neljapäev, 23. detsember 2010

Lõuna-Eesti Päästekeskus soovib kõigile rahulikke ja turvalisi jõule ning ohutut aastalõppu!Päästjad loodavad rahulikele jõuludele ning selleks saab igaüks anda lihtsa panuse. Pimedal ja pühade ajal pakub elav leek hingesoojust ning rõõmu. Ent ilma vaatajateta on süüdatud küünal kasutu ja ohtlik. Järelevalveta lõpuni põlev või ebakindlal alusel küünal ohustab ümbrust.
• Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
• Aseta küünal kindlale mittepõlevale alusele ja eemale kardinatest või muudest kergestisüttivatest esemetest.
• Väga ohtlik on panna küünal televiisorile või pealt kaetud riiulile.

Aastavahetuse ilutulestik toob kaasa käredamat elevust ja selle ohutuks kasutamiseks loe alati hoolikalt läbi kasutusjuhend. Aseta raketid või muu selline seadeldis alati kindlale alusele suunaga otse üles ning pärast käivitamist hoia ohutusse kaugusesse, mis on kirjas ohutusjuhendis.

teisipäev, 21. detsember 2010

Maire Aunaste Uue-Antslas


MTÜ Uhtjärve Krehvinid kutsuvad
Pühapäeval 9. jaanuaril kell 16.00
Uue- Antsla Rahvamajja
kohtumisele

Maire Aunastega

Pääse kohtumisele 50 krooni (2.90 eurot)
Lisainfo: Maria Vahtel, Marika Tragel, Merle Tombak

Kohapeal võimalik osta Maire Aunaste raamatut "Mitte ainult meestest" (5 eurot)

laupäev, 18. detsember 2010

Pisikeste pered kutsuti torti sööma


Eile oli Uue-Antsla rahvamajas vastuvõtt 2010. aastal sündinud lastele ja nende vanematele. Rohkem pilte aadressil fotoalbum.ee/photos/kakskyla

neljapäev, 16. detsember 2010

Tuntud urvastelasest ilmus raamat

Urvastemõisast pärit koorijuhist Vaike Uibopuust ilmus tema 70. juubeli puhul raamat "Vaike Uibopuu: neiulaul ja naistelaul". Raamatut esitleti möödunud laupäeval Tartus
Raamatu kohta saab pisut lugeda siit http://www.tartupostimees.ee/?id=353342 ning ka täna ilmunud Lõunalehest.

Südamega tehtud jõulukingid kodukülast

Pille Saar ja tema kuusekaunistused jõululaadal Kuldres

Jõulukink ei pea tingimata olema kallis, vahest on hoopis tähtsam see, et see on südamega tehtud. Pakume Teile mõned kohalikud kingiideed koos käsitöömeistrite kontaktidega. Uusi tegijaid või kontakte saab loosse ka lisada - kirjutage kommentaariumis või saatke e-mail aadressil airi.hallik@gmail.com
* Annika Põldsepp teeb hobi korras kauneid ehteid, mida saab vaadata aadressil http://picasaweb.google.com/ann2ika/ Kontakt: ann2ika@gmail.com
* Urvaste Külade Selts hakkas sel aastal valmistama kama. Kasutatavad teraviljad, herned ja oad on suuremalt jaolt pärit mahepõllundusest, seltsi liikmed on need puhastanud, keetnud, kuivatanud, röstinud, jahvatanud ja pakkinud. Kontakt Mariina tel 5236697, Airi tel 5206001
* Aino Värton Uue-Antslas koob sokke ja kindaid, igasuguse mustriga ja värviga. Tel 51902825
* Luule Puusepp Kirikuküla ja Pihleni vahel on kudunud mitu paari lambavalgeid pitsilises koes sokke. Leidub ka triipudega. Luule tel (78) 57 113
* Pille Saar Kuldrest koob-heegeldab igal aastal imelisi kuusekaunistusi. Kontakt pillesaar125@hot.ee, tel 53460190
* Jana Kupits Vaabinast joonistab lustakaid ja lastepäraseid jõulu- ja muid kaarte. Suuri ja tillukesi. jana.kupits@mail.ee tel 56194026
* Kalju Lusbo Uue-Antslas valmistab puidust küünlaaluseid, pannilabidaid jpm.
* Veronika Kaseväli teeb jõulupärgi ja lauakaunistusi. Tel 51920487
* Karille Bergmanni blogist karillekasitood.webs.com leiab mõndagi põnevat. Soovitame soojalt Urvaste triibuseeliku kangast tehtud presskannu soojendajaid.
* Karmen Kroonmäe Uhtjärve külast peab Võrus aadressil Jüri 26 käsitööpoodi nimega Kodukootud. Jõulukingiks soovitab Karmen näiteks poes müügil olevaid teekannu soojendajaid.

Ess-soo kaitseala nupuke

Postimehes koos kommentaaridegs

kolmapäev, 15. detsember 2010

Kuldres on homme jõululaat


Kõik huvilised on homme, 16. detsembril kl 12-14 oodatud Kuldre koolimajja jõululaadale. Lapsed ja lapsevanemad müüvad seal käsitööd ja küpsetisi. Tulekust on teada andnud enam kui 30 väikest ja suurt müüjat. Lahti on ka kohvik ning saab osta õnneloosi, mille tulu läheb kooli jõulupeo korraldamiseks.
Jõululaadal on ka raamatunurk, kuhu lapsed on toonud heas korras raamatuid, mida endal enam vaja ei lähe.

Urvaste Vallavolikogu otsustas eileõhtusel istungil võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla


Kohaliku maastikukaitseala loomine tähendab, et Ess-soo looduslikuna säilinud alal ei tohi rajada maaparandussüsteeme, kaevandada maavara,teha uuendusraiet, kasutada taimekaitsevahendeid ja väetisi. Küll aga saavad inimesed kaitsealal jätkuvalt seeni ja marju korjata. Ess-soo on piirkonnas oluline jõhvikaraba ning siin leidub ka murakaid.
Ess-soos on praeguseks registreeritud 11 looduskaitselise väärtusega linnuliiki ning siirdesookooslus väärib ekspert Eerik Leibaku hinnangul Natura 2000 võrgustiku kaitseala staatust. Hetkel on ala Natura varinimekirjas.
Seltsing Roheline Urvaste alustas võitlust Ess-soo loodusliku osa allesjäämise eest 2004. aastal, vaidlustades kohtus kaevandamisloa väljaandmise korralduse. Toona jäi seltsing Riigikohtus kaotajaks asja aegumise tõttu.
2007. aastal alustas Urvaste Vallavolikogu 7 ühiskondliku organisatsiooni ja 17 ettevõtja ettepaneku alusel kohaliku kaitseala loomise menetlemist, kuid esimesel korral ei läinud kaitseala loomise eelnõu volikogus läbi.
Ess-soo juhtumiga tegelenud Keskkonnaõiguse Keskus korraldab sel neljapäeval (16.12) Keskkonnaministeeriumis diskussiooniseminari kohalike kaitsealade loomise ja konfliktide lahendamise võimaluste teemal.

UVRL
pilt: Toomas Trapido

Ohutuse tagamiseks tuleb liigne lumi ja jää ehitiste katustelt eemaldada

Seoses maha sadanud rohke lumega tuletab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Ehitusseadusest tulenevalt peab ehitis olema ehitatud selliselt, et see ei tekitaks ohtu inimeste elule, tervisele või varale ning ehitisele mõjuvad koormused, sealhulgas lumekoormus, ei põhjustaks ehitiste või selle osade varisemist. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale, sealhulgas takistama juurdepääsu varisemisohtlikule ehitisele ning paigaldama hoiatussildid.

Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 500 000 krooni. Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Lumekoristustöödele eraldi nõudeid õigusaktides sätestatud ei ole. Soovitav on järgida määruses „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ katusetööde tegemiseks esitatud ohutusnõudeid. Nende nõuete järgimise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

Lume ja jää eemaldamise käigus katuselt alla või läbi kukkumise vältimiseks tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:
· Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab lume ära koristada katusele minemata, näiteks redeli abil.
· Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust).
· Juhul kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
· Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
· Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ajutised piirded. Piirded peavad olema piisavalt tugevad, et kanda selle vastu kukkuvat inimest.
· Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada).
· Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla.

Lisaks tuleb katuselt lume koristamisel järgida järgmisi nõudeid:
· Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need katusel ohutuks liikumiseks kindlasti paigaldada.
· Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele paigaldada lumetõke.
· Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme.
· Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.


Lisainformatsioon:

Anu Võlma

Avalike suhete peaspetsialist

Tehnilise Järelevalve Amet

Sõle 23A, 10614 Tallinn

667 2031

50 11 585

Anu.Volma@tja.ee

reede, 10. detsember 2010

Veidi teede lahtilükkamisest

Vallavanem Riho Roon soovitab kõigil täna kodus püsida, kui see on vähegi võimalik. Enne tuisu lõppu valla- ja taluteid lahti ei lükata, ka siinsed riigiteed on suurelt jaolt läbipääsmatud.
Teisipäevaks lükati edasi Kuldre lasteaia laste reis Haanjasse jõulutallu, küll aga sõitsid paljud algkooli lapsed bussiga Ugalasse jõuluetendust vaatama. Kokkuleppel koolibussi juhiga ei välju õhtune buss enne, kui lapsed Viljandist tagasi jõuavad.
Täna hommikul aga oli paljudele inimestele kindlasti suur üllatus, et teed olid lahti lükatud ja lapsed said kooli. Päris kõigile taluteedele traktor siiski ei jõudnud.
Ka eilsele Urvaste kandi külade koosolekule jõudsid lähemad inimesed kohale - vaatamata sellele, et suurele teele pääsemiseks pidid mõned lausa mitu kilomeetrit jalgsi läbi lume sumpama. Suur rõõm oli näha nii sitkeid inimesi.

