volikogu liikmed kirjutasid, et vallavolikokku ei ole jõudnud ühtegi ettepanekut, mis puudutaks koolihoone suures mahus renoveerimist. Vastavaid ettepanekuid ei ole sõnastanud ka komisjonid, mistõttu ei olnud vallavalitsusel alust eelarvest märkimisväärseid lisakulutusi teha. Materjalide suunamise eest komisjonidesse vastutab volikogu esimees.
Samuti on Urvaste valla põhimääruse järgi komisjonide otsused vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud, mitte kohustuslikud.
Sellest tulenevalt tegid neli volikogu liiget ettepaneku umbusaldusavalduse menetlemine lõpetada, mispeale volikogu esimees Margus Klaar ütles, et valla põhimäärus ei luba menetlust pärast esimest lugemist katkestada.
Kolmapäevase seisuga oli vallamajas registreeritud 214 vallakodanike allkirja senise vallavanema jätkamise toetuseks, toetuskirja saatsid ka MTÜ Urvaste Külade Selts, MTÜ Uue-Antsla Vanaemad, seltsing Roheline Urvaste, vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjon ning Urvaste valla töötajad ja ametnikud.
Urvaste valla töötajad ja ametnikud tõdevad oma pöördumises, et ei protesteeri uuenduste vastu, kuid avaldavad oma arvamust olemasoleva süsteemi lõhkumise osas, viidates mh sellele, et Urvaste vallavolikogu on viimaste aastate jooksul välja vahetanud nii mõnegi vallavanema. „Hetkel Urvaste vallamajas tööl olevatest töötajatest on enamus siia saabunud just Lembit Lutsu ajal ning temaga läbirääkimisi pidades. /-/ Lõpuks võime öelda, et kõik tühjad lüngad on justkui täidetud siin majas ja võiksime anda endast parima, et töö kannaks ka korralikku vilja. Nüüd aga selline juhtum.“ Veel märgivad nad pöördumises, et praegu, mil valimisteni on aega jäänud 8-9 kuud, ei ole otstarbekas seda muudatust teha puhtalt sisseelamise pärast. „Meie ettepanek ei ole midagi muud, kui et võimaluse palumine teha mingigi aeg ühtse kollektiivina siin majas tööd ja realiseerida need poolikud plaanid, mis oleme oma eesmärkideks võtnud,“ lõpetavad ametnikud pöördumise.
Lisaks vallavanema umbusaldamisele on volikogu päevakorras punkt uue vallavanema ametissenimetamiseks. Senise info põhjal on umbusaldajate poolt esitatav kandidaat revisjonikomisjoni esimees Mati Antsi, kes on oma kandideerimist Lõunalehele ka kinnitanud.

neljapäev, 12. veebruar 2009

kolmapäev, 11. veebruar 2009

Umbusalduse põhjused said vaidlustatud

Tänasel erakorralisel volikogu istungil, mil toimus vallavanema umbusaldamise 1. lugemine, tegid neli volikogu liiget ettepaneku lõpetada umbusaldusavalduse menetlemine, sest umbusaldusavalduses toodud põhjendused on alusetud ja seega ei ole umbusaldusavaldus juriidiliselt pädev.
Margus Klaar arvas seepeale, et enne 2. lugemist ei saa umbusaldusavaldust tagasi võtta.
Vallavanem Lembit Lutsult küsis Klaar, miks ta nii harva viibib Võrumaa omavalitsusliidu kokkusaamisel, kus otsustatakse KOIT-kava rahasaajate järjestus. Luts kostis seepeale, et sagedasemat kohalkäimist takistavad tööga seotud kohustused ning olenemata puudumistest on tal Võrumaa omavalitsustegelastega head suhted.
Aivo Värton küsis, et miks ei ole volikokku jõudnud ettepanekud koolimaja remondi asjus, kui kooli direktor on vallavalitsuse liige ning volikogu esimees selles koolis õpetaja. Klaar vastas, et sellest oli juttu juba kaks aastat tagasi, et midagi tuleb ette võtta.
Valdur Roots mäletas, et kui Lutsuga olid vallavanemaks saamise läbirääkimised, siis rõhutati prioriteetides, et tähtis on kool. Seepeale ütles Luts, et kui sulle antakse ette terve leheküljetäis prioriteete, siis on raske neist ühte eelistada. Kui on paigas prioriteet, siis seda on üks.
Puusepp Mart pani kahtluse alla 2 Vaabinast korjatud vallavanema toetusallkirja autentsuse, sest need inimesed ei elavat kohapeal. Ühe kohta teadis Reiljan Maimu kohe kinnitada, et tunneb selle inimese allkirja ning just selline see on. Teise õigsuse kohta saadi kinnitus telefoni teel allkirjade kogujaga suheldes.
Lõpuks loeti häätega 8:2 (puudus Evi Zirk) umbusalduse 1. lugemine lõppenuks. 2. lugemine ning umbusaldushääletus, samuti võimalik uue vallavanema valimine toimub juba sel reedel kl 16.30.
Siin aga väljavõte volikogulaste pöördumisest:
Urvaste Vallavolikogule
AVALDUS
Umbusaldusavalduse põhjenduste asjus
Põhjus 1: Kuldre koolimaja renoveerimise põhjendamatu viibimine
- Puudus ressurss valla eelarves – mullu remont ja rajatised 265 000 (peam. akende vahetus); seadmed 205 000 (eelarve seletuskirjas: tulekahju signalisatsioon ja evakuatsioonivalgustus)
- Veebruaris, kui oli eelarve II lugemine ja vastuvõtmine, olid volikogu materjalide hulgas ka komisjonide protokollid ning komisjonide tehtud ettepanekute võrdlustabel. Ei olnud ühtegi ettepanekut selle kohta, et eelarves tuleks näha ette Kuldre koolimaja täiendav remont või projekteerimine.
- Märtsis lisaeelarvega Kuldre Kooli eelarvet küll suurendati – 78 900 kr + 41 000 kr, aga see ei ole piisav kapitaalremondi tegemiseks. Täiendavaid ettepanekuid remondiks ei esitatud ühelgi 2008. Aasta volikogu istungil.
- Ka tänavuse eelarvega seoses ei ole hetkeseisuga volikokku jõudnud komisjonidelt mitte ühtegi ettepanekut, mis näeks ette koolimaja remondikulude märgatavat kasvu ning seda, mille arvelt see kaetakse. Praeguses eelarve projektis: 284 000 kr, sh akende vahetus 200 000 kr.
KÜSIMUS: kust pidi eelarvesse tulema raha koolimaja remondiks, kui komisjonid eesotsas eelarve- ja majanduskomisjoniga ei ole finantside leidmise teemat arutanudki
Põhjus 2: Vallavolikogu alatiste komisjonide ettepanekutega mittearvestamine
- KOKS § 47. Volikogu komisjonid
(2) Volikogu komisjoni tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses.
- Urvaste valla põhimäärus § 25 lõige (3) Vallavolikogu komisjon: 1) selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks; 2) töötab välja tegevuskavad; 3) algatab vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid; 4) annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta; 5) kontrollib vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist; 6) teeb ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu kohta; 7) võib teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve eelnõu kohta.
Lõige (5) Komisjonidele suunab materjale läbivaatamiseks vallavolikogu esimees.
Lõige (9) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga vallavolikogu määruste ja otsuste või
vallavalitsuse määruste ja korralduse vastuvõtmisel.
Lõige (12) Vallavolikogu komisjoni pädevus ja täpsem töökord määratakse kindlaks vallavolikogu reglemendis ja komisjoni põhimääruses.