kolmapäev, 8. detsember 2010

Urvaste kandi külade aastalõpu koosolek

Kutsume kõiki Urvaste kandi inimesi neljapäeval, 9. detsembril kl 17 pastoraadis
· Võtame kokku Urvaste kandi (Urvaste, Ruhingu, Kirikuküla, Koigu) arengukava 2004-2010 kordaminekud ja möödapanekud
· Tutvustame Urvaste seltsimaja arengustrateegiat 2011-2015 ja Urvaste koguduse arengukava
· Peame muid plaane
· Sööme jõuluvorsti ja piparkooke
Kõik, kes soovivad külade edenemisele kaasa aidata, on teretulnud!
Urvaste Külade Selts
Tel 5292373 (Anne), 5206001 (Airi)
Projekti „Urvaste külakogukondade tugevdamine innovatsiooni ja kaasamise abil“ toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

esmaspäev, 6. detsember 2010

Magus kirik valmis kahe õhtugaPühapäevasel Jõulupäeval Uue-Antslas säras tuledes ka tilluke Urvaste kirik – valminud kõigi piparkoogimaja ehituse reeglite järgi. Ehitusmeister Karille Bergmann ütles, et kui taina valmistamiseks kulunud aeg maha arvata, läks kiriku tegemisele kokku umbes 8 tundi. Omaette töö oli internetist kirikupiltide otsimine ja joonlaua abiga mõõtude võtmine. Tuli välja, et ega puudest ümbritsetud kirikut iga nurga alt üles võetud ei olegi, sestap erineb piparkoogimaja pisut originaalist.
Kuna piparkoogimaja transportimine on üsna raske ettevõtmine, siis saavad seda edaspidi näha ainult Karille külalised. Kolmekuningapäeval on perel plaan piparkoogimaja nahka pista.
Kirik ei olnud siiski ainuke uhke ehitis, mis vaatamiseks välja pandud. Nõiariigi koka Anti Värtoni koos poja Keviniga tehtud piparkoogimaja oli nagu ehtne elumaja. Majas oli vanaaegne säng, sängis piparkoogimehike, kelle varbadki sai ükshaaval üle lugeda. Voodi ees aga tutiga sussid. Antile sekundeerisid vähe tagasihoidlikuma hoonega Aivo Värton ja Aivo tütar Helena, kelle maja oli jälle kõigist kõige suurem. MTÜ Uue-Antsla Vanaemad majake oli kaetud sulalumevaabaga. Võrdluseks olid korraldajad tellinud kaks piparkoogimaja ka Põlva kondiitrilt Helve Urmilt. Veronika Kaseväli oli näitusele toonid piparkoogist muumitegelased.
Piparkoogipäeval oli veel pisike käsitöömüük, lapsed kaunistasid piparkooke, sahistasid pille ja laulsid, ajasid taga jõulusokku ning hullasid põhu sees. Vanaemad jagasid kommi.
AIRI HALLIK-KONNULA
Pildid: Anti Värton ja Kristiina Kallion http://fotoalbum.ee/photos/KristiinaKal/sets/1088849

reede, 3. detsember 2010

Anne meisterdas ennast raamatusse


Urvaste seltsimaja juht Anne Klaar on üks neist Räpina kaugõppijatest, kelle tehtud kottidest anti välja raamat "30 omanäolist kotti".
Kõik raamatu kaasautorid õpivad Räpina aianduskoolis kaugõppes rahvuslikku käsitööd. Kotid aga on tehtud hoopis väljaspool õppetööd, nö oma lõbuks ja on tänu sellele ka üpris erinevad. Anne ütles, et setud kasutasid palju setu pitsi, osad kotid on telgedel kootud, Anne enda kott aga on kootud hoopis tihva ehk vöösoaga.
Raamatu väljaandmise algataja Annika Põltsam õpib samuti sellel kursusel.
Kotiraamatut saab osta paljudest raamatupoodidest, sealhulgas netipoodisest. Üks selline asub aadressil http://fookusmeedia.ee/teeise/30-omanaolist-kotti/
Tutvustustekst ütleb, et siia raamatusse on kogutud 30 koti ideed – lihtsalõikelistest poekottidest tikitud märsside ja taaskasutuskottideni välja. Õmblemist lihtsustavad lõikeskeemid ja joonised. Raamatu lehekülgedelt leiad ergutava annuse loomise rõõmu, armastust rahvusmustrite vastu ja uute tehnikate avastamise lusti.
Muide - kitse sarve otsas rippuv kotike ongi Anne tehtud.

kolmapäev, 1. detsember 2010

Contra joonistas heategevusliku jõulukaardi

Mul on hästi hea meel Teid teavitada, et laste leinatoetuslaagrite 2011.a tegevuse toetamiseks joonistasid oktoobri alguses mitmed toredad-tuntud inimesed Rahva Raamatu poodides jõulukaarte. Tänaseks on need trükitud ja ootavad heade inimeste tellimusi!
Joonistajate hulgas oli ka Contra ja oleme talle siiralt tänulikud, et ta meie projektiga ühines. Usun, et on väga oluline sellest teavitada ka Contra kodukandi inimesi :-))
Heategevus on ju hea tegevus! Tore, kui saadate seda infot edasi ka oma sõpradele- tuttavatele, kes võiksid jõulukaarte tellida, sest laste leinatoetuslaagrite korraldamine toimub paljuski sponsorite ja heategevuse toel. Meie tegevusest lähemalt www.lastekriis.ee MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi kodukal on avatud jõulukaartide tellimiskeskkond http://www.lastekriis.ee/kaardid
Kaardid on nii "kuulsatelt ja kummalistelt" kui ka proffidelt. Sel aastal joonistasid kaarte paljud tuntud ja tublid inimesed - Kristina Šmigun-Vähi koos pisitütrega, Mart Sander, Anni Arro, Contra, Merca, Martin Saar, Annely Adermann ja proffidest Jüri Mildeberg, Juss Piho, Kirke Kangro, Lea Malin, Kadri Ilves. Joonistajaid oli veel, kuid kahjuks pidime tegema raske valiku ja mitmed head kaardid jäid ootama järgmist aastat.
Saab tellida meie kodukalt ja müügil on need ka Rahva Raamatu kauplustes (piiratud valikus kahjuks).Olen siiralt tänulik, kui levitate seda kaarditellimise keskkonda ka oma tuttavate hulgas, kes väärtustavad heategevust ja võiksid kaarte tellida!
Meeleolukat jõuluooteaega ja tänuga
Merike Sarapuu
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm
Lõuna-Eesti koordinaator

teisipäev, 30. november 2010

Pane need, kellest hoolid, pimedal ajal särama!

Käimas on kampaania - igale külaelanikule helkur!
Kamaaaniaga saad tutvuda www.helkur.ee.
Helkur.ee on Maanteeameti loodud keskkond, mis valmis tänu RSA Kindlustuse toetusele. Liikumine Kodukant on Maanteeameti partner ja hoolitseb selle eest, et kõik rahaannetused õige külani jõuaksid. Saad SMSi või pangaülekande abil kinkida helkuri, mis võib päästa elu. Helkuri saad saata ka personaalselt oma sõbrale.
Levita seda teadet nii oma külaelanike kui ka sugulaste, sõprade ja ettevõtjate seas, sest nii on lootust, et KÕIK sinu küla elanikud saavad jõuluks helkuri!
Paneme koos Eestimaa särama ja muudame liiklemise turvalisemaks!
Külli Vollmer
külakultuuri valdkonna juht
Eesti Külaliikumine Kodukant

Novembri Urvaste valla leht

Loe siit

esmaspäev, 29. november 2010

JÕULUPÄEV Uue-Antsla Rahvamajas

5. detsembril kell 12:00
Uue-Antsla Rahvamajas
JÕULUPÄEV
Piparkoogi näitus
Too oma piparkoogi ehitis või kujund näitusele
Lastele vana aja jõulud
Õpetatakse vanu jõulukombeid ja mänge
Saad osta-müüa käsitööd ja küpsetisi
Lapsed saavad ise kaunistada piparkooke
Meisterdamise nurk
Jõulumüük
Lastel soovitatav tulla päkapiku riietuses

Info
Ellen 5218603
Varje 53786331
Korraldavad
MTÜ Kaksküla
MTÜ Uue-Antsla Vanaemad

reede, 26. november 2010

Kaks koera leitud!

Tseesar ja Tuks on nüüd kodus tagasi!!

Eelnev sõnum oli selline.
Kolmapäeva, 24. nov. hommikul pääsesid Uue- Antslas lahti ja läksid kaduma 2 koera: suur hundikoer Tseesar ja väiksem must valge rinnaesise ja käppadega bordercollie Tuks. Koertel on rihmad kaelas ja nad jooksevad ilmselt kahekesi koos.

esmaspäev, 22. november 2010

Sangastes etendub "Rott rukkis"

Etendus "Rott Rukkis" Sangaste lossis laupäeval 27. novembril kell 19.00
Lavastaja Margus Möll
Peaosas Keeni Põhikooli õpetaja TIINA KUKK
Vaheajal pakuvad Lossikohvikus ajastuhõngulist muusikat Viljandi Linnakapelli liikmed.
Pääse 40.-

Võimalus tegeleda savi voolimisega!

Esimene keraamika õpituba toimub 25. novembril algusega 17.00 Sangaste Seltsimajas Juhendajaks Heidi Mäeveer Tule tee oma kätega sõbrale, lähedasele tore jõulukingitus.
Lisainfo Merle Tombak 56472632

pühapäev, 21. november 2010

Liikluslinnaku rajajad pärjati lapsesõbra tiitliga

Noortefoorumi 101 Last Toompeale osavõtjad valisid kõige lapsesõbralikumateks ühiskonnategelasteks Aivo ja Maria Värtoni, kes rajasid Võrumaale liikluslinnaku.

Aivo ja Maria Värtoni kandidatuuri esitasid õpilased veidi enne hääletust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Värtonid rajasid Võrumaal ühte vanasse kolhoosilauta liikluslinnaku, kus lapsed saavad läbi mängu õppida liikluses hakkama saamist.

Lapsesõbraliku ühiskonnategelase tiitlile oli esitatud ka nimekamaid inimesi, kuid seekord neid ei valitud. "Inimesed hakkavad aru saama, et selleks, et olla lapsesõbralik, ei pea sa olema kuulus. Võid teha kogukondlikul tasandil midagi sellist, mis jääb inimestele kõrvu ja silma," selgitas 101 Last Toompeale projektijuht Nikolai Kunitsõn.

Kõige lapsesõbralikumaks ettevõtteks valiti bussifirma SEBE, kus on langetatud noortele bussipiletite hindu.

Allikas: ERR

reede, 12. november 2010

Aasta isa 2010 valitud!


Kuldre Koolis toimunud piduõhtul üteldi välja Aasta Isa 2010 nimi - Eero Täär. Pildil on ta koos laste ja vallavanemaga. Palju õnne!