Ettepanek: Lõpetada umbusaldusavalduse menetlemine, kuna umbusaldusavalduses toodud põhjendused on alusetud. Seetõttu ei ole umbusaldusavaldus juriidiliselt pädev.
Airi Hallik-Konnula
Rolf Kiitsak
Aivo Värton
Peeter Tarikas

esmaspäev, 9. veebruar 2009

Talverõõmud tõid vallarahvast taas kokkuLaupäeval toimus traditsiooniline valla talispordipäev, osavõtjaid oli tavalisest pisut vähem, aga see ei vähendanud kohaletulnute lusti ja ükski planeeritud võistlustest ära ei jäänud.

Silmapaistvam talispordivahend oli Urvaste noortemeeste ühistööna sündinud kelk (vana kušett suuskadel), mis meistrite sõnul tahab veel täiustamist. Päris valmis peaks sõiduriist saama 22. veebruaril Nõiariigis toimuvaks Vistel-Vastel perepäevaks. Alla sõita oli päris hea, aga mäkke üles vedamine oli kohutav, kommenteeris üks kelgumeistritest Kristo.

"Esimesel katsel kelk päris hästi ei toiminud," meenutas Kristo. Põhja alla pandud linoleum oli külma käes rabedaks muutunud ja lagunes ära, ka suusaninad läksid katki. Kelgu ümberehitamiseks kulus koos keldrist varuosade otsimisega paar tundi.
3,5 km suusasõit toimus samal rajal, mis eelmisel talispordipäeval. Oli mõnusat laskumist orgu, mis küll kehvavõitu libisemise tõttu väga peadpööritavaks ei kujunenud. Ega pääsenud ka tõusuta, kuhu jäi nii mõnigi jõuvaru riismeke.

Aga polnud kerge neilgi, kes pidid pärast pikka liugu kelku mäkke vedama, või pärast kiirlaskumist või slaalomit jälle nõlvale naasema. Kiirlaskumine polnud seekord otse mäest alla, tõsi küll, nii mõnigi pidi veel lõpu hakul keppidega hoogu lisama. See-eest oli finišeerimine lihtsam ja turvalisem, kui eelmistel aastatel, siis pidi enamus osavõtjatest pärast lõpetamist pidurdamiseks hange pikali viskama.
Lisaks katsuti rammu ja mõistuse teravust suusasprindis, pereteatevõistluses, jäähokis (5 võistkonda) ja traditsiooniliselt Erma Kallasse koostatud viktoriinis.

pühapäev, 8. veebruar 2009

Statistikat - Urvaste blogi loetakse hoolega!

Kuskil septembrikuus hakkasin statcounteri abil lugema klikke Urvaste Vallarahva Lehele. Reedel sai täis 20 000 klikki, peab märkima, et viimase 10 päeva jooksul on toimunud tõsine elavnemine, viimase nädalaga on kogunenud 4000 klikki.
200 erinevat blogi külastajat on fikseeritud sellel perioodil iga päev, sel reedel tuli ilmselt urvasteleht.blogspot.com rekord - 274 erinevat kasutajat.

Vana aega tänapäevaga kõrvutades ...

... peab nentima, et 80 aastat ees või taga - vahet pole. Institutsioonid on pisut erinevad, aga sisu üsna sama.

reede, 6. veebruar 2009

Urvaste vallavanema umbusaldamine lükkus edasi

Vallavanem Lembit Luts

Tänasel (6. veebruar) Urvaste vallavolikogu erakorralisel istungil oli päevakorras praeguse vallavanema umbusaldamine ja uue vallavanema valimine.
Istungi alguseks oli aga selgunud, et vallavanema umbusaldamiseks on vaja kahte lugemist, seega jäi uue vallavanema valimine päevakorrast välja. Opositsiooni kuuluvad liikmed Airi Hallik-Konnula ja Rolf Kiitsak tõid aga välja valla uuest põhimäärusest punkti, mille kohaselt oleks umbusaldusavalduse algatamiseks pidanud esitama eelnõu, mida aga eelmisel istungil ei tehtud. Seega ei saanud täna läbi viia ka esimest lugemist.
Volikogu IRLi liikmete 6 häälega otsustas siiski esimese lugemise läbi viia. Vastu olid Hallik-Konnula, Kiitsak, Tarikas ja Värton. Siimo Kolga istungist osa ei võtnud.
Seepeale tõstatasid umbusaldamise vastased küsimuse, et mis saab vallavolikogu otsustest, mis lähevad põhimäärusega vastuollu. Vallasekretär Marit Seesmaa nentis, et sel juhul lahendab asja kohus. Siis kuulutas volikogu esimees Margus Klaar välja viieminutilise vaheaja, mida hiljem pikendas 10 minuti jagu.
Opositsionäärid Kiitsak ja Hallik-Konnula valla põhimääruses järge ajamas

Seejärel jätkati istungit uue päevakorraga. Gunnar Sarapuu IRList luges umbusaldusavalduse ette, põhjusena oli toodud koostöö puudumine Urvaste vallavolikoguga. Seejärel kuulutas Klaar välja volikogu erakorralised istungid kolmapäeval 11. veebruaril ja reedel 13. veebruaril, mil peaks toimuma umbusalduse esimene ja teine lugemine.
Vallavanem Lembit Lutsu toetuseks oli vallaelanike käest korjatud 201 allkirja, lisaks esitasid oma toetuskirjad Urvaste Külade Selts, seltsing Roheline Urvaste, Uue-Antsla Vanaemad, Urvaste vallavolikogu arendus- ja keskkonnakomisjon ning Urvaste valla töötajad ja ametnikud.

neljapäev, 5. veebruar 2009

Teised meist

Maalehes söevabrikust päris huvitav jutt.

Maalehe veebis on ka Urvaste seltside pöördumine ühe kommentaari saanud. Lugege siit

Lõunaleht kirjutab samuti, veebis on kahjuks vaid osaline artikkel

Leidsin päris naljaka asja

Ei tea, kuidas sellised asjad trehvavad - lugege viimast lauset selle kohta, millest järgmises, 9. veebruari Osoonis juttu on!!!

Kohalikud soovivad Urvaste vallavanema jätkamist

Urvaste valla külaaktivistid on vastu senise vallavanema Lembit Lutsu umbusaldamisele, mis on kavandatud reedeks, 6. veebruariks.
Suur hulk vallaelanikke on veendunud, et praeguses olukorras, kus valimisteni jääb vaid 8 kuud, on selline tegu mõttetu ning vähendab Urvaste valla jätkusuutlikkust. Samuti on vallavanema umbusaldamiseks toodud põhjendused üldsõnalised ning otsitud.
2 aastat ja 5 kuud ametis olnud Lembit Luts on näidanud ennast hea juhi ja meeskonnatöö tegija ja ühiskondlike organisatsioonide partnerina. Tema eestvedamisel on möödunud aastal suurematest projektidest valminud Pokukoda ja lõpetatud Uue-Antsla rahvamaja rekonstrueerimistööd. Veel enam ettevõtmisi on aga algatatud ning vallavalitsuse ootamatu ümberstruktureerimine hävitab olulise osa senitehtust.
Ka majanduslanguse tingimustes on vallavalitsus koostöös volikogu komisjonidega koostanud tasakaalus eelarve ning vältinud laenude võtmist.
Umbusaldusavaldus oleks ülekohtune ja vastutustundetu valla elanike suhtes.
Mitmed valla kodanikuühendused (MTÜ Urvaste Külade Selts, MTÜ Uue-Antsla Vanaemad, seltsing Roheline Urvaste) ning vallavolikogu arendus-ja keskkonnakomisjon on saatnud või saatmas vallavolikogule avaldust põhjendustega, miks ei tohiks vallavanemat välja vahetada. Samuti koguvad külaaktivistid senise vallavanema jätkamiseks toetusallkirju vallaelanikelt.
Urvaste Vallavolikogu algatas umbusaldusmenetluse volikogu korralisel istungil möödunud reedel.