Foto: Maria Vahtel

teisipäev, 2. november 2010

Valime taas Aasta Isa

Taas on tulemas isadepäev.
Koostöös vallarahvaga püüame seegi kord välja kuulutada Urvaste valla Aasta Isa 2010. Teie arvamusi, ettepanekuid ja seekord ka põhjendusi Aasta Isa kandidaatide kohta ootame kuni 8. novembrini meie valla raamatukogudes, Kuldre koolis, Urvaste allamajas ja Uue-Antsla rahvamajas olevatesse ümbrikutesse.
Isadepäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus toimub reedel 12. novembril kell 17. Kuldre Kooli aulas.

Senised Urvaste valla Aasta Isad
2004 Kalle Haller
2005 Are Kirsbaum
2006 Maido Uibopuu
2007: Margus Klaar
2008: Eeri Proškin
2009 Rainer Kaseväli

pühapäev, 31. oktoober 2010

Videvikuaeg pastoraadis

Pühapäeval, 7. novembril kl 15.30 peame Urvaste koguduse pastoraadis videvikku.
¤ Räägime kalmistuhaljastusest
¤ Sööme maa sees küpsetatud lammast
¤ Kalmistukultuuri uurija Maire Sala kõneleb teemal „Siin- ja sealpoolsusest ning surmajärgsest elust“
Osalustasu 35 krooni.
Korraldaja: Urvaste Külade Selts. Info tel 5236697 (Mariina)

laupäev, 30. oktoober 2010

Kanepis tuleb leivalaat

Laupäeval 6. novembril kell 10 on Kanepi seltsimajas LEIVALAAT.
Oodatud on nii omaküpsetatud leiva kui leivakõrvasega kauplejad.
Hea võimalus vahetada kogemusi ja saada leivaküpsetamise nippe.
Tulge mekkima ja ostma!
Korraldaja: MTÜ Kanepi Valla Selts
Info: 505 6297
Lähem info:
http://www.polvamaa.ee/index.php?article_id=11955&page=875&action=article&

teisipäev, 26. oktoober 2010

Mida külaselts naabervallas ära tegi

Sõmerpalus uus spordiväljak.

Airi arvamuslugu kylauudis.ee peal!

Ajendiks sai riigikogulaste Heimar Lengi ja Inara Luigase külaskäik Urvaste valda. Loe siit

kolmapäev, 20. oktoober 2010

Jan Jakobson Võrumaa meister!!

Loe uudist siit
MX1 klassis sai 2. koha Timmo Mõts.

teisipäev, 19. oktoober 2010

Koolis oli pisike uudisetegemise õppus

Rääkisime täna (teisipäeval) "Tagasi kooli" programmi raames Kuldre kooli 3. klassi lastega ajakirjandusest. Koos lastega tehtud uudist saab lugeda siit: http://konnula.blogspot.com/ Pildid on teinud õpetaja Aime.

Põnevad kursused Sangastes

Kitarriõpe noortele Sangaste noortekeskuses esmaspäeviti kell 18.00
Laste rütmika ja liikumine - esimene kokkusaamine 25. oktoobril kell 17.00 Sangaste seltsimajas Juhendajaks Kadri Janson
Flamenkohuviliste esimene kokkusaamine 25. oktoobril kell 18.00 (edaspidi kellaaeg hilisem) Sangaste seltsimajas.
Tule õppima!
Kontakt: Merle Tombak merle@sangastevv.ee, tel 56472632

Kohviklubi Sangastes

Hooaja ESIMENE kohviklubi koos sõpradega
23. oktoobril kell 19.00 Sangaste Seltsimajas
Üles astub ligi 90 isetegevuslast Sangastest, Lätist ja Pukast.
Meil on kohapeal auramas kohv ja tee ning laudadel väikesed suupisted, kuid oma piknikukorvi võite julgelt ühes võtta. Meid tuleb tantsutama Talide pereansambel Otepäält ja siis võib juhtuda, et „kere läheb heledaks”.
Lisainfo Merle Tombak 56472632, merle@sangastevv.ee
NB! Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud
Sissepääs PRII
„Kon pesäkest, sääl linnukest”
(Sangaste)

Oodatakse ingleid

MTÜ Näputüüselts ja Võrumaa Muuseum kutsuvad osalema 24. nov. -31. dets.
toimuval jõulunäitusel „Igal hingel oma ingel“.
Ootame teemakohaseid töid 15.-19. novembrini Võrumaa muuseumis.
Kontaktisik Tiia Haug tiia.haug@mail.ee tel 5254962
Seoses näitusega toimuvad kolmel advendi-eelsel reedel 26. nov., 3. dets. ja 10. dets.
Võrumaa muuseumis kella 12-16 töötoad, kus saab õppida ja õpetada jõulukingituste ja -kaunistuste valmistamist. Oodatud on kõik, kellel on midagi õpetada, selleks palume ennast kirja panna 15. Novembrini Marika Sepp sepamari@gmail.com 51928199
Õppima on oodatud kõik ja selleks ei ole vaja kirja panna.
22. detsembril on näitusel müügipäev. Kõik näitusele toodud tööd peavad olema varustatud väikese nimesildiga. Kes soovib müügipäeval oma tööd müüa, sellel peab olema sildil ka hind.

Päästeamet kutsub osalema ennetusteemisel projektikonkursil

Päästeamet kutsub mittetulundusühinguid osalema õnnetuste ennetamise projektikonkursil, et kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Konkursi eesmärk on toetavate projektide kaudu tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning anda inimestele oskusi ja kindlustunnet toimetulekuks õnnetustega. Projektikonkurss toimub kümnendat korda ning jagamisele läheb üle 300 000 krooni.

Taotlused on oodatud järgmistel teemadel:
* elanike tuleohutusalane koolitamine ja kaasamine piirkonna tuleohutuse tagamisel;
* erinevate sihtrühmade veeohutusalane koolitamine, veekogu ohtudest teavitamine, valveta ujumiskohtade ohutumaks muutmine;
* hädaabinumbrit meeldetuletavate abivahendite välja töötamine ja koolitused eakatele;
* tuletõrjespordi tutvustamine ning uute harrastajate kaasamine;
* tuletõrjeajaloo tutvustamine noortele läbi interaktiivsete meetodite.

Kandideerima on oodatud registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetuse ülempiir on 80 000 EEK/ 5112,93 EUR. Projekti oma- ja/või kaasfinantseerimine peab moodustama rahas vähemalt 10 % kogu projekti kogumaksumusest ning projekti kestvus võib olla kuni 12 kuud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2010.a. Konkursil osalemise tingimused ja taotlusvorm on saadaval Päästeameti kodulehel www.rescue.ee/projektikonkurss.

Projektikonkursile eelnev teabepäev toimub 29. oktoobril kell 13.00 Tartus, Lõuna-Eesti Päästekeskuses, Vanemuise 64.

Lisainfo ja registreerimine teabepäevale:
Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja
e-post: erki.remmelkoor@rescue.ee
tel. 7337315, 53456248

reede, 15. oktoober 2010

Kuldre kooli lapsevanemate koosolekult

Neljapäeval oli Kuldre kooli lapsevanemate üldkoosolek, kus direktor Karin Hellamaa keskendus kooli kodukorra tutvustamisele (http://www.kuldrepk.edu.ee/dokumendid/kodukord.pdf )
Kõige keerulisemaks küsimuseks osutus mobiiltelefoni kasutamine tunni ajal, mis kodukorra järgi on keelatud, aga samas on telefonil funktsioone, mida saaks tunni paremaks sujumiseks kasutada. Näiteks kalkulaator või ka diktofon, et midagi olulist salvestada. Kuna telefone tükitakse tunnis ikkagi ka muudeks asjadeks kasutama, siis vähemalt ühe õpetaja matemaatikatundides ei tohi enam telefoniga arvutada ning tuleb soetada eraldi kalkulaator. Üks lapsevanem tõstatas probleemi, et lastelt tunnis äravõetud asju ei hoita turvalises (lukustatud) kohas ja näiteks mobiiltelefoni puhul võib see tähendada nii kõrvaliste isikute juurdepääsu telefonis sisalduvale isiklikule infole kui ka seda, et telefon lihtsalt kaob ära.
Kahjuks jäi koosolekul küsimata, kuivõrd õpilasi kodukorra kokkupanekule kaasati.
Hea uudis on see, et on lootust, et Kuldre Koolis saab kevadel üle mitme aasta taas jalgratturilube taotleda. Samuti osaleb Kuldre Kool ka sel aastal programmis „Tagasi kooli“, kus inimesed erinevatelt elualadelt on oodatud õpilastele oma tööst või hobidest rääkima. „Tagasi kooli“ nädal ongi kohe algamas ja kui keegi tunneb, et tahaks lastele oma kogemusi ja mõtteid edasi anda, peaks ennast registreerima internetis www.tagasikooli.ee
Siin ka lõik tutvustustekstist :
„President Toomas Hendrik Ilves on koos sihtasutusega Noored Kooli algatanud laiapinnalise projekti „Tagasi kooli", mille eesmärk on tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Sel aastal kutsume külalisõpetajaid koolidesse juba neljandat korda. Pöördun Teie poole üleskutsega (taas)liituda „Tagasi kooli“ nädalaga, minnes tänavu 18.-22. oktoobril mõnda Eestimaa kooli õpilastele tundi andma. Selle sammuga aitate kaasa Eesti hariduselu edendamisele. Jagades õpilastega oma elu- ja töökogemusi, seostate koolis õpitavat praktilise eluga ning loote tihedama sideme kooli, kasvava põlvkonna ja ühiskonna vahel. Varasemate „Tagasi kooli“ külalisõpetajate kogemused on näidanud, et juba ühest seesugusest koolitunnist võivad saada alguse väga põnevad ideed nii õpilaste, kooli kui külalisõpetajate jaoks.“

teisipäev, 12. oktoober 2010

Timmo Mõts oli Paikuse kestuskrossil kümnes

Urvaste valla krossimees Timmo Mõts sai eile Pärnumaal Paikusel Reiu liivakarjääris toimunud Balti ja Eesti kestuskrossi karikavõistluste etapil tsiklite sõidus kümnenda koha. Kiireim oli lätlane Edgars Silins.

KOOLITUS: Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega lapse toetamine kodus, lasteaias ja koolis

SA Eesti Lastefond korraldab projekti ”Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele” raames koolitusi kõikides maakondades, et anda teadmisi ning oskusi õpetajatele ja lapsevanematele toimetulekuks aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite ja/või diagnoosiga lapsega. Koolituse üheks eesmärgiks on luua Võru maakonda ATH tugirühm lapsevanematele ja õpetajatele.

Koolitusele on oodatud:
1. Õpetajad
2. Lapsevanemad ja lapse pereliikmed
3. Sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, lapsehoidjad
4. Tudengid, kes õpivad eriala, mis laste kasvatamisega seotud

Koolituse eesmärgid:
1. Anda teadmisi ATH sümptomitega lapse äratundmiseks ning oskusi kodus ja koolis/lasteaias toimetulekuks.
2. Koolituse käigus moodustada tugirühma tuumik.
3. Leida 1-2 inimest, kes hakkavad tugirühma juhtima.

Koolitus toimub:
04. november 2010.a., kell 9.45 –16.00
Võrus, lasteaias Sõleke, Olevi t. 29 saalis

Registreerimine Pille Sõrmus 5669 5364 või e-mail pille.sormus@gmail.com
Loe veel: www.elf.ee ja www.ath.ee

Koolitus ja ergutuskohv on osalejatele tasuta!
Koolituses osalenud õpetajad, sotsiaaltöötajad ja noorsootöötajad saavad tunnistuse.

Päevakava:
09.45 Saabumine ja registreerumine koolitusele
10.00 Koolituse avamine
SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmannn-Loot

10.15 ATH sümptomid, kaasnevad häired, sagedus
ELF projektijuht Liis Saarna

11.15 ATH lapse kodune toimetulek
ELF juhataja Sirje Grossmann - Loot

12.30 Ergutuskohv

13.00-14.45 Saalis: ATH lapse toetamine lasteaias
Sirje Grossmann - Loot
Muusikaklassis: ATH lapse toetamine koolis
Liis Saarna

14.45 Tugirühma töö ja praktilised nõuanded
Sirje Grossmann – Loot ja Liis Saarna

15.45-16.00 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine.

kolmapäev, 6. oktoober 2010

Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri

Hea lugeja,
Seekordne uudiskiri toob Sinuni Võrumaa Partnerluskogu tegemised.
Uudiskirjas saad täpsemalt teada, millised uued tooted on UMA MEKK märgistuse saanud, peagi toimuvast UMA MEKK Suurlaadast ja Lõunakeskuse Taluturul toimuvast reklaamüritusest. Muudatustest Võrumaa Partnerluskogus ja konkursi tingimustest uue tegevjuhi leidmiseks.
Head lugemist!

Uued Võrumaa kohalikud tooted said UMA MEKK märgi
Neljapäeval, 30.septembril toimus UMA MEKK kaubamärgi komisjoni teine koosolek. Seekord omistati kohaliku toidu märk mahedatele kõrvitsasortidele: „Big Max” ja „ Talvine Magus”. Neid kasvatab Vastseliina vallas FIE Reeno Sikk.
Tammiku talu kõrvitsapüreesupp, sibulapirukas ning rukkileib esindavad esimestena Võrumaal turismiettevõtja poolt pakutavat. Üksmeelselt tunnistati kõik degusteerimiseks esitatud tooted UMA MEKK kaubamärgi vääriliseks. Järgmine komisjoni kokkusaamine on plaanis oktoobri lõpus. Ettevõtjad, ootame uusi ja maitsvaid tooteid!
Loe lähemalt: http://www.voruleader.ee/ (UMA MEKK).
"UMA MEKK on üks Võrumaa mullast võrsunud ja ummamuudu inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala!"Lisainfo: Ave Tamra (umamekk@voruleader.ee, 5028783)

UMA MEKK Suurlaat 2010
UMA MEKK Suurlaat toimub 13. novembril 2010.a. Võru Spordihallis kell 10.00-16.00. Tegu on laadaga, kuhu ootame kauplema peamiselt toidutootjaid. Tuntumatest on laadale lubanud kauplema tulla Nopri Talumeierei, Taarapõllu talu, Alt-Lauri talu, Setumaalt Kolme Sõsara Hõrgutised jt. Naabermaakondadest on esindatud Põlvamaa Rohelisem Märk. Teretulnud on kõik hoidiste-, leiva-, küpsetiste ja teiste maisvate toodete valmistajad. Käsitöömeistrite kaup peaks olema seotud toiduga: lusikad, kulbid, kausid, potid-pannid jne. Seekord jäägu mütsid-sallid-käpikud koju. Väärt laadakaup on aga kauni pitsiga rätikud, linikud, laudlinad, põlled ja pajalapid.
Müüjatele ja laadalistele on laat tasuta. Meelelahutust pakuvad Võrumaa Muusikakoolide lapsed, päeva juhib Arlet Palmiste.Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub mekkimiseks traditsioonilisi vanu toite. KOHTUMISENI UMA MEKK SUURLAADAL!Registreerimine ja info tel: 50 28 783 ja umamekk@voruleader.ee

Lõunakeskuse Taluturust
Võrumaa Partnerluskogul on plaanis koostöös MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti'ga tutvustada Tartus Lõunakeskuse Taluturul 06. novembril Võrumaa toidutoodangu UMA MEKK kaubamärki. Lõunakeskuse Taluturg on avatud E-R 12.00 – 20.00 ning L-P 10.00 – 20.00. Jätkuvalt on kohalikku päritolu toidutootjatel võimalik Taluturuga liituda! Huvilistel palume ühendust võtta Merle Valliga või pöörduda Võrumaa Partnerluskogu poole!Lisainfo: MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tegevjuht Merle Vall (merle.vall@mail.ee)

UMA MEKK projekt on avatud maailmale
Laupäeval, 25.septembril 2010.a. toimus Kiidi turismitalus Ökoturismi välkseminar -"Kross-sektoriaalne partnerlus ja turismialane koostöö". Külas olid Pärnus toimuva Euroopa Ökoturismi konverentsi osavõtjad Ayako Ezaki, Ron Mader ja Zhanna Galyan - Armeenia Ökoturismi Ühenduse president. UMA MEKK projektijuht Ave Tamra tutvustas Võrumaa kohaliku toidu kaubamärki kui ühte võimalikku osa ökoturismist.Teated
Muudatustest Võrumaa Partnerluskogus Käesolevaga teavitame, et alates 21. septembrist 2010.a. on Võrumaa Partnerluskogu tegevjuhi kohalt lahkunud Mai Kolnes, kes asus 1. oktoobrist tööle Haridus- ja Teadusministeeriumis.Alates 20. septembrist 2010.a. on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse esimees Kerli Kõiv, kontakt (kerlikoiv@voruleader.ee).

Tegevjuhi konkurss
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikoha täitmiseks.
Kandidaadilt ootame:
* projektijuhtmise kogemust (koostamine, läbiviimine,aruandlus)
* organisatsiooni juhtimise kogemust
* head pingetaluvust
* kaasamisoskust
* head eneseväljenduse oskust
* võõrkeele oskust väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas (soovitav inglise keel)
* arvuti kasutamise oskust
* isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu poolt pakutav:
hea meeskond ja enesetäiendamisvõimalused Eestis ja välismaal.
Kandideerijatel esitada: kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 25.oktoobriks 2010.a. e-posti aadressil info@voruleader.ee või aadressil MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Jüri tn. 12-130 65620 Võru linn.Täiendav info telefonil 52 66 832; 78 68 372 (info@voruleader.ee)

Järgmine uudiskiri ilmub novembris 2010. Uudised ja teadaanded projektitoetuse saajatelt, soovitused teemade osas on lugejatelt teretulnud aadressile info@voruleader.ee.MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGUJüri 12-130, Võruhttp://www.voruleader.ee/info@voruleader.eeUudiskirja listiga liitumiseks saada e-mail aadressile info@voruleader.ee. Kui antud kiri pole loetav, siis vaata brauseris.Kui Te ei soovi edaspidi Võrumaa Partnerluskogu uudiskirja saada siis lahku nimekirjast.

esmaspäev, 4. oktoober 2010

Magusapeo võitis paprika-singi pannkoogirull
Kui Riina Ermeli nukuteater Uue-Antsla pannkoogipäeva avalöögiga ühele poole sai, hakkas pihta suur küpsetamine. Oh seda üllatust, kui selgus, et rahvamaja fuajee vooluvõrk ei ole sellise hulga suuremate ja väiksemate pliitidega harjunud ning kaks Aivot ja Anti said pikendusjuhtmetega parasjagu trenni teha.
Lapsed ei pannud suurte paanikat õnneks tähele, sest kõige tugevam Pipi Annika Põldsepp ja kõige rikkam piraat Anti Värton pakkusid pipidele, piraatidele ja ka tavalistele lastele mitmesuguseid tegevusi, mille käigus valiti välja ka kõige julgem piraat (Hugo Kont) ja kõige pipim Pipi (Helena Värton). Aga suured inimesed ei jõudnud küll kuidagi ära oodata, kunas juba kooki hakkab saama. Ja kui hakkas, siis haarati neid lausa lennult.
Koogimeistriteks olid: Vaike Põldsepp (Pärmipannkook), Naabrinaised Maria ja Aive (Naabrinaiste hõrgutis), Urvaste seltsimaja rahvas Tiiu, Anne, Airi (Kamakook ja Lihtsalt hea kook), Anti Värton (Kama kaks), Vanaemad Ellen ja Varje (Memme pannkook) ja Karille (Pannkoogirull singi ja paprikaga ja Pannkoogirull seentega)
Koogi peale panekuks pakuti hooajamarja jõhvikat nii toormoosina kui segus teiste viljadega (õun, vaarikas). Veel sai koogi peale panna maasika toormoosi, paradiisiõuna moosi, magusaid kastmeid, vahukoort jm.
Aga kõige selle magusa kõrval tõstsid sellevõrra rohkem pead Karille soolase täidisega pannkoogirullid. Paprika pannkook pälviski teenitud võidu ja teine kook – pankoogirull seentega - oli sama isuäratav.
Peaauhinnaks sai parima pannkoogi meister põlle ja pajalapid. Karillel oli iseenda õmmeldud auhinna üle hea meel – õiget põlle tal veel polevatki. Kõigile küpsetajatele kinkisid korraldajad Lusbo Kalju voolitud pannilabidad.
Pannkoogipäeva läbiviimist toetas Urvaste vallavalitsus. Kohapeal sai teha annetusi päeva läbiviimiseks ja paistis, et inimesed toetusega ei koonerdanud.
AIRI HALLIK-KONNULA

Karille lahkel loal avaldame siin ka võidukookide retsepti.