kolmapäev, 4. veebruar 2009

Urvaste külakoosolekul

Oli kohal 28 inimest Urvaste kandi küladest (Urvaste, Kirikuküla, Koigu, Ruhingu), aga ka teistest küladest, sh volikogu liikmed Mati Antsi ja Valdur Roots, vallavanem Lembit Luts ja abivallavanem Kristjan Võrno.
Otsustati teha korda Kirikuküla bussijaam (vahetada katusel eterniite, korrastada kemps), tööd loodetakse läbi viia vabatahtlikega ja kasutada materjali jaoks valla eelarves olevat kandiraha. Samuti vajab hädasti paviljoni Koigu küla rahvas. Praeguse valla eelarve projektis oleks raha kas 2-3 paviljoni jaoks. Arvati ka, et võiks olla terves vallas ühtses stiilis nägusad ja lihtsad bussipaviljonid, aga mitte klaasist, vaid pigem puust.

Airi Hallik-Konnula tutvustas täiendatud Urvaste kandi 2009. a tegevuskava,mis kiideti heaks 21 poolt, 4 erapooletu ja 1 vastuhäälega. Üks olulisi asju on külaköögi käivitamine, aga kindlasti tahetakse jätkata urbanipäeva laada, 1. juuni perepäeva jm. traditsioone. Kõige kulukamn ettevõtmine on seltsimaja jupphaaval renoveerimine, milleks loodetakse raha saada erinevatest fondidest.

Mõisa rahvas avaldas soovi saada ka endale pakendikonteiner ja prügikonteiner, vallavanem Luts ütles, et kõigepealt tuleb ära oodata maakonna jäätmehoolduskava valmimine, mille koostamisel ka Urvaste vald kaasa lööb.

Airi tutvustas ka vallavalitsuse toel valminud Urvaste seltsimaja projekti. Arutelu käigus selgus, et paigutuse osas on küllalt lahtisi otsi - kas saab arvutiruumi raamatukogu kõrvale kolida, millist tuba on Käsitöötare all tegutsevatele portselanimaalijatele vaja, milline täiendav küte hakkab majas olema.
Aga elektri, ventilatsiooni ja kanalisatsiooni peale on projekt tehtud. Vastuseid PRIAst oodatakse.

teisipäev, 3. veebruar 2009

Talispordipäev

Laupäeval 7. veebruaril, avamisega kell 10.30 Urvaste kiriku ümbruses traditsiooniline valla talispordipäev.
Suusatamine, mäesuusatamine, kelgutamine, jäähoki, perede teatevõistlus (kelgutamine-suusatamine-uisutamine), viktoriin.
Kõik, nii noored kui vanad, on osa võtma oodatud!

Urvaste kalameestel pole jääpuuri vajagi

Vaabina poes saab püüda forelli, Kuldre vallamajas kangutada Lutsu.

Sõnumeid vallalehest - mis nüüd aktuaalsemaks muutunud

Urvaste Valla Koduloomuuseumis on alates 1. veebruarist
väljapanek kalendritest läbi aegade. Näitus avatud märtsi
kuu alguseni. Külastada saab kokkuleppel telefonidel
Varje 5378 6331
Ellen 521 8603

5. veebruaril 11.00-11.45 peatub Kuldre vallamaja juures Hansapanga buss nagu ka 19.02,05.03. ja 19.03 samal kellaajal.

Ja ehk ei ole hilja veel kord meelde tuletada, et täna, 3. veebruaril algusega kell 18.00 toimub Urvaste pastoraadis Urvaste, Ruhingu, Kirikuküla ja Koigu külade koosolek.

pühapäev, 1. veebruar 2009

Reedel tuleb umbusaldamine

Juba 6. veebruaril kl 17 on vallamajas Urvaste vallavolikogu erakorraline istung. Päevakorras on 2 punkti:
1. Vallavanemale umbusalduse avaldamine ja hüvituse määramine
2. Vallavanema valimine

Veel vallavanema kangutamisest

Postimehes ka artikkel