PANKOOGIRULL

Põhi:
2 ½ dl jahu
1 tl soola
6 dl piima
2 küüslauguküünt
3 muna
50 g võid
Täidis 1:
1 porru
2 spl õli
150 g juustu
250 g pitsakatet
1 punane paprika
sidrunipipar
Täidis 2:
1 porru
4 dl võiga praetud kukeseeni ja/või puravikke
2 spl õli
150 g juustu
100 g suitsupeekonit
musta pipart
Sega jahu, sool ja pool piimast ühtlaseks taignaks. Lisa ülejäänudpiim, purustatud küüslauguküüned, munad ja sulatatud või. Vala taigenküpsetuspaberiga kaetud ahjupannile ja küpseta 200 kraadises ahjus 30min. Kummuta valmis põhi teisele küpsetuspaberile ja lase jahtuda.Jahtumise ajal valmista täidis. Viiluta porru ja prae õlis pehmeks.Lisa pitsakate/ hakitud peekon ja ribadeks lõigatudpaprika/kukeseened. Jätka kuumutamist kuni paprika on peaaegu pehme.Maitsesta segu sidrunpipraga/musta pipraga, kalla koogipõhjale ja puista üle riivjuustuga ning keera rulli. Enne serveerimist kuumuta200 kraadises ahjus 10-15 minutit

pühapäev, 3. oktoober 2010

Koristaja saab tööd

Kuulutus urvaste.ee foorumist:
Alates 28.10.2010 a. võtame tööle KORISTAJA (1.0 kohta ) lapsehoolduspuhkuse ajaks (1,5 aastaks). Avaldus koos CVga palume saata direktori nimele hiljemalt 15.10.2010 a. aadressil Kuldre Kool, Pihleni küla, Võrumaa 66507 või e - postiga kool@kuldre.ee info tel 56 919 508

reede, 1. oktoober 2010

pühapäev, 26. september 2010

Timmo Mõts tuli Illuka kestuskrossil viiendaks

Timmo Mõts (Vaabina MK) tuli täna Ida-Virumaal Illukal toimunud mootorrataste kestuskrossi Eesti meistrivõsitluste etapil viiendaks. Esikoha võitis Ardo Kaurit.
Allikas: sportvoru.wordpress.com

esmaspäev, 20. september 2010

Motouudiseid

Timmo Mõts (Vaabina MK) sai 5. septembril Mõedakul toimunud Eesti kestuskrossi meistrivõistluste etapil neljanda (E2-klassis teise) koha, esikoha võitis Kristjan Rätsep.
Sel nädalavahetusel toimunud Eesti meistrivõistluste viimasel etapil Jan Jakobson ei osalenud ja taandus kokkuvõttes 4. kohalt 14ndaks

kolmapäev, 15. september 2010

Põnev loodus- ja pärimuskoolitus Sangastes

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskus ja Sangaste Seltsimaja kutsuvad:

KURSUS INIMENE JA LOODUS 2010
Sangaste Seltsimajas 1. oktoobril, 29. oktoobril ja 19. novembril

Kokkusaamise eesmärgiks on arutleda inimese ja looduse suhete üle traditsioonilises ühiskonnas ning tänases linnastunud, modernses ja individualistlikus ühiskonnas. Sügisesele arutlevale osale jätkub kevadsuvel praktiline osa.

ÕPPEKORRAD
1. oktoobril
9.30 – 12.45 Eestimaa rituaalsed maastikud (4t). Marju Kõivupuu PhD
13.15 – 16.30 Metsa ja puudega seotud uskumused (4t). Argo Moor PhD

29. oktoobril
9.30 – 12.45 Rahvameditsiin, taimravi ja pärimus ning ravimtaimede tundmine. Raivo Kalle MA
13.15 – 16.30 Rahvaarstid läbi aegade, nende tegevus ja mõju. Mare Kõiva PhD

19, novembril
9.30 – 12.45 Inimese ja muu looduse suhted (metsloomad, linnud, roomajad, kahepaiksed, kalad looduses ja folklooris): rahvausundis, kombestikus, rahvalauludes. Rahvajuttudes (4t).
Mall Hiiemäe PhD
13.15 – 16.30 Loodus rahvajuttudes (4t). Piret Päär MA

Osalustasu 300.- (100 krooni kord) + toiduraha 60.- päevas

Koolitusjuhid
Merle Tombak: merle@sangastevv.ee
Ene Lukka-Jegikjan: ene.lukka-jegikjan@kul.ee; 56240043

pühapäev, 12. september 2010

Urvaste turismisihtmärkidest

on sekretar.ee peal päris korralik tutvustus.

neljapäev, 9. september 2010

Ilmus raamat Marie Heibergist


Üks naine kurbade silmadega – Eesti luuletaja Marie Heibergi õnne ja valu, rõõmu ja mure lugu kirjades” sisaldab Marie Heibergi (1890–1942) kirju Friedebert Tuglasele aastatest 1906–1918. Tänapäeval vähetuntud kirjaniku loominguline tee algas juba varases lapsepõlves ning tema esimene luulekogu „Murelapse laulud” avaldati Noor-Eesti kirjastuse poolt 1906. a., kui Marie Heiberg oli vaid 16-aastane. Teost saatis suur menu, kuid imelapse staatusele järgnesid kurnavad kriisiaastad. Kirjades Tuglasele väljendab Heiberg oma sügavaid armutundeid, mis paraku jäid ühepoolseiks ega pälvinud vastuarmastust. Kirjutatus avaldub intelligentse noore naise julge ja eneseteadlik maailmavaade, mis varjutatuna kahtlustest ja ebastabiilsest vaimuseisundist moodustab lugeja jaoks traagilise ja sügavalt puudutava loo poetessi hääbumisest. Marie Heibergi looming aga on jääv – mitmed Eesti armastatuimad heliloojad on loonud koorilaule Marie Heibergi sõnadele, tema luule ja traagiline elukäik on pakkunud ainest teatrilavastusteks, neist viimasena esietendus 2006. a. Tõnu Kõrvitsa ja Maarja Kangro kammerooper „Mu luiged, mu mõtted”. Lisaks kirjadele sisaldab raamat seni trükis avaldamata luulet, fotosid ja kommentaare. Raamatu koostajad on Iivi Lepik ja Kirsten Simmo. Eessõna autor Viivi Luik. Kujundus ja trükimakett Kadi Pajupuu. Kirjastaja SE&JS. Trükk Tallinna Raamatutrükikoda
262 lk. Koos raamatuga CD, millel luuleõhtu „Üks naine kurbade silmadega…” Teatri- ja Muusikamuuseumi Särevi kortermuuseumis.

Noored saavad kohtuda Aleksei Turovskiga - NB! Lükkub edasi

Selline on uuem info kylauudis.ee portaalist:
"Aleksei Turovski külaskäik Võrumaale lükkub edasi
Esmaspäeval Võrumaal Kääpa koolis toimuma pidanud kohtumine loodusteadlase Aleksei Turovskiga lükkub Turovski haigestumise tõttu edasi. Millal kohtumine toimub, pole praegu veel teada."

Varasem uudis:
Lasva valla noored ja Keskkonnaamet kutsuvad teid osalema vahval loodusharidusega seotud päeval!
"Kas sina oskad looduses käituda?"

13.septembril kell 13.00- 16.00 kohtume Kääpa koolis Aleksei Turovski ja Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistidega. Räägime loomadega käitumisest ning loodushoiust. Õpetame prügisorteerimist ja otsime sügise märke Kääpa kooli õues.
Oodatud on kõik huvilised üle Võrumaa. Peamine sihtgrupp on loodusõpetuse õpetajad ning õpilased vanuses 11- 18, kuid kindlasti ei saada me ära tublisid nooremaid loodushuvilisi.
Vajadusel organiseerime teie õpilastele ka transpordi. Sellisel juhul palume osalemissoovist teatada hiljemalt 10.septembril kella 15.00ks.
Lisainfo http://www.lasvanoored.ee/ või Kati Oravalt (kati@kating.ee, 5649 8816)
Infopäev on osa noorte teavitamisalasest projektist, mida toetab Võru Maavalitsus ning viib ellu MTÜ KATING NOORED.

KOHTUMISENI KÄÄPAL!

esmaspäev, 6. september 2010

Liikluslinnal uued lahtioleku ajad

Liikluslinn Uue-Antslas on E-N suletud, reedel on lahti kl 14-18, laupäeval-pühapäeval kl 12-18. Peredele ja gruppidele on liikluslinnak ettetellimisel avatud kõigil nädalapäevadel.
Rohkem infot www.liikluslinn.ee

laupäev, 4. september 2010

Urvaste vallavanem räägib TV3-s kümnekroonistest

Mida teha Eesti rahatähtedega pärast euro tulekut?

03.09.2010 22:21
Suurema osa kroonidest kavatseb Eesti Pank lasta läbi paberihundi. Mingi osa meile nii kallitest Kerestest, Koidulatest, Hurtadest, Tobiastest, Tammsaartest ja Jakobsonidest võiks aga käibele lasta ju suveniiridena. Nii arvavad ka mitmed kohalikud omavalitsused Eestis.

Nii huvitub näiteks Narva linn 5-kroonistest kupüüridest ja Urvaste 10-kroonisest, vahendab "TV3 Uudised".

"Plaanid oleks nagu sellised, et äkki õnnestub neid 10krooniseid Eesti Pangalt nagu kuidagi mingi hulga saada vallale, et oleks selline valla mälestusese /.../ ja võib-olla ka vallaelanikele," räägib Urvaste vallavanem Riho Roon.

Roon on pöördunud rahandusministeeriumi poole, kes ütlevad, et see võimalus on neil ka juba täna. "Et üks 10kroonine ei maksa rohkem ega vähem kui 10 krooni, aga et keegi ei keela neid osta ka praegu," ütleb Roon.

Link artiklile

neljapäev, 2. september 2010

Kasutatud riided tasuta saadaval

Ära anda suur kogus Uue-Antsla heategevuspäevast üle jäänud riideid.
Info: Maria tel 53332253, Liina tel 53031165, Aivo tel 56954056

teisipäev, 31. august 2010

Elurikkus ootab ülesjoonistamist


Homme, 1. septembril algab elurikkusele ehk bioloogilisele mitmekesisusele pühendatud arvutijoonistuste võistlus. Kuni 15. novembrini kestval võistlusel saavad osaleda kõik looduse- ja kunstihuvilised lapsed, noored ja täiskasvanud.

Pintsli asemel tuleb kasutada arvutihiirt või digilauda, ülesjoonistamist ootavad nii bakterid kui looma- ja taimeliigid, evolutsioon, kliimamuutused, elurikkuse kadu ja kaitsmine.

Võistlus toimub neljas vanuserühmas, parimate piltide autoritele on välja pandud auhinnad ja temaatilised eripreemiad. Täpsemad juhised ja piltide esitamine aadressil
http://joonistaja.eenet.ee

Sealsamas saab näha ka varasemate võistluste töid ning lugeda lähemalt elurikkuse kohta.

Lisainfo arvutijoonistusvõistluste kohta:
Anne Märdimäe, EENeti osakonnajuhataja, 7 302 110, Anne.Mardimae@eenet.ee

Jan Jakobsoni sõidud

Jan Jakobson sai Eesti meistrivõistlustel Tihemetsas mõlemas sõidus 3. koha. Kokkuvõttes on enne viimast etappi 3. koht 6 punkti kaugusel.
Jutt Võru spordiportaalis ja delfis

Edukalt alanud EMil tuli lõpuks 9. koht, viimasel etapil hooaja alguses medalikonkurentsis olnud Jan Jakobson ei osalenud.
Lähemalt:

Esimestest EM etappidest saab lugeda siit leheküljelt, tuleb ise nupud teiste motokrossi uudiste vahelt välja noppida.

Kooliaasta avaaktused

Kuldre kooli aktus on 1. septembril kl 9. Bussiringid alustavad tund aega hiljem, aga sõidavad vana graafiku järgi. Antsla gümnaasiumi aktus on samuti kl 9 kooli võimlas.
Põnevat õppeaastat kõigile!

esmaspäev, 30. august 2010

Maavaldused ja aiad korda!

Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Ennetustöö büroo juhataja

Kui maaomanik on oma maavaldused kenasti hooldanud, aitab see ära hoida juhuslikust suitsukonist või hoolimatusest põhjustatud ulatuslikke kulupõlenguid.

Kevadiste kulupõlengute vältimiseks kutsub päästeteenistus maaomanikke üles korrastama oma maad juba sügisel, et võimalikud kulupõlengud ei hakkaks teie vara ohustama. Igal aastal hävib kulutules elumaju ja kõrvalhooneid ning tekib kahju keskkonnale. Pole harv kui vigastada saavad inimesed. Tuleb mõista, et niitmata ja kuivanud heinamaad mööda levib kahjutuli väga kiiresti. Tuulise ilmaga on kulupõlengu kustutamine keeruline ülesanne isegi kogenud ning spetsiaaltehnikaga varustatud päästjatetöötajatele.

Kasulik on ka naabrile meelde tuletada, et sügisel maade korrastamine on tähtis kõigile, sest tule levik maavalduste piire ei tunne.

kolmapäev, 25. august 2010

Meeldetuletus

esmaspäev, 23. august 2010

Kuldre Kooli raamatukogu annab teada!

Ootan õpilasi õpikuid laenutama ja vihikutele järele järgmistel aegadel:

24 - 26 august kell 9 - 12.00

30 - 31 august kell 9 - 12.00

Kohtumiseni, Annika

pühapäev, 22. august 2010

Täna!!

Leidsin urvaste.eelk.ee sellise kuulutuse. Kahtlane, kas eriti paljud seda täna lugema trehvavad, aga mulle oli hea üllatus ja kavatsen minna.

Suvehelid 4 Lõuna-Eesti kirikutes
“Luulekõlad”
Räpina kirikus 20. augustil kell 18
Urvaste kirikus 22. augustil kell 16


Kristiina EHIN - luule
Atlan KARP (bariton, teater Vanemuine)
Karmen PUIS (metsosopran, teater Vanemuine)
Lande LAMPE-KITS (flööt, Teater Vanemuine)
Elke UNT (orel, Tartu Maarja kogudus)

Kavas Kristiina Ehini luule autori esituses. Psalmimuusikat, insturmentaalmuusikat orelile ja flöödile

Kontsert on tasuta!
Toeta palun annetusega oma kogudust!

Toetavad:
EELK Urvaste ja Räpina kogudused, Eesti Kultuurkapitali Võru- ja Põlvamaa ekspertgrupp

esmaspäev, 16. august 2010

TEADE

Sänna Velokuur kogub kasutuna seisma jäänud jalgrattaid,
jalgrattaosi ja -tööriistu. Kogutud rattad tehakse õpitubade
käigus korda ja antakse ühiskasutusse.

21.08. korraldame kogumisretke:

10.00-10.30 Nursi
10.45-11.15 Rõuge
11.30-12.00 Viitina
12.30-13.00 Varstu
13.30-14.00 Antsla
14.15-14.45 Urvaste seltsimaja juures
15.00-15.30 Kanepi
16.00-16.30 Võru
16.45-17.15 Haanja
17.30-18.00 Tsooru

Sänna Velokuur on 2010 kevadel alustanud noortealgatus, mille raames korraldatakse rattamatku, loenguid, filmiõhtuid ja palju muud. Üritusi toetab programm Euroopa Noored ja Kohaliku Omaalgatuse programm.

Rohkem infot 53 732 732
velokuur.blogspot.com

Tuuli Trikkant
Sänna Kultuurimõis
Sänna küla, Rõuge vald

reede, 13. august 2010

Restust saab endale kurki tuua

Restus Veskuste talus on suurem kurgikorje lõpetatud ning nüüd saavad huvilised sealt ise endale kurki korjata hinnaga 3 kr/kg. Selleks tuleks ühendust võtta Lilianiga tel 56455844.

kolmapäev, 11. august 2010

Urvaste toidud Uma Lehe peol


Eile tähistas Uma Leht Võrus oma 10. sünnipäeva. Selleks puhuks kattis toimetuse rahvas laua Võrumaa taludes tehtud suupistetega. Urvaste vallast jõudsid pidulauale Karu Silvi ja Marguse juust, Jakobson Sirje ja Mihkli kitsepiimajuustud ning Urvaste Külade Seltsi kamast tehtud kamapallid, mille valmistaja oli Tiiu Jõgiste.

teisipäev, 10. august 2010

esmaspäev, 9. august 2010

Ports tormi tegusid
Sajandi torm Urvastes

Eile õhtul 18.30 paiku alanud torm räsis õunapuid, katuseid, hekke ja metsa. Riigimaanteed olid vähemalt Urvaste kandis tükk aega läbimatud, inimesed teele kukkunud puude vahel vangis. Vähemalt kahel juhul kukkus puu sõitva auto peale, inimesed õnneks viga ei saanud.
Urvaste külas murdus üks suur kask kuivati katusele, teine kukkus koos juurtega Urvaste Kooli ette. Urvaste Kooli kuuri katust lõhkusid suured paplioksad.
Tamme-Lauri tammel tõsisemaid vigastusi ei olnud. Murdunud oli üks suurem oks, aga see ei muutnud eriti tamme välimust.
Meie kodus Urvastemõisas litsus torm kartulipealsed maadligi ning rebis osad kartulid suisa maapinnale. Õu sadas täis saare- ja vahtraoksi. Teeäärse metsatuka keskel on puid üpris hõredalt alles jäänud. Raili ja Martin Trumbi talus murdus juurelt maha suur tamm, Bürkland Erna kodus said kannatada maja juures kasvavad õunapuud, Russi Ruudi kodus murdus varem välgutabamuse saanud kask maha nii õnnestunult, et ei kahjustanudki teda mitmest küljest piiravaid elektriliine. Muidu aga on paljude talude juurde viivatele liinidele kukkunud puu või mitu ja elektritagasisaamise lootust täna (esmasp.) õieti ei anta.
Kulla Volli pidi mitme lüpsikorra piima kraavi valama, sest traktorimootori abiga sai piima küll lehmadelt kätte, aga ükski külmutusseade ei tööta.
Päris kõvasti muutis torm Urvaste mõisapargi ja Vaabina allee väljanägemist. Just tormi ajal Vaabinas bussi oodanud (buss jäi veel pool tundi hiljaks) Epp Roon rääkis, et vihmavarjuga ei olnud midagi teha, enam-vähem kohe lendas paviljonilt ka katusekate. Nii ta siis oli seal lagendiku peal, ümberringi sähvimas välgunooled ja lendamas puuoksad. Õnneks ootas peale tema bussi veel üks meesterahvas, kes õblukest Eppu kinni hoidis, et tuul teda kaasa ei viiks.
Ka paljude vanemate inimeste sõnul oli tegu suurima tormiga, mida nad oma elus näinud on. Siinkohal üleskutse kõikidele, kes saavad ja tahavad oma tähelepanekuid ja pilte jagada – saatke blogisse ka!

Tormikahjustuste pildid


reede, 6. august 2010

neljapäev, 5. august 2010

„Käsitööga tööle 2“ koolitusele registreerimine

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekt „ Käsitööga tööle 2” alustab septembris järgmisi tootearenduse ja ettevõtluse koolitusi kuues Eesti piirkonnas (keskused: Kärdla, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi, Võru). Projekti tegevuste kaudu saavad osalejad uusi teadmisi kohalikust käsitööst kui loomemajanduse ühest olulisest valdkonnast ja võimaluse täiendada oma tootearenduse alaseid oskusi. Projekti eesmärgiks on aidata ette valmistada potentsiaalseid kohalikke väikeettevõtjaid.

Koolitustele ootame käsitööd oskavaid aktiivseid inimesi, kes on hetkel töötud. Projektis võivad osaleda ka väikelapsega kodus olevad vanemad, kui lapsehoolduspuhkusel on viibitud üle 1,5 aasta. Üks koolitusperiood kestab üheksa kuud – septembrist maini.

Registreerimine koolitustele:

Võru Maarika Sepp 51928199 sepamari@gmail.com

Projekti „ Käsitööga tööle 2“ nr. 1.3.0102.09-0036 rahastab Euroopa Sotsiaalfond „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetmest „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine“.

http://www.kultuur.edu.ee/830788

neljapäev, 29. juuli 2010

Veel tormikahjustusi
Tuleb välja, et nädala tagune torm on veel mõndagi korda saatnud. Kiriku all orus elav Luule Puusepp nägi tuulispaska õunapuude latvades keerutamas. Enne seda aga oli too tuuseldanud tema kartuli- ja kurgivagu, kõveraks väänanud alumiiniumkarkassiga kasvuhoone ja sellega koos mõned tomatitaimed välja sikutanud. Veel murdis tromb maha suure oksa maja kõrval kasvava vahtra küljest. Maja uus katus pääses üsna napilt. Nii hästi ei läinud kuuri katusel, mille küljest lendas minema üks plaat ning jupp katuseharja. Ka lauda silikaadist vooderduse koos armatuuriks pandud raudlattidega pudistas tromb ühelt seinalt maha. Kasvuhoone on Luule poeg tänaseks juba enamvähem sirgeks painutanud ja kuuri katuselgi on juba uus eterniitplaat.
Uhtjärve oru ja Urvaste vahel liiklejad võivad tee ääres näha ka paari tormimurtud puud.

kolmapäev, 28. juuli 2010

Maalilaager uuenes ja noorenes
Pildid: Ülal ühe noorima osaleja Markus Meieri töö, alumisel pildil nuputab Marja-Leena Jaanus (vasakul), mida küll tüdrukud lõuendile jäädvustanud on.

Võrumaa Naiskodukaitse Antsla jaoskond korraldas Urvaste pastoraadi juures taas maalilaagri kõigile huvilistele. Peale selle, et oli mitu uut osalejat, oli uus ka juhendaja. Mitmekülgne kunstnik Marja-Leena Jaanus laskis osalejatel pildile jäädvustada mitte üht või teist kindlat objekti, vaid just seda, mis laagrilised ise tahtsid. Laagri korraldaja Sirje Lill maalis näiteks üles Iirimaa reisi mälestuspildi.
Nagu ikka, harjutati kätt õige mitmete vahenditega - õlipastellid, akrüülvärvid, vesivärvid...
Nagu ikka, peeti kirikuõpetaja Üllari pere ja Contra osalusel maha jalgpallilahing. Võistkonnad said seekord aga pea tervenisti noortest kokku pandud, sest 19 maalilaagris osalejast 11 olidki lapsed või noored.
Algava päeva (28.07) lõuna paiku 3-päevane laager selleks korraks lõpetab.
Kui korraldajal Sirjel oli tänavuse 5. maalilaagri künnisel palju kõhklusi, kas ikka teha ja kas osalejaid leidub, siis nüüd võib vist kindlamalt öelda, et kohtume tuleval aastal jälle.

Ilmataat tegi jälle tempe


Kui suurem osa vallarahvast rõõmustas möödunud reedel värskendava vihmasabina üle, siis Urvastes möllas parajalt suur tuulispask.

Arvatavasti Uhtjärve kohal tekkinud tromb paiskas surnuaial pikali mõnegi puu, kukutas suure puuharu pastoraadi katusele, mille sisse tekkis auk ning paiskas kiriku peaukse kohal asuva suure akna vitraazhist välja ülemise lilleõie klaasid koos liistudega.

Kirikutööline Riho Tenn ütles, et läbi paduvihma oli vaevu näha, kuidas tuulispask ennast jõudsalt edasi rullis.

Vitraazhitükke leidis Riho hiljem üle tee asuvast õunaaiast. Sinna tuulispask edasi liikuski, lükkas pikali mõned vanad pajud ning võttis siis suuna Urvaste küla peale. Ühes talus murdis tromb maha poolteist õunapuud, aga kahjusid võib olla mujalgi. Pärast tuli tuulispask ringiga kiriku ligidusse tagasi, aga siis enam kahju ei tekitanud.

teisipäev, 27. juuli 2010

Pokumaale Öösorri öökontserdile - reede õhtul!!

30. juuli kl 21 Pokumaal Hauka talukohas annab öökontserdi ansambel Öösorr ja Sõbrad.

Öösorr: Priit Öövel - laul, kitarr, soolokitarr, parmupill; Aare Pai - laul, kitarr, soolokitarr

Öösorr ja Sõbrad esitavad selgeid ja eestikeelseid, mõtlikke ja elavaid laule, mis on loodud looduses ja sõprade seltsis ning on sealsamas- looduses ja sõprade seltsis, sumedal suveõhtul ka kõige paremini nauditavad.
Kuula Öösorri muusikanäiteid siit: http://www.youtube.com/watch?v=p4du0gfYQ9s

Kõik on oodatud! Parkida palume Pokumaa parklasse ja ette võtta väikese jalutuskäigu Haukale (alla kilomeetri).
Pokukoda 30. juulil on külastuseks avatud kl 20.30ni.

Pilet maksab 75 krooni ja selle saab osta Piletilevist või kohapealt.

Öösorr on öise eluviisiga lind. Päevad mööduvad tal vaikselt oksal istudes ja õhtuhämarust oodates. Öösorr istub pikki oksa, mistõttu sulandub ta tänu oma sulestikule täielikult keskkonda ja jääb vägagi nähtamatuks. Lendu läheb alles siis kui talle peaaegu külje alla minna, ka siis ei lenda kaugemale kui paar puud, sellest ka rahvapärane nimi „laiskkull“. Öösiti lendab öösorr hääletult ja meenutab lennupildilt veidi nahkhiir. Kuigi päeval öösorri näha üldiselt ei õnnestu, saab tema kohalolekust kiirelt aimu pimedas, mil alustab oma laulu mis võib väikeste pausidega kesta tunde ja kõlab justkui sorin, millest tuleb ka öösorri nime teine pool. Üks Eesti rahvajutt pajatab kuidas laiskkull magama jäi kui teised linnud Vanemuiselt laule õppisid ja hiljem õppis laiskkull laulu pähe selgeks hobuse sorina. Teine uskumus öösorri laulu kohta on, et öösiti lööb rästik rabamännikutes nurru.

neljapäev, 22. juuli 2010

Pokumaal tuleb loodusfoto kursus

Juba 27. juulil toimub Pokumaal loodusfotograafia kursus. Päev algab kell 9 hommikul ja kestab koos söögipausidega õhtuni (20-ni). Juhendab vabakutseline loodusemees ja loodusfotograaf Urmas Tartes. Kursusel räägime sellest, mida looduses pildistamisel arvestada ja missuguseid nippe ise kasutada, et meie pildid paremaks muutuksid. Pärast sissejuhatavat juttu läheme üheskoos Pokumaad pildistama. Saate näha, kuidas pildistab professionaal ja saate oma piltide tegemisel tema käest ka nõu küsida. Õhtul vaatame päeva jooksul tehtud pilte ja analüüsime neid üheskoos – mis õnnestus ja mida saaks veelgi parandada. Ja loomulikult saate kogu päeva kõige kohta küsida. Selga tuleks panna ilmastikule vastavad riided ning jalga sobivad jalanõud. Kindlasti võtke kaasa fotokott koos aparaadi, täis laetud akude ja tühjaks laetud mälukaardiga. Vahet pole, kas Sul on peegelkaamera või kompaktkaamera – mõlemaga saab häid pilte teha.
Juhendaja Urmas Tartes on vabakutseline loodusemees ja loodusfotograaf. Möödunud aastal sai ta esimese eestlasena võidu maailma prestiižseimal loodusfoto konkursil Wildlife Photographer of The Year. Urmas õpetab fotograafiat Eesti Maaülikoolis ja loodusfotograafiat Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ning on läbi viinud mitmeid loodusfotograafia koolitusi ja meistriklasse. Ta on tegutsenud erinevates žüriides - nagu Matsalu Loodusfilmide festival, Aasta Loodusfoto, Eesti Looduse fotovõistlus ja VVV fotokonkurss „Märka Mind“. Koos Arne Aderiga kirjutas ta Eesti esimese loodusfotograafia õpiku „Loodusfoto lugu ja lumm“.
*Osalemistasu:* 200 krooni
Hinna sisse kuulub kursuse juhendamine ning toitlustamine (kohvipausid ja lõuna).
Kursus toimub Leader- meetme projekti „Pokumaa Õpilasmaleva korraldamine“ raames
Palume registreeruda tel. 53425054 või e-post info@pokumaa.ee
Lisainfo:Ena DrenkhanPokumaa SA juhatuse liigeTel. 53486443
http://www.pokumaa.ee/

Kogudus korraldab lastelaagri

EELK Urvaste koguduse laste- ja noortelaager 3. ja 4. augustil 2010. a. Urvaste kiriku juures.
Eelregistreerimine ja info tel. 5118271
Laagri algus 3. augustil kell 11.00 ja avapalvus kell 12.00 Urvaste kirikus. Laagri lõpetamine on 4. augustil kell 13.00 Urvaste kirikus. Osavõtutasu ei ole. Ööbimine on pastoraadis või oma telgis. Kaasa võtta magamisasjad, hügieenitarbed. Vanemad võivad osaleda koos lastega.

kolmapäev, 21. juuli 2010

Vahvad ettevõtmised ka Ähijärvel!

KARULA RAHVUSPARGIS
ÄHIJÄRVEL
LAUPÄEVAL 31. juulil algusega 12.00 käsitööpäev, kus teemaks lambavill
MTÜ Maavillane räägib villa kvaliteedist ja kasutamisest – lõngast vildini. Taimedega värvimisest ja villa ning lamba pesemisest. Õpetatakse lõngast kaaruspaela punumist. Kaarusharke saab osta kohapealt.
Soovid kaasa rääkida, õppida, ise midagi huvitavat näidata või mõnusalt olla - oodatud on kõik! Hea oleks kui saaksid oma tulekust ette teatada tel. 517 2646 (Lilian) või Karula rahvuspargi külastuskeskusesse tel. 782 8350; 5304 3504.

LAUPÄEVAL 31. juulil algusega 20.00 Ähijärve simman
Kontserdiga esineb viiuliduo Maarja Nuut ja Karoliina Kreintaal. Viiuliduo on alguse saanud tüdrukute ühisest armastusest eesti viiulimuusika ning vanade krõbisevate arhiivilintide vastu. Üheskoos otsustati, et on aeg anda oma panus eesti viiulimängutraditsiooni au sisse tõstmisele. Lisaks unustatud lugude elluäratamisele on Maarja ja Karoliina jaoks oluline ka pillimeeste mängustiili ning -võtete tundmaõppimine.
Õhtu jooksul saab mõnusalt olla, laulda ja tantsida. Et peolaualt midagi põske pista oleks, võta ka omalt poolt kodutehtut kaasa!

Üritus on tasuta!
Korraldaja MTÜ Karula Hoiu Ühing ja RMK

Vargad taas platsis

Ööl vastu 16. juulit murti Urvaste vallas Lümatu külas sisse maamajja ja sauna ning varastati erinevaid tööriistu.
Allikas: Võrumaa Teataja

teisipäev, 20. juuli 2010

Huvitavat Sangastes

1. Sel reedel 23. juulil algusega 21.00 suvine kohvik-klubi õhtu Sangaste Seltsimajas
Oma tuuriga on Sangastes külas glamuurbänd "Kasemahlake" Tartust ja üles astub kohalik staarbänd The Stor"
Pilet 35 krooni. Meelepärane söök-jook palun kaasa võtta
vaata ka www.kasemahlake.ee

2. 29. juulil erakordne võimalus kuulata WAF koori esinemist Valgamaal.
Kontsert toimub algusega 20.00 Sangaste Lossis
Solistidena astuvad üles Lauri Pihlap ja Superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud Norman Salumäe ja Taavi Immato.
Teie ette astub koku 40 suurepärast noort lauljat, keda juhendab Maiken
Pilet 70 krooni

reede, 16. juuli 2010

Urvastes tuleb taas maalilaager

26-28. juulil toimub Urvastes maalilaager. Kogunemine on 26. juulil kell 11:00 Urvaste pastoraadi juures.
Kogu maalimiseks vajalik materjal on kohapeal olemas. Samuti ööbimiseks vajalik. Soovi korral võib kodust isikliku voodipesu kaasa võtta.
Toiduraha suurus on 25 krooni päevas. Neil, kes ei ole Naiskodukaitse liikmed, tuleb maksta ka osalustasu 200 krooni laagri eest. Registreeruda tuleks kindlasti enne 20. juulit!
Info ja registreerumine: Sirje Lill tel 55655011

esmaspäev, 12. juuli 2010

Välk kooris kase paljaksNeljapäevane äike lõi Urvastemõisa ja Lümatu vahel elava Russi Ruudi sauna juures vanal kasel koore pealt. Ka puu ise on seest lõhenenud, nii et kõrgemal paistab tüvest valgus läbi.
Arvatavasti ei löönud välk mitte kase, vaid maa sisse, sest puul ei ole söestunud kohti, samuti ei ole puu seest välja lennanud ühtegi tükki nagu välgutabamuse saanud puudel tavaliselt.
Mitu aastakümmet metsnikuna töötanud Ruudi ütles, et ei ole varem sellist äikesekahjustust näinud. Suurt kahju välgunool ilmselt ei põhjustanud – vaid Ruudi ja naabrimehe perel kadus mõneks ajaks elekter ära. Sealsamas suitsusauna juures on äike varem löönud ühe suure kuuse sisse.
AIRI HALLIK-KONNULA

pühapäev, 11. juuli 2010

teisipäev, 6. juuli 2010

Naabrite juures tuleb aiamuusika kontsert


Kooraste mõisas toimub 14. juulil kell 19 AIAMUUSIKA KONTSERT. Elamusi pakuvad viiuldajad Prantsusmaalt ja Põlvamaalt ning Jaan Sööt.
Kontsert on tasuta, kuid soovi korral on võimalus toetada Põlva Kergejõustikuklubi noori sportlasi annetades raha kohapeal või ülekandega.

neljapäev, 1. juuli 2010

Heinamaarjapäeva tähistamine

2. juulil kl 15.00 Pikamäe talus (Kurelauk Viivi juures)
Heinaniitmisvõistlus (kaasa oma luisk ja
vikat)
Taimedega lõnga värvimine (kaasa oma lõngaviht!)
vihtade tegemine.
Küpsetame maa sees lamba.
Kohal pillimees.

kolmapäev, 30. juuni 2010

Kaugtöö seminar Urvastes

Urvaste seltsimajas on 5. juulil kaugtööseminar, kus on kohal Eesti suuremad asjatundjad.

11.00 - Seminari avamine, osavõtjate registreerimine ning tutvustamine
11.20 – Kaugtöökeskused - uut moodi mõtlemine, uut moodi töötamine. Priit Sibul, Põlva Maavanem
11.50 – Kohustuslik filmiprogramm „Jussi ema kaugtöö“
12.00 – Tööotsimine kaugtöövormis, iseendale tööandjaks olemine ning efektiivne töötamine. Kadri Seeder, Eesti Kaugtöö Ühing
13.00 – kohvipaus
13.30 - Kaugtöö olemus, näited (s.h. Kanepi kaugtöökeskuse rajamise kogemustest) ja rakendamise võimalus Urvaste piirkonnas Enn Ruusmaa Kanepi Kommunikatsioonikeskus
14.15 - Kaugtöö vallavanema pilgu läbi -Vahur Jaakma - Puhja Vallavalitsus
14.45 – Edulood – linnast maale elama tulnud inimesed
15.15 – Seminari lõpetamine

Info: Anne Klaar tel 5292373
Seminari läbiviimist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

esmaspäev, 28. juuni 2010

Rukki Päev Sangastes

10. juulil 2010

SANGASTE RUKIS 135
EESTI RUKKI SELTS 10

10.00 Sangaste kalmistu
Krahv Fr. v Bergi uuendatud hauaplatsi avamine

11.00 Sangaste Loss
Pidulik koosolek „135 aastat Sangaste rukki sorti ja
10 aastat Eesti Rukki Seltsi”

13.30 Sangaste Loss
Leiva ja jahulaada avamine

14.00 Sangaste Loss
KOHTUMINE RUKKIRÄÄGU KULTUURIAUHINNA LAUREAATIDEGA
Mats Traat - kirjanik
Anu Raud - tekstiilikunstnik
Voldemar Kuslap - laulja
Mati Narusk – ajakirjanik

15.00 Voldemar Kuslapi kontsert

17.00 „ROTT RUKKIS” esietendus Sangaste Lossis
Lavastaja Margus Möll, osades Sangaste ja Otepää rahvas


Sündmuse korraldajad:
Eesti Rukki Selts
Sangaste Vallavalitsus
Eesti Leivaliit
Eesti Põllumajandusmuuseum

laupäev, 26. juuni 2010

reede, 25. juuni 2010

Uhtjärve jooks - 15. korda

Uhtjärve jooksust saate lugeda siit

teisipäev, 22. juuni 2010

Jooksma!

Homme kõik jooksusõbrad Uhtjärve jooksule!
Kell 18 Uhtjärve kõlakoja juurest.

Aga öö varjus on toimunud 3. aprillil Kuldre kandis Urvaste valla auhinnavõistlus öises orienteerumissprindis, mille korraldas OK Võru. Osavõtjaid oli meiegi valla rahva hulgast.
Tulemused siin

kolmapäev, 16. juuni 2010

Ümber Uhtjärve jooks 23. juunil

Sel korral vahefinišiga Nõiariigis. Start kell 18.00
Kirikukülast Uhtjärve Kõlakoja juurest. Peale jooksu rahvuslikud
võistlused köieveos, vägikaikaveos, sangpommi rebimises,
õllekasti hoidmises jne.
Õhtu jätkub RAHVAPEO JA JAANITULEGA koos Ansambliga.
MTJ. Tartumaalt. Peoõhtu tasuta.

teisipäev, 15. juuni 2010

JAANIÕHTU VAABINAS

OLETE KÕIK OODATUD
PÜHAPÄEVAL, 20. JUUNIL KELL 20.00
VAABINA PARKI JAANIÕHTULE, KUS…

• ESINEVAD RAHVATANTSIJAD
• TANTSITAKSE ÜHISTANTSE & MÄNGITAKSE MÄNGE
• ESINEB KÜLAKAPELL, keda toetavad külapillimehed
• SÜÜDATAKSE LÕKE
• SAAB TANTSU LÜÜA MAKIMUUSIKA SAATEL

KÕIGI OSAVÕTJATE ABIGA SAAB TEOKS ÜRITUS
„LAUAKE, KATA END!“

ÜRITUS ON TASUTA, KUID OLLAKSE TÄNULIKUD SPONSORLUSE EEST, MILLEST SAADUD TULU LÄHEB ÜRITUSE KORRALDUSKULUDE KATTEKS.

Sangaste valla jaanituli

esmaspäev, 14. juuni 2010

Uue-Antsla jaanipidu tuleb taas

HEA RAHVAS!
OLED OODATUD 24. juunil kell 18.00

UUE-ANTSLA RAHVAMAJA JUURDE PARKI

VANA-AJA KÜLAJAANIPÄEVALE

Kohe peo alguses tuleb rahvamajas ettekandele O. Lutsu näidend „Pärijad”
Peo jooksul toimub palju põnevat:
*tuju hoiab lõõtsaga üleval Kadri Laube ja ehk veel mõned kohalikud külapillimehed
*võistlusmängud nii lastele kui suurtele
*otsime sõnajalaõit
*sööme lõkkel keedetud suppi
*maitseme koduleiba ja muud jaanitoitu
*kindlasti on olemas ka jaaniõlu ja jaanikali
*naudime kohalike rahvatantsijate tantsu
*mõned vana-aja jaanipäevarituaalid
*punume pärga

Kogu pidu on tasuta, kuid oleme annetuste eest väga tänulikud!

Peo korraldajad
MTÜ Uue-Antsla Vanaemad
MTÜ Kaksküla

teisipäev, 8. juuni 2010

Muumimaale sõit jääb ära!

Kahjuks jäi seekord vaid plaaniks, kuna muutunud kuupäevad ei sobinud liiga paljudele (lõpupäevad jms).


Muid üksikasju saab lugeda siit
Reis maksab 1600 krooni, hinna sees on bussisõit, laevapiletid, ööbimine laevas, hommikusöök, Muumimaa ja Naantali piletid. Kaasa peaks võtma päeval söömise jaoks ja lastele nn kommiraha :)
Sõidetakse Ekerö laevaga.